5237 Sayılı TCK Madde 227 Fuhuş İçtihat

yargıtay 2T.C.

YARGITAY

14. CEZA DAİRESİ

E. 2013/9170

K. 2013/12053

T. 25.11.2013

• FUHUŞ SUÇU ( Mağdure Sayısınca Oluşacağı ve Her Bir Mağdureye Yönelik Bir Çok Kez Yer Temin Edilmesi Nedeniyle Cezalarının 43. Md. İle de Arttırılması Gerektiği )

• MAĞDURE SAYISI ( Fuhuş Suçunun Mağdure Sayısınca Oluşacağı ve Her Bir Mağdureye Yönelik Bir Çok Kez Yer Temin Edilmesi Nedeniyle Cezalarının Arttırılacağı )

• YER TEMİN EDİLMESİ ( Fuhuş Suçunun Mağdure Sayısınca Oluşacağı ve Her Bir Mağdureye Yönelik Bir Çok Kez Edilmesi – Cezalarının 43. Md. İle de Arttırılması Gerektiği )

• ZİNCİRLEME SUÇ ( Fuhuş Suçunun Mağdure Sayısınca Oluşacağı ve Her Bir Mağdureye Yönelik Bir Çok Kez Yer Temin Edilmesi Nedeniyle Cezalarının Arttırılacağı )

Read the rest of this entry »

5237 Sayılı TCK Madde 227 Fuhuş İçtihat

yargıtay 2T.C.

YARGITAY

CEZA GENEL KURULU

E. 2012/14-1392

K. 2013/274

T. 28.5.2013

• FUHUŞ ( Sanığın Sahibi Olduğu Otelde Mağdurlara Fuhuş İçin Yer Temin Ettiği – Mağdur Sayısınca Suç Oluşacağı )

• ZİNCİRLEME SUÇ ( Sanığın Sahibi Olduğu Otelde Mağdurlara Fuhuş İçin Yer Temin Ettiği – Mağdur Sayısınca Suç Oluşacağı )

• MAĞDUR SAYISINCA SUÇ OLUŞMASI ( Sanığın Sahibi Olduğu Otelde Mağdurlara Fuhuş İçin Yer Temin Ettiği – Mağdur Sayısınca Suç Oluştuğunun Gözetileceği )

• FUHUŞ İÇİN YER TEMİN ETMEK ( Sanığın Sahibi Olduğu Otelde Mağdurlara Fuhuş İçin Yer Temin Ettiği – Mağdur Sayısınca Suç Oluştuğunun Gözetileceği )

Read the rest of this entry »

Hırsızlık,Suçların İçtimai,Zincirleme Suç,Farklı Mağdurlar,Zararın Giderilmesi Halinde Kazanç Müsaderesi

yargıtay 2Mağdurların tüm zararını gidermiş olan sanığın üzerinde bulunan 66 Liranın 5237 sayılı TCK’nın 55. maddesi uyarınca müsaderesine karar verilemez. Read the rest of this entry »

Zincirleme Suç

TCK 5237 madde 43

(1) Bir suç işleme kararının icrası kapsamında, değişik zamanlarda bir kişiye karşı aynı suçun birden fazla işlenmesi durumunda, bir cezaya hükmedilir. Ancak bu ceza, dörtte birinden dörtte üçüne kadar artırılır. Bir suçun temel şekli ile daha ağır veya daha az cezayı gerektiren nitelikli şekilleri, aynı suç sayılır. (Ek cümle: 29/6/2005  5377/6 md.) Mağduru belli bir kişi olmayan suçlarda da bu fıkra hükmü uygulanır.

(2) Aynı suçun birden fazla kişiye karşı tek bir fiille işlenmesi durumunda da, birinci fıkra hükmü uygulanır.

(3) Kasten öldürme, kasten yaralama, işkence ve yağma suçlarında bu madde hükümleri uygulanmaz.

YARGITAY CEZA GENEL KURULU 2010/11-249 E.N , 2011/24 K.N. İçtihat

Kararın Özeti
“Yargıtay 11. Ceza Dairesi ile Cumhuriyet Başsavcılığımız arasında itiraza konu edilen uyuşmazlık: Sanık H___ G____’a (sanığın lehine olması nedeniyle) 5237 sayılı Yasanın 158/1-e maddesi gereğince dolandırıcılık suçundan verilen cezanın 5237 sayılı Yasanın 43. maddesi gereğince zincirleme suç hükümleri gereğince artırılıp arttırılamayacağına ilişkindir. Read the rest of this entry »

Zincirleme suç

YARGITAY 11.CD. 2009/2043 E.-2009/5210 K. İçtihat

Kararın Özeti

Zincirleme suça ilşkin yeni TCK. 43/1 maddesinde,eski TCK.dan farklı olarak “DEĞİŞİK ZAMANLARDA bir kişiye karşı” ibaresinin bulunması karşısında; AYNI ANDA işlenen fiillerde zincirleme suça ilişkin hükmün uygulanma olanağı bulunmamaktadır.

I-“Suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi” suçundan sanık hakkında verilen mahkumiyet hükmüne yönelik sanığın temyiz itirazlarının incelenmesinde; Read the rest of this entry »

Zincirleme suç Yargıtay 7. Ceza Dairesi

Kararın özeti
Kararda, zincirleme suça ilişkin TCK’nun 43. maddesinin uygulanma koşulları irdelenmiştir.
(Karar Tarihi : 01.03.2011)

Zincirleme suç Yargıtay 4. Ceza Dairesi

Kararın özeti

Bir kitapta atılı bir hakaret varsa, suç kitabın her baskısında devam edeceği için, suç ilk baskıda değil son baskıda sona erer. Read the rest of this entry »

%d blogcu bunu beğendi: