5237 Sayılı TCK Madde 106 İçtihat

YARGITAY CEZA GENEL KURULU E. 2013/4-273

T.C.

YARGITAY

CEZA GENEL KURULU

E. 2013/4-273

K. 2014/431

T. 21.10.2014

• TEHDİT SUÇU ( Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması – Sanığın Yargılamayı Takip Etmeyişi Hakkında Yakalama Emri Çıkarılmasına Neden Oluşuna Göre Değerlendirilen Kişiliği Pişmanlığının Bulunmayışı Göz Önünde Bulundurularak Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına Yer Olmadığı )

• HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI ( Tehdit Suçu – Mahkemece Sanığın Kişilik Özellikleri İle Duruşmadaki Tutum ve Davranışları Göz Önünde Bulundurularak Yeniden Suç İşlemeyeceği Hususunda Kanaate Varılması Gerektiği )

• ŞİKAYETE TABİ OLMAYAN SUÇLAR ( Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması – İncelemeye Konu Tehdit Suçunda Şikayete Tâbi Olmaması Nedeniyle Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasının Uygulanması Mümkün Olmazken 5728 S. Kanunla Yapılan Değişiklikle Anılan Tarihten İtibaren Bu Suçlar İçin De Diğer Şartlarında Varlığı Durumunda Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasının Uygulanabilir Hale Geldiği )

Read the rest of this entry »

%d blogcu bunu beğendi: