5237 Sayılı TCK Madde 117 İçtihat

YARGITAY 15. CEZA DAİRESİ E. 2012/12113

T.C.

YARGITAY

15. CEZA DAİRESİ

E. 2012/12113

K. 2013/563

T. 17.1.2013

• İŞ VE ÇALIŞMA ÖZGÜRLÜĞÜNÜ ENGELLEME SUÇU ( Sanığın Eylemin Birleşik Suç Hükümlerine Göre Düzenlenen Şikayete Bağlı Olan İş ve Çalışma Özgürlüğünü Engelleme Suçunu Oluşturup Oluşturmadığının Karar Yerinde Tartışılması Gereği – Birleşik Suç )

• BİRLEŞİK SUÇ ( Sanığın Tehdit ve Darp Etmekten İbaret Eyleminin Özel Kast Açısıdan Biri Diğerinin Unsurunu Oluşturması Nedeniyle Tek Fiil Sayılan ve İçtima Hükümlerinin Uygulanmayacağını Öngören Birleşik Suç’a Göre Değerlendirileceği )

• KASTEN YARALAMA ( Taşımacılık İşi Yapan Sanığın Şikayetçilerin İşyerine Gelerek Katılanı Yumrukla Yaraladığı – Eldeki Davada İş ve Çalışma Özgürlüğünü Engelleme Suçunun Oluşup Oluşmadığının Mahkemece Karar Yerinde Tartışılması Gerektiği )

• TEHDİT VE DARP ( Sanığın Şikayetçilerin İşyerine Gelerek “Müşterime Nakliye Gönderirsen Sonucuna Katlanırsın” Şeklindeki Sözleri/Katılanı Yararlaması ve Dükkan Camını Kırması – Eylemin Tek Fiil Sayılacağı/İçtima Uygulanamayacağı )

• İÇTİMA HÜKÜMLERİNİN UYGULANMAMASI ( Sanığın Eylemin Özel Kast Açısından Biri Diğerinin Unsurunu Oluşturması Nedeniyle Tek Fiil Sayılan ve İçtima Hükümlerinin Uygulanmayacağını Öngören Birleşik Suç Hükümlerine Göre Değerlendirileceği )

Read the rest of this entry »

5237 Sayılı TCK Madde 96 İçtihat

YARGITAY 14. CEZA DAİRESİ E. 2012/13107

T.C.

YARGITAY

14. CEZA DAİRESİ

E. 2012/13107

K. 2013/658

T. 28.1.2013

• EZİYET SUÇU ( Sanığın Olay Tarihinde Tutuklanarak Ceza Evine Konulan Mağdurları Jiletle Tehdit Etmek Suretiyle Banyoya Götürüp İki Kez Soğuk Suyla Duş Aldırdığı ve Elbise Askısı İle Dövdüğü – Sübuta Eren ve Süreklilik Arz Eden Eylemlerin Her Bir Mağdur Yönünden Eziyet Suçunu Oluşturduğu )

• KASTEN YARALAMA ( Sanığın Mağdurları Jiletle Tehdit Etmek Suretiyle Banyoya Götürüp İki Kez Soğuk Suyla Duş Aldırdığı ve Elbise Askısı İle Dövdüğü/Ayrıca Koğuşta Bulundukları Sırada Şarkı Söylemelerini ve Oynamalarını İstediği Mağdurların Kabul Etmemesi Üzerine Onları Tekrar Dövdüğü – Eylemlerin Her Bir Mağdur Yönünden Eziyet Suçunu Oluşturduğu )

• SUÇ VASFINDA YANILGIYA DÜŞÜLMESİ ( Sanığın Mağdurları Jiletle Tehdit Etmek Suretiyle Banyoya Götürüp İki Kez Soğuk Suyla Duş Aldırdığı ve Elbise Askısı İle Dövdüğü – Koğuşta Bulundukları Sırada Mağdurları Tekrar Dövdüğü/Sübuta Eren ve Süreklilik Arz Eden Eylemlerin Herbir Mağdur Yönünden Eziyet Suçunu Oluşturduğu/Kasten Yaralama Suçundan Hüküm Kurulmasının Kanuna Aykırı Olduğu )

Read the rest of this entry »

5237 Sayılı TCK Madde 87 İçtihat

YARGITAY 8. CEZA DAİRESİ E. 2013/20172

T.C.

YARGITAY

8. CEZA DAİRESİ

E. 2013/20172

K. 2014/18515

T. 14.7.2014

• EZİYET ( Neticesi Sebebi İle Ağırlaşmış Eziyet Suçunun Kabul Edilmediği/Yaralamada Ayrıca Ceza Tayinine İlişkin Hüküm Bulunmadığı – Cezanın Artırılacağı Hallerin Sınırlı Olarak Sayıldığı/Cezanın Alt Sınırdan Uzaklaşılarak Belirleneceği )

• KASTEN YARALAMA ( Eziyet Suçunda Neticesi İle Ağırlaşmış Halin Kabul Edilmediği/Yaralamada Ayrıca Ceza Tayinine İlişkin Hüküm Bulunmadığı – Ceza Artırımının Sınırlı Olarak Sayıldığı/Cezanın Alt Sınırdan Uzaklaşılarak Belirleneceği )

• CEZANIN BELİRLENMESİ ( Eziyet Suçunda Neticesi İle Ağırlaşmış Halin Kabul Edilmediği/Yaralamada Ayrıca Ceza Tayinine İlişkin Hüküm Bulunmadığı – Ceza Artırımının Sınırlı Olarak Sayıldığı/Cezanın Alt Sınırdan Uzaklaşılarak Belirleneceği )

• KATILANIN YAŞININ TESPİTİ ( Eziyet – Katılanın Yaşına ilişkin Çelişkinin Giderileceği )

Read the rest of this entry »

5237 Sayılı TCK Madde 86 İçtihat

YARGITAY 1. CEZA DAİRESİ E. 2013/2000

T.C.

YARGITAY

1. CEZA DAİRESİ

E. 2013/2000

K. 2014/5111

T. 11.11.2014

• KASTEN YARALAMA ( Sanığın Mağduru Bıçak Darbesi İle Hayati Tehlike Geçirecek Şekilde Yaraladığı – Mağdur Ayakta İken Gömleğinden Kan Geldiğini Görünce Kendiliğinden Eylemine Son Verdiği/Kasten Yaralama Suçundan Hüküm Kurulacağı )

• ÜST SINIRA YAKIN CEZA TAYİNİ ( Kasten Yaralama – Sanığın Mağduru Göğüs Sol Bölgede İki Adet ve Sağ Kolda Bir Adet Olmak Üzere Toplam Üç Bıçak Darbesi İle Hayati Tehlike Geçirmesine Neden Olacak Şekilde Yaraladığı/Temel Cezanın Üst Sınıra Yakın Olacağı )

• MAĞDURUN GÖMLEĞİNDEN KAN GELDİĞİNİ GÖRÜNCE EYLEME SON VERME ( Sanığın Kastının Öldürmeye Yönelik Olmadığı Eylemin Yaralama Suçunu Oluşturduğu )

• CEZANIN BELİRLENMESİ ( Kasten Yaralama – Sanığın Mağduru Göğüs Sol Bölgede İki Adet ve Sağ Kolda Bir Adet Olmak Üzere Toplam Üç Bıçak Darbesi İle Hayati Tehlike Geçirmesine Neden Olduğu/Kastın Yoğunluğu ve Bıçağın Etki Derecesi Değerlendirildiğinde Cezanın Üst Sınıra Yakın Tayini Gerektiği )

Read the rest of this entry »

5237 Sayılı TCK Madde 86 İçtihat

YARGITAY CEZA GENEL KURULU E. 2013/2-246

T.C.

YARGITAY

CEZA GENEL KURULU

E. 2013/2-246

K. 2014/443

T. 21.10.2014

• KASTEN YARALAMA ( Haksız Tahrik – Sanığın Ayrı Yaşadıkları Eşinin Diğer Katılan İle Buluşup Öpüştüklerini Belirttiği – İddianın Sanığın Arkadaşı Tanık ve Diğer Tanık Tarafından Doğrulanmadığı/Katılanın Sanığın da Tanıdığı ve Aile Dostları Olan Diğer Katılan İle Avukatla Görüşmeye Gitmek Amacıyla Buluşmasının Haksız Tahrik Oluşturmayacağı )

• HAKSIZ TAHRİK ( Kasten Yaralama – Sanığın Ayrı Yaşadıkları Eşinin Diğer Katılan İle Buluşup Öpüştüklerini İddia Ettiği/İddianın Tanıklarca Doğrulanmadığı/Katılanın Sanığın da Uzun Süredir Tanıdığı ve Aile Dostları Olan Diğer Katılan İle Avukatla Görüşmeye Gitmek Amacıyla Buluşmasının Haksız Tahrik Oluşturmayacağı – Haksız Tahrik Uygulanamayacağı )

• AVUKATLA GÖRÜŞMEK İÇİN BULUŞMA ( Haksız Tahrik – Sanığın Ayrı Yaşadıkları Eşinin Diğer Katılan İle Buluşup Öpüştüklerini Belirttiği/ İddianın Sanığın Arkadaşı Tanık ve Diğer Tanık Tarafından Doğrulanmadığı/Katılanın Sanığın da Uzun Süredir Tanıdığı ve Aile Dostları Olan Diğer Katılan İle Avukatla Görüşmeye Gitmek Amacıyla Buluşmasının Haksız Tahrik Oluşturmayacağı )

Read the rest of this entry »

5237 Sayılı TCK Madde 86 İçtihat

YARGITAY 5. CEZA DAİRESİ E. 2014/5592

T.C.

YARGITAY

5. CEZA DAİRESİ

E. 2014/5592

K. 2014/9460

T. 2.10.2014

• İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA ( Sanıkların Eylemi Sonucu Teklif Veren Katılanda Omuz Çıkığı Oluştuğu/Çıkığa İlişkin Kanun Değişikliğinin Suç Tarihinden Sonra Yapıldığı – Suç Tarihinde Kemik Çıkığına İlişkin Düzenleme Bulunmadığından Eylemin Basit Yaralama Olacağı/İhaleye Fesat Karıştırma Suçunun Cebir Unsuru Olarak Kabulü Gereği )

• YARALAMA EYLEMİ NETİCESİNDE ÇIKIK OLUŞMASI ( İhaleye Fesat Karıştırma Suçunda Yaralama – Suç Tarihinde Kemik Çıkığına İlişkin Düzenleme Bulunmadığından Eylemin Basit Yaralama Olacağı/İhaleye Fesat Karıştırma Suçunun Cebir Unsuru Olarak Kabul Edileceği )

• KASTEN YARALAMA ( İhaleye Fesat Karıştırma Suçunda Yaralama/Sanıkların Eylemi Sonucu Teklif Veren Katılanda Omuz Çıkığı Oluştuğu – Suç Tarihinde Kemik Çıkığına İlişkin Düzenleme Bulunmadığından Eylemin Basit Yaralama Olacağı/İhaleye Fesat Karıştırma Suçunun Cebir Unsuru Olarak Kabulü Gereği )

• TEKERRÜR ( İhaleye Fesat Karıştırma – Tekerrüre Esas Sabıkası Bulunan Sanık Hakkında Uygulama Yapılması Gereği )

• YARALAMA EYLEMİNİN CEBİR UNSURU OLMASI ( İhaleye Fesat Karıştırma Suçunda Yaralama/Sanıkların Eylemi Sonucu Teklif Veren Katılanda Omuz Çıkığı Oluştuğu – Suç Tarihinde Kemik Çıkığına İlişkin Düzenleme Bulunmadığından Eylemin Basit Yaralama Olacağı/İhaleye Fesat Karıştırma Suçunun Cebir Unsuru Olarak Kabulü Gereği )

Read the rest of this entry »

5237 Sayılı TCK Madde 81 İçtihat

YARGITAY CEZA GENEL KURULU E. 2013/1-804

T.C.

YARGITAY

CEZA GENEL KURULU

E. 2013/1-804

K. 2014/391

T. 23.9.2014

• KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS ( Sanığın Öldürmeye Elverişli Nitelikteki Bıçakla Hedef Gözeterek Mağdura Üç Kez Vurduğu – Darbelerin Hayati Bölgelerden Olan Batın Bölgesine İsabet Ettiği/Sanığın Kendi İsteği İle Değil de Mağdurun Ağabeyinin Mağduru Olay Yerinden Uzaklaştırması Nedeniyle Eylemini Sonlandırdığı – Eylemin Kasten Öldürmeye Teşebbüs Olduğu )

• ÖLDÜRMEYE ELVERİŞLİ NİTELİKTEKİ BIÇAKLA HEDEF GÖZETEREK HAYATİ BÖLGELERDEN OLAN BATIN BÖLGESİNE VURMA ( Sanığın Kendi İsteği İle Değil de Mağdurun Ağabeyinin Mağduru Olay Yerinden Uzaklaştırması Nedeniyle Eylemini Sonlandırmak Zorunda Kaldığı – Eylemin Kasten Öldürme Suçuna Teşebbüs Olarak Kabulü Gerektiği )

• KASTEN YARALAMA / KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS ( Sanığın Öldürmeye Elverişli Bıçakla Hedef Gözeterek Mağdura Üç Kez Vurduğu – Darbelerin Hayati Bölgelerden Olan Batın Bölgesine İsabet Ettiği/Eylemi Kendi İsteği İle Sonlardırmayan Sanığın Kasten Öldürme Suçuna Teşebbüsten Cezalanırılacağı )

Read the rest of this entry »

5237 Sayılı TCK Madde 61 İçtihat

YARGITAY 1. CEZA DAİRESİ E. 2013/2000

T.C.

YARGITAY

1. CEZA DAİRESİ

E. 2013/2000

K. 2014/5111

T. 11.11.2014

• KASTEN YARALAMA ( Sanığın Mağduru Bıçak Darbesi İle Hayati Tehlike Geçirecek Şekilde Yaraladığı – Mağdur Ayakta İken Gömleğinden Kan Geldiğini Görünce Kendiliğinden Eylemine Son Verdiği/Kasten Yaralama Suçundan Hüküm Kurulacağı )

• ÜST SINIRA YAKIN CEZA TAYİNİ ( Kasten Yaralama – Sanığın Mağduru Göğüs Sol Bölgede İki Adet ve Sağ Kolda Bir Adet Olmak Üzere Toplam Üç Bıçak Darbesi İle Hayati Tehlike Geçirmesine Neden Olacak Şekilde Yaraladığı/Temel Cezanın Üst Sınıra Yakın Olacağı )

• MAĞDURUN GÖMLEĞİNDEN KAN GELDİĞİNİ GÖRÜNCE EYLEME SON VERME ( Sanığın Kastının Öldürmeye Yönelik Olmadığı Eylemin Yaralama Suçunu Oluşturduğu )

• CEZANIN BELİRLENMESİ ( Kasten Yaralama – Sanığın Mağduru Göğüs Sol Bölgede İki Adet ve Sağ Kolda Bir Adet Olmak Üzere Toplam Üç Bıçak Darbesi İle Hayati Tehlike Geçirmesine Neden Olduğu/Kastın Yoğunluğu ve Bıçağın Etki Derecesi Değerlendirildiğinde Cezanın Üst Sınıra Yakın Tayini Gerektiği )

Read the rest of this entry »

5237 Sayılı TCK Madde 58 İçtihat

YARGITAY 3. CEZA DAİRESİ E. 2014/30512

T.C.

YARGITAY

3. CEZA DAİRESİ

E. 2014/30512

K. 2014/32171

T. 1.10.2014

• KASTEN YARALAMA ( Sanığın 5237 Sayılı TCK Döneminde Kasten Yaralama Suçu İşlediği – Yeni Yasa Döneminde 2. Bir Suç İşlemediği/Koşullu Salıverilmenin Uygulanmaması İçin Gerekli Şartların Oluşmadığı )

• TEKERRÜR ( 5275 S.K. Md. 108’de Yer Alan “İkinci Defa Tekerrür Hükümlerinin Uygulanması Durumunda Hükümlü Koşullu Salıverilmez” Hükmünün Uygulanabilmesi İçin Sanığın İşlediği Suçların 1 Haziran 2005 Tarihinden Sonra İşlenmiş Olması Gerektiği – Kasten Yaralama )

• MÜKERRİRLERE ÖZGÜ ÜNFAZ REJİMİ ( 5275 S.K. Md. 108’de Yer Alan “İkinci Defa Tekerrür Hükümlerinin Uygulanması Durumunda Hükümlü Koşullu Salıverilmez” Hükmünün Uygulanabilmesi İçin Sanığın İşlediği Suçların 1 Haziran 2005 Tarihinden Sonra İşlenmiş Olması Gerektiği – Kasten Yaralama )

• KOŞULLU SALIVERİLME ( Sanığın 5237 Sayılı TCK Döneminde Kasten Yaralama Suçu İşlediği – Yeni Yasa Döneminde 2. Bir Suç İşlemediği/Koşullu Salıverilmenin Uygulanmaması İçin Gerekli Şartların Oluşmadığı )

Read the rest of this entry »

5237 Sayılı TCK Madde 58 İçtihat

YARGITAY 3. CEZA DAİRESİ E. 2014/10633

T.C.

YARGITAY

3. CEZA DAİRESİ

E. 2014/10633

K. 2014/30165

T. 17.9.2014

• ADLİ PARA CEZASI ( Kasten Yaralama – Sanık Hakkında Verilen Adli Para Cezasının Kesinlik Sınırı İçinde Kaldığı/Sanık Hakkında Doğru Uygulama Yapılmış Olması Halinde Seçimlik Cezalardan Adli Para Cezası Yerine Hapis Cezasının Tercih Edileceği ve Bu Hükmün Temyize Tabi Olacağı )

• TEKERRÜR ( Adli Sicil Kaydında Tekerrüre Esas Mahkumiyet Hükmü Bulunduğu Halde Sanık Hakkında Seçimlik Cezalardan Hapis Cezası Yerine Adli Para Cezası Tercih Edilmek Suretiyle Tekerrür Hükümlerinin Uygulanmamasının Hukuka Aykırı Olduğu – Kasten Yaralama )

• KESİNLİK SINIRI ( Kasten Yaralama – Sanık Hakkında Verilen Adli Para Cezasının Kesinlik Sınırı İçinde Kaldığı/Sanık Hakkında Doğru Uygulama Yapılmış Olması Halinde Seçimlik Cezalardan Adli Para Cezası Yerine Hapis Cezasının Tercih Edileceği ve Bu Hükmün Temyize Tabi Olacağı )

• KASTEN YARALAMA ( Adli Sicil Kaydında Tekerrüre Esas Mahkumiyet Hükmü Bulunduğu Halde Sanık Hakkında Seçimlik Cezalardan Hapis Cezası Yerine Adli Para Cezası Tercih Edilmek Suretiyle Tekerrür Hükümlerinin Uygulanmamasının Hukuka Aykırı Olduğu )

Read the rest of this entry »

%d blogcu bunu beğendi: