5237 Sayılı TCK Madde 123 İçtihat

YARGITAY 2. CEZA DAİRESİ E. 2011/31120

T.C.

YARGITAY

2. CEZA DAİRESİ

E. 2011/31120

K. 2013/18153

T. 3.7.2013

• KİŞİLERİN HUZUR VE SÜKUNUNU BOZMA SUÇU ( Telefonla Birçok Kez Arayarak Hiç Konuşmadan Aradığının Sesini Dinleyip Telefonu Kapatma Ya da Telefonu Çaldırıp Kapatma – Suçun Israrla Yapılması Unsurunu Oluşturduğu/Zincirleme Suç Hükümlerinin Uygulanamayacağı )

• TELEFONLA RAHATSIZ ETMEK ( Birçok Kez Arayarak Hiç Konuşmadan Aradığının Sesini Dinleyip Telefonu Kapatma Ya da Telefonu Çaldırıp Kapatma – Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma Suçu/Zincirleme Suç Hükümlerinin Uygulama Koşullarının Bulunmadığı )

• ZİNCİRLEME SUÇ ( Telefonla Birçok Kez Arayarak Hiç Konuşmadan Aradığının Sesini Dinleyip Telefonu Kapatma Ya da Telefonu Çaldırıp Kapatma da Uygulama Koşullarının Bulunmadığı – Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma Suçunun Israrla Yapılması Unsurunu Oluşturduğu )

Read the rest of this entry »

5237 Sayılı TCK Madde 117 İçtihat

YARGITAY 4. CEZA DAİRESİ E. 2010/28583

T.C.

YARGITAY

4. CEZA DAİRESİ

E. 2010/28583

K. 2013/6398

T. 7.3.2013

• ÇALIŞMA HÜRRİYETİNİ İHLAL ( Sanığın Katılanları Silahla Tehdit Edip Basit Tıbbi Müdahaleyi Gerektirir Şekilde Yaralama Eyleminde Zincirleme Suç Gereğince Ceza Tayini Gerektiği – Ayrıca Yaralama Suçundan da Hüküm Kurulamayacağı )

• SİLAHLA TEHDİT ( Çalışma Hürriyetini İhlal Amacıyla Katılanların Basit Tıbbi Müdahaleyi Gerektirir Şekilde Yaralandığı – Maddede Öngörülen Suçun Cebir Unsuru Olduğu/Çalışma Hürriyetini İhlal ve Zincirleme Suç Maddeleri Gereğince Ceza Verilmesi Gerektiği )

• ZİNCİRLEME SUÇ ( Yaralamanın Çalışma Hürriyetini İhlal Suçunun Cebir Unsuru Olduğu – Çalışma Hürriyetini İhlal ve Zincirleme Suç Maddeleri Gereğince Ceza Tayini Gerektiği/Ayrıca Yaralama Suçundan da Hüküm Kurulmasının Hukuka Aykırı Olduğu )

• YARALAMA EYLEMİNİN İKİ KİŞİYE KARŞI GERÇEKLEŞMESİ ( Sanığın Yaralama Eylemini İki Katılana Karşı Gerçekleştirdiği – İki Ayrı Ceza Tayini Yerine Tek Suçtan Ceza Verilmesinin Hukuka Aykırı Olduğu )

Read the rest of this entry »

5237 Sayılı TCK Madde 110 İçtihat

YARGITAY 14. CEZA DAİRESİ E. 2011/15324

T.C.

YARGITAY

14. CEZA DAİRESİ

E. 2011/15324

K. 2013/7098

T. 4.6.2013

• KİŞİYİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN KILMA ( Birden Fazla Mağdura Karşı Gerçekleştirilen Suçun Tek Eylemle Gerçekleşmediğinin Gözetileceği – Sanıkların Olay Kolluğa İntikal Etmeden ve Zarar Doğmadan Mağdurları Bıraktığı/Sanık Hakkında Etkin Pişmanlık Hükümlerinin Uygulanacağı )

• BİRDEN FAZLA MAĞDUR ( Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma – Birden Fazla Mağdura Karşı Gerçekleştirilen Suçun Tek Eylemle Gerçekleşmediği/Suçun Her Bir Mağdur Yönünden Oluştuğu )

• ZİNCİRLEME SUÇ ( Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma – Birden Fazla Mağdura Karşı Gerçekleştirilen Suçun Tek Eylemle Gerçekleşmediği/Suçun Her Bir Mağdur Yönünden Oluştuğunun Gözetileceği )

• ETKİN PİŞMANLIK ( Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma – Sanıkların Olay Kolluğa İntikal Etmeden ve Zarar Doğmadan Mağdurları Bıraktığı/Sanık Hakkında Etkin Pişmanlık Hükümlerinin Uygulanacağı )

Read the rest of this entry »

5237 Sayılı TCK Madde 107 İçtihat

YARGITAY 4. CEZA DAİRESİ E. 2010/16698

T.C.

YARGITAY

4. CEZA DAİRESİ

E. 2010/16698

K. 2013/18026

T. 10.6.2013

• ŞANTAJ (Katılanlardan Para İstediği/İstediği Paranın Verilmemesi Halinde Katılanların Birlikte Çektikleri Fotoğrafları Herkese Göstererek Onları Rezil Edeceğini Söylediği – Zincirleme Suç Hükmünün Uygulanması Gerektiği)

• PARA VERİLMEMESİ HALİNDE KATILANLARI REZİL EDECEĞİNİ SÖYLEMESİ (Katılanların Birlikte Çektirdiği Fotoğrafları Köyün Kahvesinde Göstereceğini Söylerek Şantajda Bulunduğu – 5237 S.K. Md.43’ün Uygulanması Gerektiği)

• BELLİ HAKLARI KULLANMAKTAN YOKSUN BIRAKILMA (Kendi Alt Soyu Üzerindeki Velayet Vesayet ve Kayyımlık Yetkileri Yönünden Koşullu Salıverilme Tarihine Kadar Diğer Kişiler Yönünden Hapis Cezasının İnfazı Tamamlanıncaya Kadar)

• ZİNCİRLEME SUÇ (Sanığın Katılanlardan Para İstediği/Para Verilmemesi Halinde Katılanların Birlikte Çektirdiği Fotoğrafları Köyün Kahvesinde Göstereceğini Söylerek Şantajda Bulunduğu – 5237 S.K. Md.43’ün Uygulanması Gerektiği)

Read the rest of this entry »

5237 Sayılı TCK Madde 104 İçtihat

YARGITAY 14. CEZA DAİRESİ E. 2012/14793

T.C.

YARGITAY

14. CEZA DAİRESİ

E. 2012/14793

K. 2014/9518

T. 8.9.2014

• DAVA AÇILMAYAN EYLEME DAYALI VERİLEN GÖREVSİZLİK KARARI ( Asliye Ceza Mahkemesinin Dava Açılmayan Eyleme Dayalı Verdiği Görevsizlik Kararının İddianame Yerine Geçemeyeceği – Sanık Hakkında Atılı Suçlardan Zamanaşımı Süresi İçinde O Yer Cumhuriyet Savcılığınca İşlem Yapılabileceği )

• DAVASIZ YARGILAMA OLMAZ İLKESİ ( Asliye Ceza Mahkemesinin Dava Açılmayan Eyleme Dayalı Verdiği Görevsizlik Kararının İddianame Yerine Geçemeyeceği – Sanık Hakkında Atılı Suçlardan Zamanaşımı Süresi İçinde O Yer Cumhuriyet Savcılığınca İşlem Yapılabileceği )

• REŞİT OLMAYANLA CİNSEL İLİŞKİ ( İddianamede Anlatım Olmadığı Halde Zincirleme Suç Hükümlerinin Uygulanması Suretiyle Fazla Ceza Tayininin Hukuka Aykırı Olduğu )

• ZİNCİRLEME SUÇ ( Reşit Olmayanla Cinsel İlişki – İddianamede Anlatım Olmadığı Halde Zincirleme Suç Hükümlerinin Uygulanması Suretiyle Fazla Ceza Tayininin Hukuka Aykırı Olduğu )

• CEZANIN ERTELENMESİ ( Sanık Hakkında Kurulan Mahkûmiyet Hükümlerinin Ertelenmesine Rağmen Hükümlerin Açıklanmasının Geri Bırakılıp Bırakılmayacağı Hususunun Tartışılmamasının Hukuka Aykırı Olduğu )

• HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI ( Sanık Hakkında Kurulan Mahkûmiyet Hükümlerinin Ertelenmesine Rağmen Hükümlerin Açıklanmasının Geri Bırakılıp Bırakılmayacağı Hususunun Tartışılmamasının Hukuka Aykırı Olduğu )

Read the rest of this entry »

5237 Sayılı TCK Madde 103 İçtihat

YARGITAY 14. CEZA DAİRESİ E. 2014/4932

T.C.

YARGITAY

14. CEZA DAİRESİ

E. 2014/4932

K. 2014/11320

T. 20.10.2014

• CİSİM SOKMAK SURETİ İLE CİNSEL İSTİSMAR ( Mağdurenin Sanığın Penseyi Cinsel Organına Sokup Sokmadığına İlişkin Çelişkili Beyan Verdiği/Devlet Hastanesi Raporunda Çeltik Görünümünde Bulgu Tespit Edildiği – Raporun Tek Başına Nitelikli Cinsel İstismar Suçunun Oluştuğuna Delalet Edip Etmediği Hususunda Rapor Alınacağı )

• NİTELİKLİ CİNSEL İSTİSMAR ( Mağdurenin Sanığın Penseyi Cinsel Organına Sokup Sokmadığına İlişkin Çelişkili Beyan Verdiği/Devlet Hastanesi Raporunda Çeltik Görünümünde Bulugu Tespit Edildiği – Raporun Tek Başına Nitelikli Cinsel İstismar Suçunun Oluştuğuna Delalet Edip Etmediği Hususunda Rapor Alınması Gereği )

• ZİNCİRLEME SUÇ ( Değişik Zamanlarda Birden Çok Defa Cinsel istismar – Zincirleme Suç Uyarınca Artırılarak Bulunacak Miktarın 5237 S.K. Md. 103/6. İle Belirlenen Cezaya Ekleneceği )

• CEZANIN BELİRLENMESİ ( Değişik Zamanlarda Birden Çok Defa Cinsel istismar – Zincirleme Suç Uyarınca Artırılarak Bulunacak Miktarın 5237 S.K. Md. 103/6. İle Belirlenen Cezaya Ekleneceği )

• LEHE OLAN HÜKMÜN BELİRLENMESİ ( Nitelikli Cinsel İstismar – Çocuğun Cinsel İstismarı Suçunun Yeniden Düzenlenmesi Karşısında Lehe Olan Hükmün Belirleneceği )

Read the rest of this entry »

5237 Sayılı TCK Madde 83 İçtihat

YARGITAY 3. CEZA DAİRESİ E. 2012/20595

T.C.

YARGITAY

3. CEZA DAİRESİ

E. 2012/20595

K. 2013/23101

T. 4.6.2013

• YARALAMA SUÇU ( Sanığın Eşinin Suç Tarihinden Bir Gün Önce Katılan Tarafından Darp Edildiği – Eldeki Davada Sanıklar Hakkında Haksız Tahrik Hükümlerinin Uygulanması Gerektiği/Ayrıca Sanıklar Hakkındaki Cezada Hesaplama Hatası Bulunduğu )

• SANIĞIN EŞİNİN KATILAN TARAFINDAN DARP EDİLMESİ ( Haksız Tahrik Hükümlerinin Uygulanması Gereği – Yaralama Suçu )

• ZİNCİRLEME SUÇ ( Hakaret Suçundan Kurulan Hükümde Hapis Cezasının Zincirleme Suç Sebebiyle 1/4 Oranında Arttırılmasında Uygulanan Kanun Maddesinin Hükümde Belirtilmemesinin Hatalı Olduğu – Sanığın Hak Yoksunluğu Kararında da Hata Bulunduğu )

• SANIK HAKKINDA FAZLA CEZA TAYİNİ ( Yerel Mahkemece Hesap Hatası Yapılmasının Bozma Nedeni Olduğunun Kabulü )

• HAK YOKSUNLUĞU KARARI ( Sanığın Mahkum Olduğu Hapis Cezalarının İnfazı Tamamlanıncaya Kadar, Velayet, Vesayet Ve Kayyımlığa Ait Yetkileri Kendi Alt Soyu Üzerinde Kullanmaktan, Şartla Tahliye Tarihine Kadar Yoksun Bırakılacağı )

Read the rest of this entry »

5237 Sayılı TCK Madde 64 İçtihat

YARGITAY CEZA GENEL KURULU E. 2013/13-243

T.C.

YARGITAY

CEZA GENEL KURULU

E. 2013/13-243

K. 2013/376

T. 17.9.2013

• HIRSIZLIK SUÇU ( Zincirleme Suç – Sanığın Hükümden Önce Öldüğü/Yerel Mahkemece Gerekli Araştırma Yapılarak Sonucuna Göre Karar Verileceği )

• ZİNCİRLEME SUÇ ( Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi Kullanılarak Alınan Nüfus Kayıt Örneğinde Sanığın Hükümden Önce Öldüğü Bilgisi Yer Aldığı – Yerel Mahkemece Gerekli Araştırma Yapılarak Sonucuna Göre 5237 S. T.C.K.’nun 64 İle 5271 S. C.M.K.’nun 223. Md. Uyarınca Karar Verilmesinde Zorunluluk Bulunduğu )

• SANIĞIN HÜKÜMDEN ÖNCE ÖLMESİ ( Kamu Davasının Düşürüleceği – Sadece Niteliği İtibarıyla Müsadereye Tabi Olan Eşya ve Yararlar Hakkında Yargılamaya Devam Edileceği )

• DAVANIN DÜŞMESİ ( Kamu Davası Açılmadan Önce Şüphelinin Ölmesi Halinde Kovuşturma İmkanının Bulunmaması Sebebiyle Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararı verileceği – Kamu Davası Açıldıktan Sonra Sanığın Ölmesi Halinde İse Mahkemece Düşme Kararı Verileceği )

Read the rest of this entry »

5237 Sayılı TCK Madde 55 İçtihat

YARGITAY CEZA GENEL KURULU E. 2013/13-303

T.C.

YARGITAY

CEZA GENEL KURULU

E. 2013/13-303

K. 2013/296

T. 11.6.2013

• HIRSIZLIK ( Sanığın 5 Ayrı Mağdurun Elbisesinden Ayrı Ayrı Eşya Çaldığı – Mağdur Sayısınca Hırsızlık Suçundan Sanığın Cezalandırılması Gereği/Zincirleme Suç Hükümlerinin Uygulanamayacağı )

• İÇTİMA ( Hırsızlık – Sanığın 5 Ayrı Mağdurun Elbisesinde Ayrı Ayrı Eşya Çaldığı/Mağdur Sayısınca Hırsızlık Suçundan Sanığın Cezalandırılması Gereği )

• ZİNCİRLEME SUÇ ( Sanığın 5 Ayrı Mağdurun Elbisesinde Ayrı Ayrı Eşya Çaldığı – Mağdur Sayısınca Hırsızlık Suçundan Sanığın Cezalandırılması Gereği/Zincirleme Suç Hükümlerinin Uygulanamayacağı )

• MÜSADERE ( Hırsızlık/Sanığın Mağdurların Zararını Karşıladığı – Sanığın Üzerinde Bulunan Paranın Müsaderesine Karar Verilemeyeceği )

• BİRDEN FAZLA MAĞDURA KARŞI HIRSIZLIK ( Sanığın 5 Ayrı Mağdurun Elbisesinde Ayrı Ayrı Eşya Çaldığı – Mağdur Sayısınca Hırsızlık Suçundan Sanığın Cezalandırılması Gereği/Zincirleme Suç Hükümlerinin Uygulanamayacağı )

Read the rest of this entry »

5237 Sayılı TCK Madde 51 İçtihat

YARGITAY 14. CEZA DAİRESİ E. 2012/14793

T.C.

YARGITAY

14. CEZA DAİRESİ

E. 2012/14793

K. 2014/9518

T. 8.9.2014

• DAVA AÇILMAYAN EYLEME DAYALI VERİLEN GÖREVSİZLİK KARARI ( Asliye Ceza Mahkemesinin Dava Açılmayan Eyleme Dayalı Verdiği Görevsizlik Kararının İddianame Yerine Geçemeyeceği – Sanık Hakkında Atılı Suçlardan Zamanaşımı Süresi İçinde O Yer Cumhuriyet Savcılığınca İşlem Yapılabileceği )

• DAVASIZ YARGILAMA OLMAZ İLKESİ ( Asliye Ceza Mahkemesinin Dava Açılmayan Eyleme Dayalı Verdiği Görevsizlik Kararının İddianame Yerine Geçemeyeceği – Sanık Hakkında Atılı Suçlardan Zamanaşımı Süresi İçinde O Yer Cumhuriyet Savcılığınca İşlem Yapılabileceği )

• REŞİT OLMAYANLA CİNSEL İLİŞKİ ( İddianamede Anlatım Olmadığı Halde Zincirleme Suç Hükümlerinin Uygulanması Suretiyle Fazla Ceza Tayininin Hukuka Aykırı Olduğu )

• ZİNCİRLEME SUÇ ( Reşit Olmayanla Cinsel İlişki – İddianamede Anlatım Olmadığı Halde Zincirleme Suç Hükümlerinin Uygulanması Suretiyle Fazla Ceza Tayininin Hukuka Aykırı Olduğu )

• CEZANIN ERTELENMESİ ( Sanık Hakkında Kurulan Mahkûmiyet Hükümlerinin Ertelenmesine Rağmen Hükümlerin Açıklanmasının Geri Bırakılıp Bırakılmayacağı Hususunun Tartışılmamasının Hukuka Aykırı Olduğu )

• HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI ( Sanık Hakkında Kurulan Mahkûmiyet Hükümlerinin Ertelenmesine Rağmen Hükümlerin Açıklanmasının Geri Bırakılıp Bırakılmayacağı Hususunun Tartışılmamasının Hukuka Aykırı Olduğu )

Read the rest of this entry »

%d blogcu bunu beğendi: