2004 Sayılı İİK madde 198 MEVZUU PARA OLMIYAN ALACAKLARIN PARAYA ÇEVRİLMESİ

2004 Sayılı İİK madde 198

MEVZUU PARA OLMIYAN ALACAKLARIN PARAYA ÇEVRİLMESİ:

Mevzuu para olmayan alacak ona muadil bir kıymette para alacağına çevrilir. Şu kadar ki iflas idaresi taahhüdün aynen ifasına deruhte edebilir. Bu takdirde alacaklı talep ederse iflas idaresi teminat gösterir.
Borçlar Kanununun 290 ncı maddesi hükümleri mahfuzdur.

%d blogcu bunu beğendi: