Trafik güvenliğini tehlikeye sokma

Trafik güvenliğini tehlikeye sokma

MADDE 179 – (1) Kara, deniz, hava veya demiryolu ulaşımının güven içinde akışını sağlamak için konulmuş her türlü işareti değiştirerek, kullanılamaz hale getirerek, konuldukları yerden kaldırarak, yanlış işaretler vererek, geçiş, varış, kalkış veya iniş yolları üzerine bir şey koyarak ya da teknik işletim sistemine müdahale ederek, başkalarının hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından bir tehlikeye neden olan kişiye bir yıldan altı yıla kadar hapis cezası verilir.

(2) Kara, deniz, hava veya demiryolu ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya malvarlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi, iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(3) Alkol veya uyuşturucu madde etkisiyle ya da başka bir nedenle emniyetli bir şekilde araç sevk ve idare edemeyecek halde olmasına rağmen araç kullanan kişi yukarıdaki fıkra hükmüne göre cezalandırılır.

T.C.

YARGITAY

12. CEZA DAİRESİ

E. 2012/12992

K. 2012/5144

T. 23.2.2012

• TRAFİK GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE SOKMAK ( Kasten İşlenebilecek Suçlardan Olduğu – Bireysel Farklılıkları da Elimine Edebilecek Şekilde 100 Promilden Yüksek Olarak Saptanan Alkol Düzeyinin Güvenli Sürüş Yeteneğini Kaybettireceği )

• 100 PROMİLDEN YÜKSEK ALKOL SEVİYESİ ( Bireysel Farklılıkları da Elimine Edebilecek Şekilde Güvenli Sürüş Yeteneğini Kaybettireceği – Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suçunun Oluşacağı/Sanığın Beraatine Karar Verilemeyeceği )

• GÜVENLİ SÜRÜŞ YETENEĞİ ( 100 Promilden Yüksek Olarak Saptanan Alkol Düzeyinin Bireysel Farklılıkları da Elimine Edebilecek Şekilde Güvenli Sürüş Yeteneğini Kaybettireceği – Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suçunun Oluşacağı/Sanığın Beraatine Karar Verilemeyeceği )

• KASTEN İŞLENEBİLEN SUÇLAR ( Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suçu – 100 Promilden Yüksek Olarak Saptanan Alkol Düzeyinin Güvenli Sürüş Yeteneğini Kaybettireceği )

5237/m.179

ÖZET : Trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçunda; alkol ve uyuşturucu madde etkisiyle veya başka bir nedenle “emniyetli bir şekilde ” araç kullanamayacak kişinin, bu halde araç kullanması suçu, kasıtla işlenebilecek bir suçtur. Alkol ve uyuşturucu maddenin sırf kullanılmış olması bu suçun oluşması için yeterli olmamakla birlikte Adli Tıp Kurumu Beşinci İhtisas Kurulu raporlarında istikrarlı bir şekilde vurgulandığı üzere, bireysel farklılıkları da elimine edebilecek şekilde 100 promilden yüksek olarak saptanan alkol düzeyinin, güvenli sürüş yeteneğini kaybettireceğinin, bilimsel olarak kabulü gerekir. Sanığın beraatine karar verilmesi hukuka aykırıdır.

DAVA : Trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan sanığın beraatine ilişkin hüküm, mahalli Cumhuriyet Savcısı tarafından temyiz edilmekle, dosya incelendi gereği düşünüldü:

KARAR : 5237 sayılı TCK’nın 179/3. maddesinde düzenlenen; alkol ve uyuşturucu madde etkisiyle veya başka bir nedenle “emniyetli bir şekilde” araç kullanamayacak kişinin, bu halde araç kullanması suçu kasıtla işlenebilecek bir suçtur. Alkol ve uyuşturucu maddenin sırf kullanılmış olması bu suçun oluşması için yeterli olmamakla birlikte Adli Tıp Kurumu Beşinci İhtisas Kurulu raporlarında istikrarlı bir şekilde vurgulandığı üzere; alkollü bir şekilde trafikte seyreden bir sürücünün alkol konsantrasyonu hangi seviyede olursa olsun bireysel farklılıklar göstermekle birlikte trafik güvenliği açısından değişen derecelerde risk oluşturabileceği, ancak bu durumun tehlike arz edecek düzeyde olup olmadığı, dolayısıyla sürücünün tesiri altında bulunduğu alkol seviyesinde araç kullanması halinde, güvenli sürüş yeteneğini kaybedip etmediği, bireyin o andaki sürüş ehliyetini belirleyebilecek dikkat, algı, denge, refleks, psikomotor ve nöromotor koordinasyon gibi nörolojik, nistagmus, akomadasyon, görme gibi oftalmolojik ve genel durumunun tespitine yönelik detaylı dahili muayenesine yönelik tıbbi verilerin değerlendirilmesi ile mümkün olabileceği, ancak böyle bir tespit yapılmamış olsa bile bireysel farklılıkları da elimine edebilecek şekilde 100 promilden yüksek olarak saptanan alkol düzeyinin, güvenli sürüş yeteneğini kaybettireceğinin, bilimsel olarak kabulü gerektiği anlaşılmakla;

SONUÇ : İncelenen dosyada; 104 promil alkollü olarak araç kullandığı tespit edilen sürücü belgesiz sanığın, güvenli sürüş yeteneğini kaybettiği ve dolayısıyla atılı suçtan mahkumiyetine karar verilmesi gerektiği halde, beraatine karar verilmesi isabetsiz olup, mahalli Cumhuriyet Savcısı temyiz itirazları bu nedenle yerinde görüldüğünden, hükmün isteme aykırı olarak ( BOZULMASINA), 23.02.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

T.C.

YARGITAY

12. CEZA DAİRESİ

E. 2011/18307

K. 2012/1754

T. 2.2.2012

• TAKSİRLE YARALAMA SUÇU ( Alkollü Araç Kullanmak/Sanığın Tehlikeli Araç Kullandığı Belirtildiğinden Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suçundan Dava Açıldığının Kabul Edileceği – Taksirle Yaralamada Şikayetten Vazgeçme Nedeniyle Düşme Kararı Verildiğinin Gözetileceği )

• TRAFİK GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE SOKMAK ( Sanığın Tehlikeli Araç Kullandığı Belirtildiğinden Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suçundan Dava Açıldığının Kabul Edileceği – Taksirle Yaralamada Şikayetten Vazgeçme Nedeniyle Düşme Kararı Verildiğinin Dikkate Alınacağı )

• ŞİKAYETTEN VAZGEÇME ( Sanığın Tehlikeli Araç Kullandığı Belirtildiğinden Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suçundan Dava Açıldığının Kabul Edileceği – Taksirle Yaralamada Şikayetten Vazgeçme Nedeniyle Düşme Kararı Verildiğinin Dikkate Alınacağı )

5237/m. 44, 89, 179

ÖZET : Taksirle yaralama suçunda, sanığın 179 promil alkollü olarak ters istikametten seyri sırasında katılanın kullandığı araca çarparak yaralanmasına sebebiyet verdiği olayda, iddianame içeriğinde sanığın tehlikeli araç kullandığı belirtildiğinden, trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan dava açıldığı kabul edilmekle, taksirle yaralama suçundan şikayetten vazgeçme nedeniyle düşme kararı verildiğinde, trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan sanık hakkında hüküm kurulması gerekir.

DAVA : Taksirle yaralama suçundan sanık hakkında açılan kamu davasının şikayetten vazgeçme nedeniyle düşürülmesine ilişkin hüküm Mahalli Cumhuriyet savcısı tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : Sanığın 179 promil alkollü olarak ters istikametten seyri sırasında katılanın kullandığı araca çarparak yaralanmasına sebebiyet verdiği olayda, iddianame içeriğinde sanığın tehlikeli araç kullandığı belirtildiğinden, trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan dava açıldığı kabul edilmekle, taksirle yaralama suçundan şikayetten vazgeçme nedeniyle düşme kararı verildiğinde TCK’nın 44. maddesi gözetildiğinde, trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan sanık hakkında hüküm kurulması gerektiğinin gözetilmemesi,

SONUÇ : Kanuna aykırı, Mahalli Cumhuriyet savcısının temyiz itirazları bu sebeble yerinde görüldüğünden hükmün isteme aykırı olarak BOZULMASINA, 02.02.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

T.C.

YARGITAY

12. CEZA DAİRESİ

E. 2011/15930

K. 2012/177

T. 17.1.2012

• TRAFİK GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE SOKMA ( Sanığın Ters İstikamete Girerek Katılanın İdaresindeki Otomobile Çarptığı/Alkollü Araç Kullandığı – Basit Tıbbi Müdahale İle Giderilebilir Şekilde Yaralanmaya Sebebiyet Verdiği/Fikri İçtima Uyarınca Yalnızca Taksirle Yaralamadan Hüküm Kurulacağı )

• TAKSİRLE YARALAMA ( Sanığın Alkollü Araç Kullandığı/Sebep Olduğu Kazada Katılanı Basit Tıbbi Müdahale İle Giderilebilir Şekilde Yaralanmaya Sebebiyet Verdiği – Yalnızca Taksirle Yaralamadan Hüküm Kurulacağı/Sanığın Ayrıca Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suçundan Cezalandırılamayacağı )

• BASİT TIBBİ MÜDAHALE GİDERİLEBİLİR ŞEKİLDE YARALAMA ( Sanığın Alkollü Araç Kullanırken Katılanın İdaresindeki Araca Çarpması Nedeniyle – Yalnızca Taksirle Yaralamadan Hüküm Kurulacağı/Sanığın Ayrıca Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suçundan Cezalandırılamayacağı )

• ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMA NEDENİYLE KAZAYA SEBEBİYET VERMEK ( Sanığın Basit Tıbbi Müdahale İle Giderilebilir Şekilde Yaralanmaya Sebebiyet Verdiği – Fikri İçtima Uyarınca Yalnızca Taksirle Yaralamadan Hüküm Kurulacağı )

5237/m.44, 89, 179

ÖZET : Taksirle yaralama ve trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçlarında; yönetimindeki otomobille bölünmüş yolda ters istikamete girerek katılanın sevk ve idaresindeki otomobile çarpıp, mağdurların etkisi basit tıbbi müdahale ile giderilebilir şekilde yaralanmalarına sebebiyet vermek suretiyle kazaya karışan ve 341 promil alkollü olarak araç kullandığı tespit edilen sanığın, güvenli sürüş yeteneğini kaybettiği ve dolayısıyla atılı trafik güvenliğini tehlikeye sokma ve taksirle yaralama suçlarının oluştuğunun kabulünde bir isabetsizlik bulunmadığı, ancak bir fiil ile birden fazla farklı suçun oluşmasına neden olan sanığın, yalnızca taksirle yaralama suçundan cezalandırılması ile yetinilmesi gerektiği gözetilmeden, sanığın ayrıca trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan da mahkumiyetine karar verilmesi hukuka aykırıdır.

DAVA : Taksirle yaralama ve trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçlarından sanığın mahkumiyetine ilişkin hükümler sanık tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre, sanığın bir nedene dayanmayan ve yerinde görülmeyen diğer temyiz itirazlarının reddine,

Ancak;

Yönetimindeki otomobille bölünmüş yolda ters istikamete girerek katılan K.’ın sevk ve idaresindeki otomobile çarpıp, mağdurların etkisi basit tıbbi müdahale ile giderilebilir şekilde yaralanmalarına sebebiyet vermek suretiyle kazaya karışan ve 341 promil alkollü olarak araç kullandığı tespit edilen sanığın, güvenli sürüş yeteneğini kaybettiği ve dolayısıyla atılı trafik güvenliğini tehlikeye sokma ve taksirle yaralama suçlarının oluştuğunun kabulünde bir isabetsizlik bulunmadığı, ancak bir fiil ile birden fazla farklı suçun oluşmasına neden olan sanığın, 5237 sayılı TCK’nın 44. maddesi uyarınca 61. madde de nazara alınmak suretiyle yalnızca taksirle yaralama suçundan cezalandırılması ile yetinilmesi gerektiği gözetilmeden, sanığın ayrıca trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan da mahkumiyetine ve cezalandırılmasına karar verilmesi,

Kabul ve uygulamaya göre de:

Sanığın taksirle yaralama suçunu bilinçli taksirle işlediği kabul edildiği halde, sanık hakkında tayin olunan cezada 5237 sayılı TCK’nın 22/3. maddesi gereğince arttırım yapılması gerektiğinin gözetilmemesi,

SONUÇ : Kanuna aykırı, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olup, hükümlerin bu sebeplerden dolayı 5320 sayılı Kanun’un 8. maddesi uyarınca halen uygulanmakta olan 1412 sayılı CMUK’nın 321. maddesi gereğince kısmen isteme uygun olarak ( BOZULMASINA ), 1412 sayılı CMUK’nın 326/son maddesinin saklı tutulmasına, 17.01.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

T.C.

YARGITAY

12. CEZA DAİRESİ

E. 2011/5345

K. 2011/4461

T. 3.11.2011

• TRAFİK GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE SOKMA VE TAKSİRLE YARALAMA ( Sanığın 275 Promil Alkollü Olarak Araç Kullanarak Yaralamalı ve Maddi Hasarlı Trafik Kazasına Sebebiyet Verdiği – Bilinçli Taksir Hükümlerinin Uygulanacağı )

• BİLİNÇLİ TAKSİR ( Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma ve Taksirle Yaralama – Sanığın 275 Promil Alkollü Olarak Araç Kullanarak Yaralamalı ve Maddi Hasarlı Trafik Kazasına Sebebiyet Verdiği/Bilinçli Taksir Hükümlerinin Uygulanacağı )

5237/m. 89/1, 179/3

1412/m. 305

ÖZET : Taksirle yaralama ve trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan sanığın 275 promil alkollü olarak araç kullanarak, yaralamalı ve maddi hasarlı trafik kazasına sebebiyet verdiği olayda sanık hakkında bilinçli taksir hükümlerinin uygulanmaması hukuka aykırıdır.

DAVA : Taksirle yaralama ve trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan sanığın mahkumiyetine ilişkin hüküm sanık müdafii tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : 1- Sanık hakkında trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçu yönünden kurulan mahkumiyete yönelik yapılan temyiz incelemesinde;

Anayasa Mahkemesinin 07.10.2009 gün ve 27369 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanıp, yayımından itibaren bir yıl sonra 07.10.2010 tarihinde yürürlüğe giren, 23.07.2009 gün ve 2006/65 Esas, 2009/114 karar sayılı iptal hükmünün yürürlüğe girdiği tarihe kadar 5237 sayılı TCK’nın 50 ve 52. maddeleri ve 765 sayılı TCK hükümleri uyarınca doğrudan hükmedilip, başkaca hak mahrumiyeti içermeyen 2.000 TL’ye kadar ( 2.000 TL. Dahil ) adli para cezalarına ilişkin mahkumiyet hükümleri 5320 sayılı Kanun’un 8. maddesi uyarınca halen uygulanmakta olan 1412 sayılı Kanun’un 305. maddesi gereğince kesin nitelikte olup, 07.10.2010 ila 6217 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 14.04.2011 tarihine kadar ise mahkumiyet hükümlerinin hiçbir istisna öngörülmeksizin temyizinin mümkün olduğu, 14.04.2011 ve sonrasında ise, doğrudan hükmedilen 3.000 TL’ye kadar ( 3.000 TL. Dahil ) para cezalarının 5320 sayılı Kanun’un Geçici 2. maddesi uyarınca kesin nitelikte olduğu,14.08.2006 tarihinden verilen mahkumiyet hükmüne karşı suç niteliğine ilişkin de herhangi bir temyiz istemi bulunmadığından 600 TL.’den ibaret mahkumiyet hükmüne yönelik sanık müdafiin temyiz isteminin 1412 sayılı CMUK’un 317. maddesi uyarınca REDDİNE,

2- Sanık hakkında taksirle yaralama suçu yönünden kurulan mahkumiyet hükmüne yönelik yapılan temyiz incelemesinde;

Sair temyiz itirazlarının reddine,

Ancak;

a ) Sanığın 275 promil alkollü olarak araç kullanarak, yaralamalı ve maddi hasarlı trafik kazasına sebebiyet verdiği olayda sanık hakkında bilinçli taksir hükümlerinin uygulanmaması,

b ) Hükmün esasını teşkil eden kısa kararda ve gerekçeli kararın hüküm fıkrasında TCK’nın 89/1. maddesi gereğince 90 gün adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmesine karşın, TCK’nın 51. maddesi gereğince hapis cezasının ertelenmesi şeklinde karar verilerek hükmün karıştırılması,

SONUÇ : Kanuna aykırı olduğunundan, sanık müdafinin temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde görüldüğünden hükmün isteme aykırı olarak BOZULMASINA, 1412 sayılı CMUK’un 326/son maddesi uyarınca sanığın kazanılmış hakkının saklı tutulmasına, 03.11.2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

26 Responses to “Trafik güvenliğini tehlikeye sokma”

 1. Yunus Says:

  03 01 2016 gunu alkollu bi sekilde tek tarafli kaza yaptim jandarma bolgesi olsugu icin kamu davasindan 2 ay hapis onuda para cezasina cevirerek hukum verdiler sorum su adliscil kaydinda 179 /3 maddesi cikiyo bunu kaldirmak veya iptali icin ne yapmaliyim boyle bi imkan varmi tesekkurler

 2. ramazan gök Says:

  slm 1 ay önce 100 (1) promille maddi hasasar lı kaza yaptım karşı tarafın hasarını ödedim kamu kurumunda daimi işçiyim sicilim temiz ilk oldu ne gibi ceza çıkar mahkemeden kaza hafif hasarlı idi polis ikimizide suçlu buldu sonuç ne olur yardımcı olur musunuz tşk

 3. ömer Says:

  Merhaba, İnsan gücü ile kullanılan motorsuz ve plakasız bisiklet ile dağ nahiyesi yolu mıcırlı yolda alkollü bir şekilde düşerek kaza yaptım ve hastanesi kaldırıldım. Daha sonra jandarma da ifade verdim. Kamu bu durum ile ilgili bana dava açmış konu ile ilgili bilgisi olan var mı ?

 4. Nuri kılıç Says:

  Merhaba benim.sorum halk otobüsünde yolculuk yaparken durakta inmek istedim otobüs çok dolu ve koridorlarda zorlukla ilerleye bildiğim için diyer yolcular indi kapı kapandı ben ikaz edince otobüs durdu kapı açıldı ben inerken tekrar kapı kapandı ve ben sıkıştım kendimi kapıdan kurtardım ama kapanan kapı bir ayağımı sıkıştırdi otobus harekete geç ince bende elimle kapıya vurdum otobusun camı kırıldı araba sahibi ve ben şikayetci olduk , ben suç işlemiş olurmuyum

 5. Engin Ay Says:

  Trafikte giderken sizin yolunuuz kesen ve tehditler savuran birine karşı elinizde video kaydı var ise savcılığa başvurup dava açılır mı ?

 6. yasin Says:

  ehliyetim yok ama tersyöne gşrdğim için trafik beni durdurdu sonra ehliyeti sordu yok dedim ruhsatta evdeydi karakola gittim ceza yedi sonra mahkeme dediler ama tam bir bilgi vermediler ben şimdi mahkemeye ne diye çıkacam ve neyle suçlanacam cevaplarsanız sevinirim teşekkürler.

 7. Ali Çeliker Says:

  Ticari araç kullanırken üzerimde yakalanan esrar yüzunden gözaltına alindim hastanede yapılan kart test ( Sadece negatif veya pozitif yani geriye dönük )yapılan test sonucu ehluyetime 5 yıl el konuldu ancak mevcut ifademde olan 1 gün önce kullandım şu an etkisi altında değilim ibaresi için mahkemece olay Ankara kriminal polis laboratuvarı na gonderildi ordan gelen uzman raporunda anlık test yapılmadığı için sanığın atılı suçu işlediği ne dair sanığın her türlü şüpheden uzak kesin ve cezalandırmaya yeter derecede somut deliller elde edlimediginden atılı suçun islendiginin sabit olmaması nedeniyle 5271 sayılı cmk nin 222/2-e maddesi gereğince sanığın beraatine karar verilmiştir ben şimdi ehliyetimi geri alabilirmiyim ?

 8. ahmet solgun Says:

  Daha once ertelemesi bulunan ve ikinci kez alkolden yakalanan biri ne gibi hapis veya para cezasi alir.

 9. cagdas Says:

  188 promil ile kaza yapıp mahkemeye çıktım maddi durumum olmadığı için avukat ile anlaşma sağlamadım 8 ay hapis cezası verildi (5 yıl suça karışmamak şartıyla beraat) bu karar sonucu hakim insaf etmiş diyebilirmiyiz ?

 10. Mustafa Says:

  101 promil ile temmuzda 2016da ehliyetmi aldılar kamu dava açmış cezaevine girermiym ilkkez yakalandm yardımcı olabilcek yokmu

  • Truva Says:

   Yok kardesim girmezsin cezan ertelenir bidaha yapma ders olsun sana bende yakalandim zamaninda ilk kez ertelediler cok sukur senem doldu ama asla araba kulkanmam alkollü

 11. Faruk Says:

  Arkadaşlar 115 promil alkolle yakalandım ehliyetime 6 ay el koydular ve araca el koydular ayriyeten 600 TL ceza yazdılar kamu davası açtılar mahkemede hakim ne karar verir bir bilgisi olan var mı

 12. oguz aşcıgil Says:

  merhaba ben erzincandan yazıyorum arkadaşlar ben 30 saat önce aldığım 3 şişe bira için 700 tl ceza ve 6ay ehliyete el koyma cezası aldım ve ogün alkolsüzdüm çünkü alkolü 30 saat önce almıştım ve alkol metreyi üflediğimde 1.4 promil alkollü çıktım fakat yarım saat aradan sonra beni iki tane özel hastanede muayne ettiler birinde 0.15 diğerinde 000 alkolüm çıktı ve itirazda bulundum dosyam savcıya geldi savcı benim suçsuz olduğuma karar verip kovuşturmaya gerek olmadığını yazdı bana verdiği kâğıtta ehliyetini geri ala bilirsin dedi ve bölge trafiğe gittiğimde savcı buna karar veremez dedi polis bana sivas bölge adliyesinin kararıyla ancak alırsın dediler diğer yandan Erzincan adliyeside hakim kararıyla alırsın dediler ben ne yapabilirim lütfen yardım cı olun

  • rahmiofluoglu Says:

   Sorunuza bizim avukatlar ücret karşılığında cevap verebilirler. Bunun için 0507 564 3802 den Senem Hanım ile iletişime geçiniz.

 13. selçuk Says:

  merhabalar ben kastamonudan selçuk
  alkollü yakalandım ve kamu davası açıl bana yardımcı olabilecek biri var mı?

  suç: alkol ve uyuşturucu maddeninin etksi altındayken araç kullanma, trafik güvenliğini tehlikeye sokma

  sevk maddesi: türk ceza kanunu 179/3 maddesi atfı ile türk ceza kanunu 179/2 ve53 maddeleri

  arkadaşlar alkollü şekilde ihbar almısım ve polis konturoü esnasında polisin bana dur ikazını görmediim ve arkamdan geldiler polislerin geldiği fark ettim ve sağ sinyal verdim ve durdum ve 2,52 promil alkollü çıktım ehliyetime 6 ay el konuldu 1032 tl para cezası kesildi ve daha önce hiç yakalanmadım bu ilk ve hakkımda kamu davası açıl dı sizce sonuc ne olur yardımcı olursanız çok sevinirim mahkeme aralık 25 de yardımlarınız için teşekkürler

 14. selim Says:

  30.09.2013 tarihinde trafik kontrolünde alkol muayenesi yapıldı ve 108 promil alkollü çıktım, bu sebeple ehliyetime 2 sene el konuldu 877 lira ceza yazıldı. daha sonra bir ekip geldi ve hastaneye götürdüler. orada da bir alkol muayenesi yapıldı ve 62 promil çıktı. aradan geçen zaman 1 saat 5 dakika. şimdi şubat 2014’te mahkeme olacağına dair e-devletten baktım. ben mahkemede bilimsel olarak 1 saat 5 dakikalık sürede 46 promil birden düşme olamayacağını, ve buna istinaden polisin yaptığı ölçümün hatalı olmasından dolayı beraatimi isteyebilir miyim?

  • selim Says:

   yani bilimsel olarak bir saatte maksimum 22 promil düşüyormuş alkol miktarı. 1 saat 5 dakikada 30 promil bile düşmüş olsa, 62+30= 92 promil eder. 100 promilin altında olduğu için de, 179/3’ten ceza almamalıyım diye düşünüyorum ama kesin net bi fikrim yok. yardımcı olabilirseniz çok sevinirim.

 15. hakan Says:

  MERHABA ANKARADA 23.06.2013 100 PROMİL ÜSTÜ ALKOLLE EHLİYETİME EL KONULDU. MAHKEME SÜRECİ NASIL İLERLİYOR? ANKARADA BANA YARDIMCI OLABİLECEK BİR AVUKAT ÖNEREBİLİR MİSİNİZ.

 16. zuhal Says:

  MERHABA,SAMSUN DAN YAZIYORUM EŞİMİN EHLİYETİNE 6 AY EL KONULDU.179.2 MADDESİ GEREĞİNCE MAHKEMESİ VAR.FAKAT MAHKEME GÜNÜ 31 10.2013 ..ANLAYAMADIĞIM EŞİMİN O ZAMAN KADAR EHLİYETİNİ GERİ ALIYOR.SÜRE DOLUYOR.NEDEN BU ARADA BU KADAR AY BEKLENİYOR ACABA..ZATEN ARAÇ KULLANMIYOR BEN KULLANIYORUM.


Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: