5237 Sayılı TCK Madde 87 İçtihat

YARGITAY 1. CEZA DAİRESİ E. 2013/1084

YARGITAY

1. CEZA DAİRESİ

E. 2013/1084

K. 2014/2810

T. 30.4.2014

• KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS ( Sanığın Mağdura Bıçakla Batın Bölgesinden Bir Kez Sol Bacağından İki Kez Vurduğu – Mide Omentum ve Pankreas Yaralanması Meydana Getirerek Yaşamsal Tehlike Geçirecek Şekilde Yaraladığı/Sanığın Kastı Öldürmeye Yönelik Olduğundan Öldürmeye Teşebbüs Suçundan Hüküm Kurulacağı )

• YAŞAMSAL TEHLİKE GEÇİRECEK ŞEKİLDE YARALAMA ( Sanığın Mağdura Bıçakla Batın Bölgesinden Bir Kez Sol Bacağından İki Kez Vurduğu – Mide Omentum ve Pankreas Yaralanması Meydana Getirerek Yaşamsal Tehlike Geçirecek Şekilde Yaraladığı/Sanığın Kastı Öldürmeye Yönelik Olduğundan Öldürmeye Teşebbüs Suçundan Hüküm Kurulması Gerektiği )

• SİLAHLA YARALAMA ( Sanığın Mağduru Bıçakla Batın Bölgesinden ve Bacağından Yaraladığı – Kasten Yaralama Suçunun Silahla İşlenmesine İlişkin Hükümler Uyarınca Belirlenen Hapis Cezasının Mağdurun Yaşamını Tehlikeye Sokan Bir Durum Ortaya Çıkması Sebebiyle Artırılması Gerektiği )

• CEZANIN BELİRLENMESİ ( Sanığın Mağduru Bıçakla Batın Bölgesinden ve Bacağından Yaraladığı – Kasten Yaralama Suçunun Silahla İşlenmesine İlişkin Hükümler Uyarınca Belirlenen Cezasının Mağdurun Yaşamını Tehlikeye Sokan Bir Durum Ortaya Çıkması Sebebiyle Artırılacağı )

Read the rest of this entry »

5237 Sayılı TCK Madde 81 İçtihat

YARGITAY CEZA GENEL KURULU E. 2013/1-804

T.C.

YARGITAY

CEZA GENEL KURULU

E. 2013/1-804

K. 2014/391

T. 23.9.2014

• KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS ( Sanığın Öldürmeye Elverişli Nitelikteki Bıçakla Hedef Gözeterek Mağdura Üç Kez Vurduğu – Darbelerin Hayati Bölgelerden Olan Batın Bölgesine İsabet Ettiği/Sanığın Kendi İsteği İle Değil de Mağdurun Ağabeyinin Mağduru Olay Yerinden Uzaklaştırması Nedeniyle Eylemini Sonlandırdığı – Eylemin Kasten Öldürmeye Teşebbüs Olduğu )

• ÖLDÜRMEYE ELVERİŞLİ NİTELİKTEKİ BIÇAKLA HEDEF GÖZETEREK HAYATİ BÖLGELERDEN OLAN BATIN BÖLGESİNE VURMA ( Sanığın Kendi İsteği İle Değil de Mağdurun Ağabeyinin Mağduru Olay Yerinden Uzaklaştırması Nedeniyle Eylemini Sonlandırmak Zorunda Kaldığı – Eylemin Kasten Öldürme Suçuna Teşebbüs Olarak Kabulü Gerektiği )

• KASTEN YARALAMA / KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS ( Sanığın Öldürmeye Elverişli Bıçakla Hedef Gözeterek Mağdura Üç Kez Vurduğu – Darbelerin Hayati Bölgelerden Olan Batın Bölgesine İsabet Ettiği/Eylemi Kendi İsteği İle Sonlardırmayan Sanığın Kasten Öldürme Suçuna Teşebbüsten Cezalanırılacağı )

Read the rest of this entry »

5237 Sayılı TCK Madde 36 İçtihat

T.C.

YARGITAY

CEZA GENEL KURULU

E. 2013/1-126

K. 2014/364

T. 11.7.2014

• GÖNÜLLÜ VAZGEÇME ( Kasten Öldürmeye Teşebbüs – Sanığın Mağdureye Bir Şeyler Olduğunu Söylemek Dışında Neticenin Meydana Gelmesini Engellemek İçin Hiçbir Ciddi Çaba İçerisinde Bulunmadığı/Gönüllü Vazgeçmenin Şartlarının Gerçekleşmediği )

• KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS ( Gönüllü Vazgeçme – Sanığın Mağdureye Bir Şeyler Olduğunu Söylemek Dışında Neticenin Meydana Gelmesini Engellemek İçin Hiçbir Ciddi Çaba İçerisinde Bulunmadığı/Gönüllü Vazgeçmenin Şartlarının Gerçekleşmediği )

• YAŞLI VE AĞIR YARALI KATILANI EVDE YALNIZ BIRAKAN SANIK ( Kasten Öldürmeye Teşebbüs – Kapıyı Kapatıp Ellerinde ve Yüzünde Kan Olduğunu Gören Ağabeyi ve Annesine Mağdureye Bir Şeyler Olduğunu Söylemek Dışında Neticenin Meydana Gelmesini Engellemek İçin Hiçbir Ciddi Çaba İçerisinde Bulunmadığı – Gönüllü Vazgeçme Şartlarının Olayda Oluşmadığı )

Read the rest of this entry »

5237 Sayılı TCK Madde 27 İçtihat

T.C.

YARGITAY

CEZA GENEL KURULU

E. 2012/1-1286

K. 2013/264

T. 28.5.2013

• KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS ( Mağdurun Sanığı Yere Yatırıp Yumrukladığı/Mağdurun Kardeşinin Sanığı Engelleyecek Şekilde Tuttuğu – Sanığın Mağduru Çakısı İle Hayati Bölgelerinden Yaraladığı/Yasal Savunmada Sınırınını Mazur Görülebilecek Şekilde Aşıldığı )

• YASAL SAVUNMADA SINIRIN AŞILMASI ( Mağdurun Sanığı Yere Yatırıp Yumrukladığı/Mağdurun Kardeşinin Sanığı Tuttuğu – Sanığın Mağduru Çakısı İle Hayati Bölgelerinden Yaraladığı/Mazur Görülebilecek Korku Heyecan ve Telaş Nedeniyle Aşıldığının Kabulü Gereği )

• MEŞRU MÜDAFAA ( Mağdurun Sanığı Yere Yatırıp Yumrukladığı/Mağdurun Kardeşinin Sanığı Tuttuğu – Sanığın Mağduru Çakısı İle Hayati Bölgelerinden Yaraladığı/Yasal Savunmanın Mazur Görülebilecek Korku Heyecan ve Telaş Nedeniyle Aşıldığının Kabulü Gereği )

• SANIĞIN KENDİSİNİ YUMRUKLAYAN VE YERE YATIRAN MAĞDURU BIÇAKLAMASI ( Yasal Savunmanın Mazur Görülebilecek Korku Heyecan ve Telaş Nedeniyle Aşıldığının Kabul Edileceği )

Read the rest of this entry »

5237 Sayılı TCK Madde 25 İçtihat

T.C.

YARGITAY

1. CEZA DAİRESİ

E. 2013/1295

K. 2013/4528

T. 19.6.2013

• HAKSIZ TAHRİK ( Kasten Öldürmede Hafif Derecede Haksız Tahrikin Varlığının Kabul Edildiği – Kasten Yaralama ve Öldürmeye Teşebbüs Suçlarında En Az Oranda İndirim Yapıldığı/Hükmün Karıştırılmaması Gerektiği )

• CEZANIN BELİRLENMESİ ( Kasten Öldürmede Hafif Derecede Haksız Tahrikin Varlığının Kabul Edildiği – Kasten Yaralama ve Öldürmeye Teşebbüs Suçlarında En Az Oranda İndirim Yapıldığı/Hükmün Karıştırılmaması Gerektiği )

• KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS ( Sanığın Mağduru Yaşamsal Tehlike Geçirmesine Neden Olacak Şekilde Yaraladığı – Alt ve Üst Sınırlar Arasında Makul Bir Ceza Tayin Edilmesi Gerektiği/Eksik Ceza Tayin Edilmemesi Gereği )

• KASTEN YARALAMA ( Sanığın Mağdura Bıçakla Saldırdığı Kanamaya Neden Olacak Şekilde Yaraladığı – Olay Yerinde Bulunan Tanıkların Kendisini Tutmaları Sebebiyle Eylemine Devam Edemediği/Sanığın Kastının Öldürmeye Yönelik Olduğu )

• TEKERRÜR ( Kasten Yaralama – Sanığın Sicil Kaydına Göre Daha Önce Hırsızlık Suçundan Hapis Cezasıyla Mahkum Olduğu/Tekerrürün Uygulanıp Uygulanmayacağının Tartışılacağı )

Read the rest of this entry »

5237 Sayılı TCK Madde 8 İçtihat

T.C.

YARGITAY

CEZA GENEL KURULU

E. 2013/1-305

K. 2013/282

T. 4.6.2013

• KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS ( Verilen Mahkûmiyet Hükmünün Özel Daire Tarafından Eylemin Kasten Yaralama Niteliğinde Olduğu Gerekçesiyle “Kabule Göre de” Denilerek Bozulduğu – Yargıtay C.Başsavcısının İtiraz Yetkisinin Bulunmadığı )

• CEZA DAİRESİNİN KARARINA İTİRAZ ( Özel Dairelerce Öğretici ve Yol Gösterici Nitelikte Yapılan “Kabule Göre” Bozmalara Karşı Yargıtay C.Başsavcısının İtiraz Yetkisinin Bulunmadığının Gözetileceği )

• YARGITAY C. BAŞSAVCISININ İTİRAZI ( Özel Dairelerce Öğretici ve Yol Gösterici Nitelikte Yapılan “Kabule Göre” Bozmalara Karşı Yargıtay C.Başsavcısının İtiraz Yetkisinin Bulunmadığının Dikkate Alınacağı )

• YOL GÖSTERİCİ NİTELİKTE YAPILAN BOZMA ( Kasten Öldürmeye Teşebbüs Suçundan Verilen Mahkumiyet Hükmünün Eylemin Kasten Yaralama Olduğu Gerekçesiyle “Kabule Göre de” Denilerek Bozulduğu – Yargıtay C.Başsavcısının İtiraz Yetkisinin Bulunmadığı )

• KABULE GÖRE BOZMA ( Kasten Öldürmeye Teşebbüs Suçundan Verilen Mahkumiyet Hükmünün Eylemin Kasten Yaralama Olduğu Gerekçesiyle “Kabule Göre de” Denilerek Bozulduğu – Yargıtay C.Başsavcısının İtiraz Yetkisinin Bulunmadığı )

Read the rest of this entry »

5237 Sayılı TCK Madde 8 İçtihat

T.C.

YARGITAY

CEZA GENEL KURULU

E. 2012/1-940

K. 2013/139

T. 9.4.2013

• KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS ( Mağdurun İzin Verilmediği Halde Karakola Girerek Taşkınlık Yaptığı – Polis Olan Sanığın Arada Engel Yokken Mağdur Yerine Tavana Ateş Ettiği/Eylemin Silahlı Tehdit Suçunu Oluşturacağı )

• KAMU MALINA ZARAR VERMEK ( Mağdurun İzin Verilmediği Halde Karakola Girerek Taşkınlık Yaptığı – Polis Olan Sanığın Arada Engel Yokken Mağdur Yerine Tavana Ateş Ettiği/Eylemin Silahlı Tehdit Suçunu Oluşturacağı )

• SİLAHLI TEHDİT ( Mağdurun İzin Verilmediği Halde Karakola Girerek Taşkınlık Yaptığı – Polis Olan Sanığın Arada Engel Yokken Mağdur Yerine Tavana Ateş Ettiği/Eylemin Silahlı Tehdit Suçunu Oluşturacağı )

• KORKUTMA AMACIYLA ATEŞ ETMEK ( Mağdurun İzin Verilmediği Halde Karakola Girerek Taşkınlık Yaptığı – Polis Olan Sanığın Arada Engel Yokken Mağdur Yerine Tavana Ateş Ettiği/Silahlı Tehdit Suçunun Oluştuğu )

• HAKSIZ TAHRİK ( Mağdurun Karakoldan Dışarı Çıkarılmasına Rağmen Israrla İçeriği Girdiği/Sanığa Hakaret Ettiği – Polis Olan Sanığın Korkutmak Amacıyla Tavana Ateş Ettiği/Haksız Tahrik Nedeniyle Makul Oranda İndirim Yapılması Gerektiği )

• POLİSİN KORKUTMAK AMACIYLA ATEŞ ETMESİ ( Mağdurun İzin Verilmediği Halde Karakola Girerek Taşkınlık Yaptığı – Polis Olan Sanığın Arada Engel Yokken Mağdur Yerine Tavana Ateş Ettiği/Eylemin Silahlı Tehdit Suçunu Oluşturacağı )

Read the rest of this entry »

%d blogcu bunu beğendi: