5237 Sayılı TCK Madde 222 Şapka ve Türk harfleri

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu MADDE 222

Şapka ve Türk harfleri

(1) 25.11.1925 tarihli ve 671 sayılı Şapka İktisası Hakkında Kanunla, 1.11.1928 tarihli ve 1353 sayılı Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkında Kanunun koyduğu yasaklara veya yükümlülüklere aykırı hareket edenlere iki aydan altı aya kadar hapis cezası verilir.

MADDE GEREKÇESİ

MADDE 222.– Madde metninde, sayılan “Devrim Kanunları”na aykırı davranış, suç olarak tanımlanmıştır.

YARGITAY 2. C.D. 2002/5016 E. 2002/5571 K. İçtihat

Öğrencisi olduğu ilköğretim okuluna türbanla gelip gitmekten ibaret olan sanığın eyleminin disiplin cezası uygulamasını gerektirdiği, isnat olunan suçun oluşmadığı gözetilmeden yazılı şekilde mahkumiyetine karar verilmesi, bozma nedenidir.Okul kılık ve kıyafetine aykırı giyinmek suretiyle yetkili mercilerce verilen emirlere aykırılık suçundan sanık S____’nin yapılan yargılaması sonucunda; mahkumiyetine dair K____ 2. Sulh Ceza Mahkemesinden verilen 31.5.2001 tarihli hükmün Yargıtay’ca incelenmesi o yer C.Savcısı tarafından istenmekle ve dosya C.Başsavcılığının 20.2.2002 tarihli tebliğnamesiyle dairemize gelmekle yapılan inceleme sonunda gereği düşünüldü:  Read the rest of this entry »

%d blogcu bunu beğendi: