Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması

Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması

MADDE 253 – (1) Rüşvet suçunun işlenmesi suretiyle yararına haksız menfaat sağlanan tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.

T.C.

YARGITAY

4. CEZA DAİRESİ

E. 2004/13465

K. 2006/10880

T. 15.5.2006

• SUÇ YÜKLEMEK SURETİYLE HAKARET ( Açılan Kişisel Davanın Kamu Davasına Dönüştürüldüğü – Bu Davalar Hakkında 5237 S. Yeni TCK’da Öngörülen Uzlaşmaya İlişkin Hükümlerin Uygulanması Zorunluluğu )

• KİŞİSEL DAVA ( Suç Yüklemek Suretiyle Hakaret/Davanın Kamu Davasına Dönüştürüldüğü – Bu Davalar Hakkında 5237 S. Yeni TCK’da Öngörülen Uzlaşmaya İlişkin Hükümlerin Uygulanması Zorunluluğu )

• UZLAŞMA ( Suç Yüklemek Suretiyle Hakaret İddiasıyla Açılan Kişisel Davanın Kamu Davasına Dönüştürüldüğü – Bu Davalar Hakkında 5237 S. Yeni TCK’da Öngörülen Uzlaşmaya İlişkin Hükümlerin Uygulanması Gerektiği )

• KAMU DAVASI ( Suç Yüklemek Suretiyle Hakaret İddiasıyla Açılan Kişisel Davanın Kamu Davasına Dönüştürüldüğü – Uzlaşmaya İlişkin Hükümlerin Uygulanması Gerektiği )

5320/m.9

5237/m.253

ÖZET : Suç yüklemek suretiyle hakaret iddiasıyla açılan kişisel davanın 5320 sayılı CMK’nın yürürlük ve uygulama şekli hakkındaki yasanın 9/2 maddesi ile Kamu davasına dönüştürülmesi ve bu davalar hakkında aynı yasanın 9/4 maddesi uyarınca 5237 sayılı yeni TCK’da öngörülen uzlaşmaya ilişkin hükümlerin uygulanması zorunluluğu, bozmayı gerektirmiştir.

DAVA : Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:

KARAR : Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi:

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.

Ancak;

Suç yüklemek suretiyle hakaret iddiasıyla açılan kişisel davanın 5320 sayılı CMK.nun yürürlük ve uygulama şekli hakkındaki yasanın 9/2 maddesi ile Kamu davasına dönüştürülmesi ve bu davalar hakkında aynı yasanın 9/4 maddesi uyarınca 5237 sayılı yeni TCK’da öngörülen uzlaşmaya ilişkin hükümlerin uygulanması zorunluluğu,

SONUÇ : Bozmayı gerektirdiğinde ve katılan Ayşe Yavuzyılmaz vekilinin temyiz nedenleri ile tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden sair yönleri incelenmeksizin HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 15.05.2006 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

yarx

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: