5237 Sayılı TCK Madde 85 İçtihat

YARGITAY CEZA GENEL KURULU E. 2014/12-237

T.C.

YARGITAY

CEZA GENEL KURULU

E. 2014/12-237

K. 2014/407

T. 30.9.2014

• TAKSİRLE ÖLÜME SEBEBİYET VERME SUÇU ( İlk Geçiş Hakkı Bulunan ve Yaya Geçidini Kullanarak Girmiş Olduğu Yolda Maruz Kalınan Trafik Kazasında Vefat Eden Yayanın Hatalı Tutum ve Davranışı Bulunmadığı – Araç Şoförünün İse Tam Kusurlu Olduğu/Trafik Kazası Sonucu Ölüm )

• TRAFİK KAZASI SONUCU ÖLÜM ( Sanık Müdafiin Lehe Olan Hükümlerin Uygulanması Yönündeki Talebi Karşısında Mahkemece Hükmolunan 5 Yıl Hapis Cezasının Adli Para Cezasına Çevrilip Çevrilmeyeceği Hususunda Bir Değerlendirme Yapılmamasının Hatalı Olduğunun Kabulü )

• SANIK HAKKINDA VERİLEN BEŞ YIL HAPİS CEZASININ PARA CEZASINA ÇEVRİLMESİ ( Mahkemece Değerlendirme Yapılmamasının Hatalı Olduğu )

• TAKSİRLE İŞLENEN SUÇLARDA CEZANIN ALT VE ÜST SINIRININ BELİRLENMESİ ( Türk Ceza Kanunun Genel Hükümlerinin Sadece İlgili Suça Uyan Kısımların Nazara Alınması Gereği – Taksirli Suçlar Açısından “Failin Güttüğü Amaç ve Saik” Ölçütünin Uygulanamayacağının Kabulü )

• SANIĞIN GÜTTÜĞÜ AMAÇ VE SAİK ÖLÇÜTÜ ( Taksirli Suçlar Açısından Uygulanacağı – Taksirle Ölüme Neden Olan Sanık Hakkında Temel Ceza Belirlenirken Yerel Mahkemece “Sanığın Güttüğü Amaç ve Saiki” İfadesine Yer Verilmesinin Usul ve Kanuna Aykırı Olduğunun Kabulü )

Read the rest of this entry »

5237 Sayılı TCK Madde 61 İçtihat

YARGITAY CEZA GENEL KURULU E. 2014/12-237

T.C.

YARGITAY

CEZA GENEL KURULU

E. 2014/12-237

K. 2014/407

T. 30.9.2014

• TAKSİRLE ÖLÜME SEBEBİYET VERME SUÇU ( İlk Geçiş Hakkı Bulunan ve Yaya Geçidini Kullanarak Girmiş Olduğu Yolda Maruz Kalınan Trafik Kazasında Vefat Eden Yayanın Hatalı Tutum ve Davranışı Bulunmadığı – Araç Şoförünün İse Tam Kusurlu Olduğu/Trafik Kazası Sonucu Ölüm )

• TRAFİK KAZASI SONUCU ÖLÜM ( Sanık Müdafiin Lehe Olan Hükümlerin Uygulanması Yönündeki Talebi Karşısında Mahkemece Hükmolunan 5 Yıl Hapis Cezasının Adli Para Cezasına Çevrilip Çevrilmeyeceği Hususunda Bir Değerlendirme Yapılmamasının Hatalı Olduğunun Kabulü )

• SANIK HAKKINDA VERİLEN BEŞ YIL HAPİS CEZASININ PARA CEZASINA ÇEVRİLMESİ ( Mahkemece Değerlendirme Yapılmamasının Hatalı Olduğu )

• TAKSİRLE İŞLENEN SUÇLARDA CEZANIN ALT VE ÜST SINIRININ BELİRLENMESİ ( Türk Ceza Kanunun Genel Hükümlerinin Sadece İlgili Suça Uyan Kısımların Nazara Alınması Gereği – Taksirli Suçlar Açısından “Failin Güttüğü Amaç ve Saik” Ölçütünin Uygulanamayacağının Kabulü )

• SANIĞIN GÜTTÜĞÜ AMAÇ VE SAİK ÖLÇÜTÜ ( Taksirli Suçlar Açısından Uygulanacağı – Taksirle Ölüme Neden Olan Sanık Hakkında Temel Ceza Belirlenirken Yerel Mahkemece “Sanığın Güttüğü Amaç ve Saiki” İfadesine Yer Verilmesinin Usul ve Kanuna Aykırı Olduğunun Kabulü )

Read the rest of this entry »

%d blogcu bunu beğendi: