5237 Sayılı TCK Madde 49 İçtihat

YARGITAY 12. CEZA DAİRESİ E. 2012/32576

T.C.

YARGITAY

12. CEZA DAİRESİ

E. 2012/32576

K. 2013/20147

T. 16.9.2013

• TEMEL CEZA BELİRLENMESİ ( Taksirle Adam Öldürme – Orantılılık İlkesi İle Cezanın Belirlenmesi ve Taksir Hükümlerine Göre Adalet ve Hakkaniyet Kuralları Uyarınca Alt Sınırdan Uzaklaşılması Gerektiği )

• ORANTILILIK İLKESİ ( Taksirle Adam Öldürme – Orantılılık İlkesi İle Cezanın Belirlenmesi ve Taksir Hükümlerine Göre Adalet ve Hakkaniyet Kuralları Uyarınca Alt Sınırdan Uzaklaşılacağı )

• HAPİS CEZASININ ADLİ PARA CEZASINA ÇEVRİLMESİ ( Hürriyeti Bağlayıcı Cezayı Adli Para Cezasına Çevirmenin Yasal Dayanağını Oluşturan Yasa Maddesinin Gösterilmesi Gerektiği – Para Cezasının Belirlenmesinde Esas Tam Gün Sayısının Belirtilmesi Gerektiği )

• ADLİ PARA CEZASININ BELİRLENMESİ ( Taksirle Adam Öldürme – Hürriyeti Bağlayıcı Cezayı Adli Para Cezasına Çevirmenin Yasal Dayanağını Oluşturan Yasa Maddesinin Gösterileceği/Esas Tam Gün Sayısının Belirtileceği )

• GEREKÇELİ KARAR ( Taksirle Adam Öldürme – Gerekçeli Karar Başlığında Suçun İşlendiği Zaman Diliminin ve Katılan Vekilinin İsmine Yer Verilmesi Gerektiği )

• TAKSİRLE ADAM ÖLDÜRME ( Sanığın Sürücü Belgesinin Suç Tarihinde Geçerli Olup Olmadığının Araştırılarak ve Onaylı Örneği Dosyaya Getirilmeden Geri Alınmasına Karar Verilemeyeceği )

Read the rest of this entry »

5237 Sayılı TCK Madde 39 İçtihat

T.C.

YARGITAY

10. CEZA DAİRESİ

E. 2014/1650

K. 2014/5350

T. 10.7.2014

• UYUŞTURUCU MADDE İMAL VEYA TİCARETİ ( Eroinin Miktarına Bağlı Olarak Temel Cezanın Üst Sınırda veya Sınıra Yakın Olarak Belirleneceği )

• ORANTILILIK İLKESİ ( Uyuşturucu Madde İmal veya Ticareti – Eroinin Miktarına Bağlı Olarak Temel Cezanın Üst Sınırda veya Sınıra Yakın Olarak Belirlenmesi Gereği )

• CEZANIN BELİRLENMESİ ( Uyuşturucu Madde İmal veya Ticareti – Eroinin Miktarına Bağlı Olarak Temel Cezanın Üst Sınırda veya Sınıra Yakın Olarak Belirlenmesi Gereği )

• YARDIM ETME ( Sanığın Eyleminin Suçun İşlenmesine Yardım Etmek Olduğunun Gözetileceği/Cezasından İndirim Yapılacağı – Uyuşturucu Madde İmal veya Ticareti )

Read the rest of this entry »

5237 Sayılı TCK Madde 35 İçtihat

T.C.

YARGITAY

5. CEZA DAİRESİ

E. 2014/5795

K. 2014/8187

T. 11.9.2014

• RÜŞVET ( Menfaat Talep Eden Sanığın İsteğini Gerçekte Yerine Getirmek Niyetinde Olmayan Kişinin Faili Suçüstü Yakalatmak Amacıyla Talebi Kabul Etmiş Görüntüsü Verdiği/Rüşvet Anlaşmasının Oluşmadığı – Eylemin Teşebbüs Aşamasında Kaldığının Kabul Edileceği )

• TEŞEBBÜS ( Menfaat Talep Eden Sanığın İsteğini Gerçekte Yerine Getirmek Niyetinde Olmayan Kişinin Faili Suçüstü Yakalatmak Amacıyla Talebi Kabul Etmiş Görüntüsü Verdiği/Rüşvet Anlaşmasının Oluşmadığı – Eylemin Teşebbüs Aşamasında Kaldığının Kabul Edileceği )

• LEHE KANUNUN BELİRLENMESİ ( Rüşvet Anlaşması Oluşmadığından Eylemin Teşebbüs Aşamasında Kaldığı – Kanun Hükmünün Değişiklikten Önce ve Sonraki Halinin Karşılaştırılarak Lehe Yasanın Belirleneceği )

• ORANTILILIK İLKESİ ( Rüşvet Eyleminin Teşebbüs Aşamasında Kaldığı – Hataya Düşülerek Temel Cezanın Alt Sınırdan Uzaklaşılarak Belirlenmesinin Hukuka Aykırı Olduğu )

• CEZANIN BELİRLENMESİ ( Rüşvet Eyleminin Teşebbüs Aşamasında Kaldığı/Bozmaya Konu Aleyhine Temyiz Bulunmayan Hükümde Temel Cezanın Alt Sınırdan Belirlendiği – “Suç İşleme Hususundaki Israrlı Kastının Yoğunluğu” Biçiminde Yasal ve Yeterli Olmayan Gerekçeyle Verilen Cezanın Asgari Oranda İndirilmesinin Hukuka Aykırı Olduğu )

• BELLİ HAKLARDAN YOKSUN BIRAKILMA ( Rüşvet Eyleminin Teşebbüs Aşamasında Kaldığı – Suçun Yetkinin Kötüye Kullanılması Suretiyle İşlendiği/Cezanın İnfazından Sonra İşlemek Üzere Hükmolunan Cezanın Yarısından Bir Katına Kadar Sadece Bu Hak ve Yetkinin Kullanılmasının Yasaklanmasına Karar Verilmesi Gereği )

• YETKİNİN KÖTÜYE KULLANILMASI SURETİ İLE SUÇ İŞLEMEK ( Rüşvet Eyleminin Teşebbüs Aşamasında Kaldığı – Cezanın İnfazından Sonra İşlemek Üzere Hükmolunan Cezanın Yarısından Bir Katına Kadar Sadece Bu Hak ve Yetkinin Kullanılmasının Yasaklanmasına Karar Verilmesi Gereği )

Read the rest of this entry »

5237 Sayılı TCK Madde 3 İçtihat

T.C.

YARGITAY

5. CEZA DAİRESİ

E. 2014/5795

K. 2014/8187

T. 11.9.2014

• RÜŞVET ( Menfaat Talep Eden Sanığın İsteğini Gerçekte Yerine Getirmek Niyetinde Olmayan Kişinin Faili Suçüstü Yakalatmak Amacıyla Talebi Kabul Etmiş Görüntüsü Verdiği/Rüşvet Anlaşmasının Oluşmadığı – Eylemin Teşebbüs Aşamasında Kaldığının Kabul Edileceği )

• TEŞEBBÜS ( Menfaat Talep Eden Sanığın İsteğini Gerçekte Yerine Getirmek Niyetinde Olmayan Kişinin Faili Suçüstü Yakalatmak Amacıyla Talebi Kabul Etmiş Görüntüsü Verdiği/Rüşvet Anlaşmasının Oluşmadığı – Eylemin Teşebbüs Aşamasında Kaldığının Kabul Edileceği )

• LEHE KANUNUN BELİRLENMESİ ( Rüşvet Anlaşması Oluşmadığından Eylemin Teşebbüs Aşamasında Kaldığı – Kanun Hükmünün Değişiklikten Önce ve Sonraki Halinin Karşılaştırılarak Lehe Yasanın Belirleneceği )

• ORANTILILIK İLKESİ ( Rüşvet Eyleminin Teşebbüs Aşamasında Kaldığı – Hataya Düşülerek Temel Cezanın Alt Sınırdan Uzaklaşılarak Belirlenmesinin Hukuka Aykırı Olduğu )

• CEZANIN BELİRLENMESİ ( Rüşvet Eyleminin Teşebbüs Aşamasında Kaldığı/Bozmaya Konu Aleyhine Temyiz Bulunmayan Hükümde Temel Cezanın Alt Sınırdan Belirlendiği – “Suç İşleme Hususundaki Israrlı Kastının Yoğunluğu” Biçiminde Yasal ve Yeterli Olmayan Gerekçeyle Verilen Cezanın Asgari Oranda İndirilmesinin Hukuka Aykırı Olduğu )

• BELLİ HAKLARDAN YOKSUN BIRAKILMA ( Rüşvet Eyleminin Teşebbüs Aşamasında Kaldığı – Suçun Yetkinin Kötüye Kullanılması Suretiyle İşlendiği/Cezanın İnfazından Sonra İşlemek Üzere Hükmolunan Cezanın Yarısından Bir Katına Kadar Sadece Bu Hak ve Yetkinin Kullanılmasının Yasaklanmasına Karar Verilmesi Gereği )

• YETKİNİN KÖTÜYE KULLANILMASI SURETİ İLE SUÇ İŞLEMEK ( Rüşvet Eyleminin Teşebbüs Aşamasında Kaldığı – Cezanın İnfazından Sonra İşlemek Üzere Hükmolunan Cezanın Yarısından Bir Katına Kadar Sadece Bu Hak ve Yetkinin Kullanılmasının Yasaklanmasına Karar Verilmesi Gereği )

Read the rest of this entry »

5237 Sayılı TCK Madde 3 İçtihat

T.C.

YARGITAY

10. CEZA DAİRESİ

E. 2014/1561

K. 2014/5349

T. 10.7.2014

• UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ YAPMA ( Sanığın Suç Tarihinden Sonra Yeni Bir Suç İşleme Kararı İle İkinci Kez Suç İşlediği – Zincirleme Suç Hükümlerinin Uygulanamayacağı )

• ZİNCİRLEME SUÇ ( Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma – Sanığın Suç Tarihinden Sonra Yeni Bir Suç İşleme Kararı İle İkinci Kez Suç İşlediği/Zincirleme Suç Hükümlerinin Uygulanamayacağı )

• EROİN MİKTARI ( Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma – Eroinin Miktarına Bağlı Olarak Önemi ve Değerine Göre Orantılılık İlkesi Gereğince Temel Hapis Cezasının Üst Sınırdan Belirleneceği )

• ORANTILILIK İLKESİ ( Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma – Eroinin Miktarına Bağlı Olarak Önemi ve Değerine Göre Orantılılık İlkesi Gereğince Temel Hapis Cezasının Üst Sınırdan Belirleneceği )

Read the rest of this entry »

%d blogcu bunu beğendi: