5237 Sayılı TCK Madde 81 İçtihat

YARGITAY CEZA GENEL KURULU E. 2014/1-146

T.C.

YARGITAY

CEZA GENEL KURULU

E. 2014/1-146

K. 2014/494

T. 18.11.2014

• KASTEN ÖLDÜRME SUÇU ( Haksız Tahrik – Maktulün Uzun Süredir Sanığa Olan Borcunu Ödemeyip Sanığı Ekonomik Olarak Oldukça Zor Durumda Bırakması Bütün Aramalarına Rağmen Sürekli Olarak Sanıktan Kaçması Sanığın Maktulden Kaynaklanan Bu Haksız Fiillerin Oluşturduğu Hiddet veya Şiddetli Elemin Etkisi Altında Hareket Ederek Atılı Suçu İşlediğinin Kabul Edilmesi Gerektiği )

• HAKSIZ TAHRİK ( Kasten Öldürme Suçu – Sanığın Tüm Aşamalarda Israrla Duraksamaya Yer Vermeyecek ve Birbiriyle Uyumlu Olacak Şekilde Borcunu Ödemesini İstediği Maktulün Sinkaflı Şekilde Kendisine Sövdüğünü Belirtmesi ve Sanığın Bu Savunmasının Aksini Gösterir Bir Delilin Mevcut Olmaması Karşısında Sanığın Maktulden Kaynaklanan Bu Haksız Fiillerin Oluşturduğu Hiddet veya Şiddetli Elemin Etkisi Altında Hareket Ederek Atılı Suçu İşlediğinin Kabul Edilmesi Gerektiği )

• TARAFLAR ARASINDA ALACAK VERECEK İLİŞKİSİ OLMASI ( Haksız Tahrik – Sanığın Maktulden Kaynaklanan Haksız Fiillerin Oluşturduğu Hiddet veya Şiddetli Elemin Etkisi Altında Hareket Ederek Atılı Suçu İşlediği Kabul Edilmesi Gerektiğinden Uygulanma Şartları Oluştuğu Halde Sanık Hakkında Haksız Tahrik Hükmünün Uygulanmamasının İsabetsiz Olduğu )

Read the rest of this entry »

5237 Sayılı TCK Madde 29 İçtihat

T.C.

YARGITAY

CEZA GENEL KURULU

E. 2014/1-146

K. 2014/494

T. 18.11.2014

• KASTEN ÖLDÜRME SUÇU ( Haksız Tahrik – Maktulün Uzun Süredir Sanığa Olan Borcunu Ödemeyip Sanığı Ekonomik Olarak Oldukça Zor Durumda Bırakması Bütün Aramalarına Rağmen Sürekli Olarak Sanıktan Kaçması Sanığın Maktulden Kaynaklanan Bu Haksız Fiillerin Oluşturduğu Hiddet veya Şiddetli Elemin Etkisi Altında Hareket Ederek Atılı Suçu İşlediğinin Kabul Edilmesi Gerektiği )

• HAKSIZ TAHRİK ( Kasten Öldürme Suçu – Sanığın Tüm Aşamalarda Israrla Duraksamaya Yer Vermeyecek ve Birbiriyle Uyumlu Olacak Şekilde Borcunu Ödemesini İstediği Maktulün Sinkaflı Şekilde Kendisine Sövdüğünü Belirtmesi ve Sanığın Bu Savunmasının Aksini Gösterir Bir Delilin Mevcut Olmaması Karşısında Sanığın Maktulden Kaynaklanan Bu Haksız Fiillerin Oluşturduğu Hiddet veya Şiddetli Elemin Etkisi Altında Hareket Ederek Atılı Suçu İşlediğinin Kabul Edilmesi Gerektiği )

• TARAFLAR ARASINDA ALACAK VERECEK İLİŞKİSİ OLMASI ( Haksız Tahrik – Sanığın Maktulden Kaynaklanan Haksız Fiillerin Oluşturduğu Hiddet veya Şiddetli Elemin Etkisi Altında Hareket Ederek Atılı Suçu İşlediği Kabul Edilmesi Gerektiğinden Uygulanma Şartları Oluştuğu Halde Sanık Hakkında Haksız Tahrik Hükmünün Uygulanmamasının İsabetsiz Olduğu )

Read the rest of this entry »

5237 Sayılı TCK Madde 27 İçtihat

T.C.

YARGITAY

1. CEZA DAİRESİ

E. 2012/2660

K. 2014/789

T. 17.2.2014

• KASTEN ÖLDÜRME SUÇU ( Meşru Savunma – Sanığın Kendisinin Haksız Eylemi Sonucunda Başlayan ve Sanığın Yaralanmasından da Anlaşıldığı Üzere Yoğun Olmayan Saldırıyı O Anki Koşullara Göre Saldırıyla Orantılı Biçimde Defetmek Zorunluluğu İçinde Olmadığı )

• MEŞRU SAVUNMA ( Kasten Öldürme Suçu – Sanığın Kendisinin Haksız Eylemi Sonucunda Başlayan ve Sanığın Yaralanmasından da Anlaşıldığı Üzere Yoğun Olmayan Saldırıyı O Anki Koşullara Göre Saldırıyla Orantılı Biçimde Defetmek Zorunluluğu İçinde Olmadığı/Bu Haliyle Meşru Savunmada Sınırın Mazur Görülebilecek Bir Heyecan Korku ve Telaş Sonucu Aşıldığının Kabul Edilemeyeceği )

• HAKSIZ TAHRİK ( Kasten Öldürme Suçu – Sanığın Haksız Tahrik Altında Kasten Öldürme Suçundan Cezalandırılması Yerine Hakkında T.C.K.nun 27/2. Md.si Uyarınca Ceza Verilmesine Yer Olmadığına Karar Verilmesinin Doğru Görülmediği )

• MEŞRU SAVUNMADA SINIRIN AŞILMASI ( Kasten Öldürme Suçu – Sanığın Kendisinin Haksız Eylemi Sonucunda Başlayan ve Sanığın Yaralanmasından da Anlaşıldığı Üzere Yoğun Olmayan Saldırıyı O Anki Koşullara Göre Saldırıyla Orantılı Biçimde Defetmek Zorunluluğu İçinde Olmadığı/Bu Haliyle Meşru Savunmada Sınırın Mazur Görülebilecek Telaş Sonucu Aşıldığının Kabul Edilemeyeceği )

Read the rest of this entry »

5237 Sayılı TCK Madde 21 İçtihat

T.C.

YARGITAY

CEZA GENEL KURULU

E. 2014/1-191

K. 2014/363

T. 11.7.2014

• KASTEN ÖLDÜRME SUÇU ( Şüpheden Sanık Yararlanır İlkesi – Sanığın Kızı Olan Maktuleyi Öldürmek İstediğine İlişkin Herhangi Bir Delilin Dosya İçerisinde Bulunmaması Sanığın Kastının Öldürmeye Yönelik Olduğu Hususunun Şüphede Kalması ve Bu Şüphenin de Sanık Lehine Değerlendirilmesi Gerektiği )

• TAKSİRLE ÖLDÜRME SUÇU ( Şüpheden Sanık Yararlanır İlkesi – Sanığın Kızına Karşı Gerçekleştirilmiş Olduğu Eyleme Yönelik Olarak Sanığın Eyleminin Taksirle Öldürme Suçunu Oluşturduğu Gözetilmeden Nitelikli Kasten Öldürme Suçundan Hüküm Kurulmasının İsabetsiz Olduğu )

• ŞÜPHEDEN SANIK YARARLANIR İLKESİ ( Kasten Öldürme Suçu – Sanığın Kızı Olan Maktuleyi Öldürmek İstediğine İlişkin Herhangi Bir Delilin Dosya İçerisinde Bulunmaması Sanığın Kastının Öldürmeye Yönelik Olduğu Hususunun Şüphede Kalması ve Bu Şüphenin de Sanık Lehine Değerlendirilmesi Gerektiğinden Sanığın Eyleminin Taksirle Öldürme Suçunu Oluşturduğu )

Read the rest of this entry »

%d blogcu bunu beğendi: