Yargıtay Ceza Dairesi Kararı (Müsadere–Tabanca-Sc.Hakimi)

T.C.
YARGITAY
8. Ceza Dairesi

TÜRK MİLLETİ ADINA
Y A R G I T A Y İ L A M I

Esas No : 2015/2093
Karar No : 2015/9629
Tebliğname No : 8 – 2014/103367

İNCELENEN KARARIN;
MAHKEMESİ : Malatya 3. Asliye Ceza Mahkemesi
TARİHİ : 11/02/2014
NUMARASI : 2013/554 (E) ve 2014/10 (K)
EŞYA SAHİBİ : Celal TERCAN
İSTEM : Eşyanın müsaderesi
HÜKÜM : Müsadere
TEMYİZ EDEN : Eşya sahibi

Gereği görüşülüp düşünüldü: Read the rest of this entry »

5237 Sayılı TCK Madde 55 İçtihat

YARGITAY CEZA GENEL KURULU E. 2013/13-303

T.C.

YARGITAY

CEZA GENEL KURULU

E. 2013/13-303

K. 2013/296

T. 11.6.2013

• HIRSIZLIK ( Sanığın 5 Ayrı Mağdurun Elbisesinden Ayrı Ayrı Eşya Çaldığı – Mağdur Sayısınca Hırsızlık Suçundan Sanığın Cezalandırılması Gereği/Zincirleme Suç Hükümlerinin Uygulanamayacağı )

• İÇTİMA ( Hırsızlık – Sanığın 5 Ayrı Mağdurun Elbisesinde Ayrı Ayrı Eşya Çaldığı/Mağdur Sayısınca Hırsızlık Suçundan Sanığın Cezalandırılması Gereği )

• ZİNCİRLEME SUÇ ( Sanığın 5 Ayrı Mağdurun Elbisesinde Ayrı Ayrı Eşya Çaldığı – Mağdur Sayısınca Hırsızlık Suçundan Sanığın Cezalandırılması Gereği/Zincirleme Suç Hükümlerinin Uygulanamayacağı )

• MÜSADERE ( Hırsızlık/Sanığın Mağdurların Zararını Karşıladığı – Sanığın Üzerinde Bulunan Paranın Müsaderesine Karar Verilemeyeceği )

• BİRDEN FAZLA MAĞDURA KARŞI HIRSIZLIK ( Sanığın 5 Ayrı Mağdurun Elbisesinde Ayrı Ayrı Eşya Çaldığı – Mağdur Sayısınca Hırsızlık Suçundan Sanığın Cezalandırılması Gereği/Zincirleme Suç Hükümlerinin Uygulanamayacağı )

Read the rest of this entry »

5237 Sayılı TCK Madde 54 İçtihat

YARGITAY 10. CEZA DAİRESİ E. 2012/28228

T.C.

YARGITAY

10. CEZA DAİRESİ

E. 2012/28228

K. 2014/5249

T. 8.7.2014

• UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ YAPMA ( Kriminal Polis Laboratuvarınca Esrarlardan Alınan Tanık Numunelerin de Müsaderesine Karar Verileceği )

• MÜSADERE ( Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma – Kriminal Polis Laboratuvarınca Esrarlardan Alınan Tanık Numunelerin de Müsaderesine Karar Verilmesi Gereği )

• UYUŞTURUCU MADDE BULUNDURMA ( Kanun Değişikliği Gözetilerek Daha Önce Denetimli Serbestlik veya Tedavi Tedbiri Uygulanmayan Sanık Hakkında Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararı Verilmesi Gereği )

• HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI ( Uyuşturucu Madde Bulundurma – Kanun Değişikliği Gözetilerek Daha Önce Denetimli Serbestlik veya Tedavi Tedbiri Uygulanmayan Sanık Hakkında Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararı Verileceği )

Read the rest of this entry »

%d blogcu bunu beğendi: