5237 Sayılı TCK Madde 53 İçtihat

YARGITAY 5. CEZA DAİRESİ E. 2013/4650

T.C.

YARGITAY

5. CEZA DAİRESİ

E. 2013/4650

K. 2014/9815

T. 16.10.2014

• GÖREVİ YAPTIRMAMAK İÇİN DİRENME ( Müştekiler Hakkında Sanığa Yönelik Hakaret Suçundan HAGB Kararı Verildiği – Sanığa Yüklenen Suçların Söz Konusu Haksız Davranışlar Sebebiyle Gerkeçleştirilip Gerçekleştirilmediği ve Eylemlerin Öncelik Sonralık İlişkisi Gözetilerek Haksız Tahrik ve Haksız Fiil Nedeniyle veya Karşılıklı Hakarete İlişkin Hükümlerin Uygulanması Gerekip Gerekmediğinin Tartışılacağı )

• EK SAVUNMA HAKKI ( Görevi Yaptırmamak İçin Direnme – Ek Savunma Hakkı Tanınmadan İddianame İçeriğinde Yer Almayan Maddenin Uygulanması Suretiyle Savunma Hakkının Kısıtlanamayacağı )

• HAKSIZ TAHRİK ( Görevi Yaptırmamak İçin Direnme – Müştekiler Hakkında Sanığa Yönelik Hakaret Suçundan HAGB Kararı Verildiği/Sanığa Yüklenen Suçların Söz Konusu Haksız Davranışlar Sebebiyle Gerkeçleştirilip Gerçekleştirilmediği ve Eylemlerin Öncelik Sonralık İlişkisi Gözetilerek Haksız Tahrik ve Haksız Fiil Nedeniyle veya Karşılıklı Hakarete İlişkin Hükümlerin Uygulanması Gerekip Gerekmediğinin Tartışılması Gerektiği )

• HAKSIZ FİİL NEDENİYLE VEYA KARŞILIKLI HAKARET ( Görevi Yaptırmamak İçin Direnme – Müştekiler Hakkında Sanığa Yönelik Hakaret Suçundan HAGB Kararı Verildiği/Sanığa Yüklenen Suçların Söz Konusu Haksız Davranışlar Sebebiyle Gerçekleştirilip Gerçekleştirilmediği ve Eylemlerin Öncelik Sonralık İlişkisi Gözetilerek Haksız Tahrik ve Haksız Fiil Nedeniyle veya Karşılıklı Hakarete İlişkin Hükümlerin Uygulanması Gerekip Gerekmediğinin Tartışılacağı )

• KISA SÜRELİ HAPİS CEZALARINDA GÜVENLİK TEDBİRİNE HÜKMEDİLEMEMESİ ( Görevi Yaptırmamak İçin Direnme Suçundan Hükmolunan Kısa Süreli Hapis Cezalarının Ertelendiği Halde Güvenlik Tedbiri Olarak Hak Yoksunluğuna Hükmedilemeyeceği )

• TEMEL CEZALARIN BELİRLENMESİ ( Görevi Yaptırmamak İçin Direnme – Temel Cezaların Alt Sınırdan ve Farklı Sürelerle Belirlendiği/Yasal ve Yeterli Gerekçe Gösterilmeden Ertelemeye Dair Denetim Sürelerinin 2 Yıl Olarak Tayin Edilemeyeceği )

• HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI ( Sanığın Adli Sicil Kaydında Karşılıksız Çek Keşide Etmek Suçlarının İdari Yaptırıma Dönüştüğünün Dikkate Alınacağı – Diğer Koşulların Gerçekleşip Gerçekleşmediği Değerlendirilmeden Mahkumiyet Hükmü Bulunduğundan Bahisle HAGB Kararı Verilmesine Yer Olmadığına Karar Verilemeyeceği )

Read the rest of this entry »

%d blogcu bunu beğendi: