Yağma, tehdit veya cebir kullanma ile hırsızlık suçlarının bir araya gelmesiyle oluşmuş bileşik bir suç tur

yağmaxxx

Sanık … hakkında yağma ve silahla tehdit suçundan açılan kamu davasının yapılan yargılaması sonucunda silahla tehdit suçundan yağma suçunun unsuru olduğu gerekçesiyle hüküm kurulmasına yer olmadığına, yağma suçundan ise 5237 sayılı TCK’nun 149/1-a-d, 168/1-3, 62 ve 53. maddeleri uyarınca 4 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasıyla cezalandırılmasına ve hak yoksunluğuna ilişkin, Ağır Ceza Mahkemesince verilen 27.08.2010 gün ve 205-366 sayılı hükmün Cumhuriyet savcısı ve sanık müdafii tarafından temyiz edilmesi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 6. Ceza Dairesince 31.03.2015 gün ve 1223-38958 sayı ile onanmasına karar verilmiş,

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ise 10.07.2015 gün ve 234837 sayı ile;

“Mağdure 19.02.2009 tarihli kolluk ifadesinde ‘1 yıldır arkadaşı olan sanığın olay günü saat 09.00 sıralarında evinin zilini çaldığını kapıyı açtığında sanığın kendisine saldırarak ‘evde kim var lan orospu öldürüceğim seni’ diyerek elindeki silah kabzesiyle vurduğunu, kendisini savunmaya çalışırken elinde bulunan cep telefonunu zorla aldığını ve telefonu açmaya çalıştığını, bu sırada kendisinin aşağıya inerek kaçtığını ve polise giderek şikayetçi olduğunu, işyerine gittiğinde yine sanığın ‘sana müsaade veriyorum bu şehri terket, etmezsen bu gece seni kesin öldürürüm’ diyerek tehdit ettiğini’ beyan ederek şikayetçi olmuştur.

Sanık kolluktaki ifadesinde ‘1,5 yıldır birlikte olduğu arkadaşı mağdure ile 1 haftadır görüşmediğini bu konuyu konuşmak için evine gittiğinde içeriye davet ettiğini, görüşmeme konusunda tartıştıklarını, aralarında yaşanan arbede sonrası mağdurenin evden kaçtığını, telefonunu almadığını, kendisini tehdit etmediğini’ beyan etmiştir.

Mağdure Cumhuriyet savcılığındaki 11.03.2010 tarihli ifadesinde, sanığın, telefonunu hasarsız olarak dün teslim ettiğini belirterek kolluktaki ifadeleri doğrultusunda beyanda bulunmuştur. Read the rest of this entry »

İnfazda tekerrür, denetimli serbestlik

Yargıtay 6. Ceza Dairesi 2013/26784 E. , 2015/45251 K.

“İçtihat Metni”

Tebliğname No : 6 – 2012/237719
MAHKEMESİ : Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi
TARİHİ : 12/07/2012
NUMARASI : 2012/313 (E) ve 2012/295 (K)
SUÇ : Yağma

Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü: Read the rest of this entry »

Posted in Genel. Tags: . Leave a Comment »

5237 Sayılı TCK Madde 102 İçtihat

YARGITAY CEZA GENEL KURULU E. 2012/6-1487

T.C.

YARGITAY

CEZA GENEL KURULU

E. 2012/6-1487

K. 2014/117

T. 11.3.2014

• YAĞMA ( Tanık Beyanıyla Sanık Savunmaları Arasındaki Çelişkinin Giderilmesi ve Sanığın Ağabeyi Olan Kişinin Dinlenilmesi Gereği )

• TANIK İLE KATILAN BEYANI ARASINDA FARK OLMASI ( Tanık Beyanıyla Sanık Savunmaları Arasındaki Çelişkinin Giderilmesi ve Sanığın Ağabeyi Olan Kişinin Dinlenilmesi Gereği – Yağma )

• DAVALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ ( Yağma/Cinsel Saldırı – Yargılamaya Konu Eylemleri Birlikte İşleyen Sanık Hakkındaki Derdest Dava Dosyası Getirtilip İncelendikten Sonra Her İki Davanın Birleştirilip Birleştirilmeyeceğinin Değerlendirileceği )

• ADLİ BELGE İNCELEMESİ ( Yağma/Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma – Başka Yağma Suçu Sebebiyle Yakalanan Suç Ortağına Yazıldığı Belirtilerek Dosyaya Sunulan Yazının Sanık Tarafından Kabul Edilmediği/Adli Belge İncelemesi Yapılacağı )

Read the rest of this entry »

5237 Sayılı TCK Madde 18 İçtihat

T.C.

YARGITAY

6. CEZA DAİRESİ

E. 2012/20757

K. 2013/2156

T. 13.2.2013

• SUÇLULARIN İADESİ ( Uyuşturucu Madde Temin Etme/Nitelikli Yağma – Türk Vatandaşı Olmayan Şahsın Geçici Olarak Tutuklanmasına Karar Verildiği/İade Talebinin Kabul Edileceği )

• UYUŞTURUCU MADDE TEMİNİ ( Türk Vatandaşı Olmayan Şahıs – Mahkumiyet Hükmünün İnfazından Kalan Sürenin Yerine Getirilmesi İçin Ülkesine Geri Verme Talebinin Kabul Edilebileceği )

• GEÇİCİ OLARAK TUTUKLAMA ( Uyuşturucu Madde Temini ve Nitelikli Yağma/Türk Vatandaşı Olmayan Şahıs – Şahsın Geçici Olarak Tutuklanmasına Karar Verildiği/İade Talebinin Kabul Edileceği )

• TÜRK VATANDAŞI OLMAYAN SUÇLU ( Uyuşturucu Madde Temini ve Nitelikli Yağma – Mahkumiyet Hükmünün İnfazından Kalan Sürenin Yerine Getirilmesi İçin Ülkesine Geri Verme Talebinin Kabul Edilebileceği )

• YAĞMA ( Türk Vatandaşı Olmayan Şahıs – Mahkumiyet Hükmünün İnfazından Kalan Sürenin Yerine Getirilmesi İçin Ülkesine Geri Verme Talebinin Kabul Edilebileceği )

Read the rest of this entry »

5237 Sayılı TCK Madde 15 İçtihat

T.C.

YARGITAY

6. CEZA DAİRESİ

E. 2012/21228

K. 2013/13840

T. 11.6.2013

• HIRSIZLIK ( Sanıklara Ait Nüfus Kayıtlarının İnterpol Aracılığıyla Getirtilerek Okunduğu/Diyeceklerinin Sorulacağı – Onaysız Pasaport Fotokopilerine Dayanılarak Mahkumiyet Kararı Verilemeyeceği )

• İFTİRA ( Hırsızlık/Savcılığın Yazısında Sanığın Gerçek Kimliğinin Tespit Edildiği – Sanık Hakkında İftira Suçundan da Dava Açıldığı/Sanığın Gerçek Kimliğiyle Yargılama Yapılacağı )

• KONUT DOKUNULMAZLIĞINI İHLAL ( Adı Geçenin Katılanın Evinde Çalıştığı/Şüpheli Hareketleri Gözetildiğinde Sanıklarla Birlikte Hareket Etme İhtimali Olduğu – Hırsızlık Konut Dokunulmazlığını İhlal Suçları Gözetilmeden Yağma Suçundan Hüküm Kurulamayacağı )

• MALA ZARAR VERME ( Adı Geçenin Katılanın Evinde Çalıştığı/Şüpheli Hareketleri Gözetildiğinde Sanıklarla Birlikte Hareket Etme İhtimali Olduğu – Hırsızlık Mala Zarar Verme Suçları Gözetilmeden Yağma Suçundan Hüküm Kurulmaması Gereği )

• YAĞMA ( Adı Geçenin Katılanın Evinde Çalıştığı/Şüpheli Hareketleri Gözetildiğinde Sanıklarla Birlikte Hareket Etme İhtimali Olduğu – Konut Dokunulmazlığının İhlali Hırsızlık Mala Zarar Verme Suçları Gözetilmeden Yağma Suçundan Hüküm Kurulmaması Gereği )

Read the rest of this entry »

5237 Sayılı TCK Madde 149 Nitelikli Yağma İçtihat

yargıtay 2T.C.

YARGITAY

6. CEZA DAİRESİ

E. 2013/27469

K. 2014/1805

T. 11.2.2014

• YAĞMA ( Yakınanın Görüp Uyarmasına Rağmen Tadilat Halindeki Evinin Balkonunda Sökük Halde Duran İki Adet Balkon Demirini Alarak Araçlarının Kasasına Yükleyip Giden Sanıklar – Yağma Suçunun Tamamlandığı )

• SUÇA TEŞEBBÜS ( Yakınanın Görüp Uyarmasına Rağmen Tadilat Halindeki Evinin Balkonunda Sökük Halde Duran İki Adet Balkon Demirini Alarak Araçlarının Kasasına Yükleyip Gittikleri – Yakınanın Durdurduğu Sanığın Kapıyı Açıp Silahtan Sayılan Tahrayı Gösterip Yakınanı Korkuttuğu Olayda Yağma Suçunun Tamamlandığı )

• SUÇUN TAMAMLANMASI ( Yakınanın Görüp Uyarmasına Rağmen Tadilat Halindeki Evinin Balkonunda Sökük Halde Duran İki Adet Balkon Demirini Alarak Araçlarının Kasasına Yükleyip Giden Sanıklar – Yağma Suçunun Tamamlandığı )

Read the rest of this entry »

5237 Sayılı TCK Madde 149 Nitelikli Yağma İçtihat

yargıtay 2T.C.

YARGITAY

6. CEZA DAİRESİ

E. 2011/9048

K. 2013/23509

T. 26.11.2013

• YAĞMA ( Motorsikletle Yakınanın Sağ Omzunda Asılı Olan Çantasını Almak İsterken Yakınanın Çantayı Vermemek İçin Çantayı Tuttuğu ve Çekiştirme Sırasında Bileğinin İncindiği ve Bırakmak Zorunda Kaldığı – Sanığın Eyleminin Yağmaya Dönüştüğü/Nitelikli Hırsızlıktan Hüküm Kurulamayacağı )

• MOTOSİKLETLE ÇANTAYI ÇALMAK ( Yakınanın Çantayı Vermemek İçin Çantayı Tuttuğu ve Çekiştirme Sırasında Çantanın Kolu Bileğinde Takılı Kaldığından Bileğinin İncindiği ve Bırakmak Zorunda Kaldığı – Eylemin Yağmaya Dönüştüğü/Nitelikli Yağmadan Hüküm Kurulacağı )

• KAPKAÇ ( Motorsikletle Yakınanın Sağ Omzunda Asılı Olan Çantasını Almak İsterken Yakınanın Çantayı Vermemek İçin Çantayı Tuttuğu ve Çekiştirme Sırasında Bileğinin İncindiği ve Bırakmak Zorunda Kaldığı – Sanığın Eyleminin Nitelikli Yağmaya Dönüştüğü )

Read the rest of this entry »

%d blogcu bunu beğendi: