5237 Sayılı TCK Madde 82 İçtihat

YARGITAY CEZA GENEL KURULU E. 2014/1-423

T.C.

YARGITAY

CEZA GENEL KURULU

E. 2014/1-423

K. 2014/390

T. 23.9.2014

• KASTEN ÖLDÜRME ( Sanığın Ulaştığı Ruhi Sükûnete Rağmen Öldürme Kararından Vazgeçmeyerek Bu Amaçla Tabanca Edinerek Olay Öncesinde Maktulün Evinin Bulunduğu Mahalleye Geldiği – Olay Tarihinde de Maktulü Takip Ederek Öldürdüğü Tasarlamanın Varlığı İçin Aranan Şartların Gerçekleşmediği Nazara Alınarak Yerel Mahkemece Sanığın Kasten Öldürme Suçundan Cezalandırılacağı )

• TASARLAYARAK ÖLDÜRME ( Somut Olayda Tasarlamanın Varlığı İçin Aranan Şartların Gerçekleşmediği Nazara Alınarak Yerel Mahkemece Sanığın Kasten Öldürme Suçundan Cezalandırılması Yerine İlk Hükümde Direnilerek Tasarlayarak Öldürme Suçundan Mahkumiyetine Karar Verilmesinde İsabet Bulunmadığı )

• ÖLDÜRME KARARINDAN VAZGEÇMEME ( Ruhi Sükûnete Rağmen/Bu Amaçla Tabanca Edinerek Olay Öncesinde Maktulün Evinin Bulunduğu Mahalleye Geldiği – Olay Tarihinde de Maktulü Takip Ederek Öldürdüğü Tasarlamanın Varlığı İçin Aranan Şartların Gerçekleşmediği Nazara Alınarak Yerel Mahkemece Sanığın Kasten Öldürme Suçundan Cezalandırılacağı )

Read the rest of this entry »

5237 Sayılı TCK Madde 82 İçtihat

YARGITAY 1. CEZA DAİRESİ E. 2014/1586

T.C.

YARGITAY

1. CEZA DAİRESİ

E. 2014/1586

K. 2014/3791

T. 9.7.2014

• KASTEN ÖLDÜRME ( Adli Tıp Uzmanıyla Birlikte Tatbiki ve Temsili Keşif Yapılacağı – Sanığın Fiziki Durumuyla Otopsi Bulguları Dikkate Alındığında Maktülü Bıçakla Vurmak Suretiyle Öldürdükten Sonra Cesedini İkiye Parçalayıp Evine On Metre Mesafedeki Çöp Konteynırına Atmasının Mümkün Olup Olmadığının Belirleneceği )

• TATBİKİ VE TEMSİLİ KEŞİF ( Kasten Öldürme – Adli Tıp Uzmanıyla Birlikte Tatbiki ve Temsili Keşif Yapılacağı/Sanığın Fiziki Durumuyla Otopsi Bulguları Dikkate Alındığında Maktülü Bıçakla Vurmak Suretiyle Öldürdükten Sonra Cesedini İkiye Parçalayıp Evine On Metre Mesafedeki Çöp Konteynırına Atmasının Mümkün Olup Olmadığının Belirleneceği )

• SANIĞIN MAKTULÜ ÖLDÜRDÜKTEN SONRA CESEDİNİ İKİYE BÖLÜP BÖLMEDİĞİNİN TESPİTİ ( Kasten Öldürme – Adli Tıp Uzmanıyla Birlikte Tatbiki ve Temsili Keşif Yapılacağı )

• MOLEKÜLER GENETİK İNCELEME ( Kasten Öldürme – Ele Geçen Bıçak Sigara İzmariti ve Çeşitli Eşyalarda Sanıklar Yönünden Moleküler Genetik İnceleme Yapılacağı )

• SANIĞIN SUÇU DİĞER SANIĞIN İŞLEDİĞİ YÖNÜNDEKİ BEYANI ( Kasten Öldürme – Diğer Sanık İle Yaptığı Çok Sayıdaki Görüşmeler de Sorularak Ayrıntılı Savunmasının Alınacağı )

Read the rest of this entry »

5237 Sayılı TCK Madde 81 İçtihat

YARGITAY CEZA GENEL KURULU E. 2014/1-558

T.C.

YARGITAY

CEZA GENEL KURULU

E. 2014/1-558

K. 2014/480

T. 4.11.2014

• MÜŞTEREK FAİL Mİ YARDIM EDEN Mİ OLDUĞUNUN TESPİTİ ( Kasten Öldürme – Sanığın Diğer Sanık İle Birlikte Bıçakla Maktule Saldırdığı/Maktulün Peşinden Koşarken Sanığın Kendilerini Durdurmak İsteyen Maktulün İşçisini Engellediği – Petrol İstasyonuna Kaçan Maktule Diğer Sanığın Bıçakla Saldırısı Esnasında Marketin Önünde Beklediği/Sanığın Müşterek Fail Olduğu )

• KASTEN ÖLDÜRME ( Sanığın Diğer Sanık İle Birlikte Bıçakla Maktule Saldırdığı – Maktulün Peşinden Koşarken Sanığın Kendilerini Durdurmak İsteyen Maktulün İşçisini Engellediği/Baba ve Oğul Olan Sanıkların Olayın Gelişimine Göre Birlikte Suç İşleme Kararlarının Olduğu – Sanıkların Müşterek Fail Olarak Cezalandırılacağı )

• MÜŞTEREK FAİL ( Kasten Öldürme – Sanığın Maktulün İşçisinin Tezgah Açmasına Engel Olarak Maktulün Olay Yerine Gelmesini Sağladığı/Diğer Sanık İle Birlikte Bıçakla Maktule Saldırdığı – Sanığın Suçun İşlenişi Üzerinde Diğer Sanıkla Birlikte Hâkimiyet Kurduğundan Müşterek Fail Olduğu )

• BİRLİKTE SUÇ İŞLEME KARARI ( Kasten Öldürme – Sanığın Diğer Sanık İle Birlikte Bıçakla Maktule Saldırdığı/Maktulün Peşinden Koşarken Sanığın Kendilerini Durdurmak İsteyen Maktulün İşçisini Engellediği – Baba ve Oğul Olan Sanıkların Olayın Gelişimine Göre Birlikte Suç İşleme Kararlarının Olduğu/Sanıkların Müşterek Fail Olarak Cezalandırılacağı )

Read the rest of this entry »

5237 Sayılı TCK Madde 63 İçtihat

YARGITAY CEZA GENEL KURULU E. 2012/6-1552

T.C.

YARGITAY

CEZA GENEL KURULU

E. 2012/6-1552

K. 2014/239

T. 6.5.2014

• ONAYSIZ FOTOKOPİ BELGENİN HÜKME ESAS ALINMASI ( Onaysız Fotokopide Bulunan Bilgilerin Asıl Belgeler Halinde Bulunan Bazı Beyanlarla da Tespit Edilebilen Bilgiler Olduğu/Bu Belgelerin Mahkeme Başkanı Tarafından İmzalanmış Üst Yazılarla Gönderildiği – İtiraz Sahtelik İddiası veya Şüphesi Bulunmadığı/İşin Esasının Başka Delillerle de Çözülebildiği Durumlarda Onaysız Fotokopi Belgelerin Bulunmasının Sonucu Etkilemeyeceği )

• İŞİN ESASININ FOTOKOPİ BELGE DIŞINDA DELİLLERLE ÇÖZÜLEBİLMESİ ( Kasten Öldürme – İşin Esasının Başka Delillerle de Çözülebildiği Durumlarda Onaysız Fotokopi Belgelerin Bulunmasının Sonucu Etkilemeyeceği/Bazı Belgelerin Onaysız Fotokopi Olduğu Gerekçesiyle Kararın Bozulamayacağı )

• KASTEN ÖLDÜRME ( Başka Bir Mahkeme veya Savcılıktan İmzalı Üst Yazıyla Gönderilmiş Onaysız Fotokopi Belgelerin İçeriklerinin Dosyada Asılları Yer Alan Diğer Belgelerle Teyit Edilmesi İtiraz Bulunmaması Sahtelik İddiası ya da Şüphesinin Olmaması Gibi Durumlarda Bu Belgelerin Hükme Esas Alınabileceği )

• YARGI MAKAMLARININ BELGELERİN GÜVENİLİRLİĞİNİ DENETLEMESİ ( Belge Aslının veya Aslına Uygunluğu Yetkili Makam ve Kişilerce Onaylanmış Örnek ve Kopyalarının Dosyaya Konulacağı – Davanın Esasını Etkilemeyen ve Hükme de Dayanak Yapılmayan veya İşin Esasının Başka Delillerle de Çözülebildiği Durumlarda Onaysız Fotokopi Belgelerin Bulunmasının Sonucu Etkilemeyeceği )

Read the rest of this entry »

5237 Sayılı TCK Madde 37 İçtihat

T.C.

YARGITAY

CEZA GENEL KURULU

E. 2014/1-558

K. 2014/480

T. 4.11.2014

• MÜŞTEREK FAİL Mİ YARDIM EDEN Mİ OLDUĞUNUN TESPİTİ ( Kasten Öldürme – Sanığın Diğer Sanık İle Birlikte Bıçakla Maktule Saldırdığı/Maktulün Peşinden Koşarken Sanığın Kendilerini Durdurmak İsteyen Maktulün İşçisini Engellediği – Petrol İstasyonuna Kaçan Maktule Diğer Sanığın Bıçakla Saldırısı Esnasında Marketin Önünde Beklediği/Sanığın Müşterek Fail Olduğu )

• KASTEN ÖLDÜRME ( Sanığın Diğer Sanık İle Birlikte Bıçakla Maktule Saldırdığı – Maktulün Peşinden Koşarken Sanığın Kendilerini Durdurmak İsteyen Maktulün İşçisini Engellediği/Baba ve Oğul Olan Sanıkların Olayın Gelişimine Göre Birlikte Suç İşleme Kararlarının Olduğu – Sanıkların Müşterek Fail Olarak Cezalandırılacağı )

• MÜŞTEREK FAİL ( Kasten Öldürme – Sanığın Maktulün İşçisinin Tezgah Açmasına Engel Olarak Maktulün Olay Yerine Gelmesini Sağladığı/Diğer Sanık İle Birlikte Bıçakla Maktule Saldırdığı – Sanığın Suçun İşlenişi Üzerinde Diğer Sanıkla Birlikte Hâkimiyet Kurduğundan Müşterek Fail Olduğu )

• BİRLİKTE SUÇ İŞLEME KARARI ( Kasten Öldürme – Sanığın Diğer Sanık İle Birlikte Bıçakla Maktule Saldırdığı/Maktulün Peşinden Koşarken Sanığın Kendilerini Durdurmak İsteyen Maktulün İşçisini Engellediği – Baba ve Oğul Olan Sanıkların Olayın Gelişimine Göre Birlikte Suç İşleme Kararlarının Olduğu/Sanıkların Müşterek Fail Olarak Cezalandırılacağı )

Read the rest of this entry »

5237 Sayılı TCK Madde 30 İçtihat

T.C.

YARGITAY

CEZA GENEL KURULU

E. 2013/1-664

K. 2013/622

T. 24.12.2013

• SANIĞIN KARISINI KAÇIRAN KİŞİ YERİNE KARDEŞİNİ ÖLDÜRMESİ ( Tasarlayarak Öldürme Konusunda Hataya Düştüğü – Hatanın Kaçınılmaz Olması Şartı Aranmadığı/Eylemin Basit Nitelikte Kasten Öldürme Olduğu )

• TASARLAYARAK ÖLDÜRME ( Sanığın Hata İle Karısını Kaçıran Kişinin Kardeşini Öldürdüğü/Tasarlayarak Öldürme Konusunda Hataya Düştüğü – Hatanın Kaçınılmaz Olması Şartı Aranmadığı/Eylemin Basit Nitelikte Kasten Öldürme Olarak Kabulü Gereği )

• KASTEN ÖLDÜRME ( Sanığın Hata İle Karısını Kaçıran Kişinin Kardeşini Öldürdüğü/Tasarlayarak Öldürme Konusunda Hataya Düştüğü – Hatanın Kaçınılmaz Olması Şartı Aranmadığı/Eylemin Basit Nitelikte Kasten Öldürme Olduğu )

• HATA ( Sanığın Hata İle Karısını Kaçıran Kişinin Kardeşini Öldürdüğü/Sanığın Eylemini Eşinin Kaçırılmasının Üzerinden Bir Yıl Gibi Uzun Bir Süre Geçtikten Sonra Gerçekleştirdiği – Sanığın Eşini Kaçıran Kişiyi Gördüğü Bu Kişi İle Kardeşi Arasında 6 Yaş Fark Olduğu/Kaçınılmaz Hatanın Söz Konusu Olmadığı )

• KAÇINILMAZ HATA ( Sanığın Hata İle Karısını Kaçıran Kişinin Kardeşini Öldürdüğü/Sanığın Eylemini Eşinin Kaçırılmasının Üzerinden Bir Yıl Gibi Uzun Bir Süre Geçtikten Sonra Gerçekleştirdiği – Sanığın Eşini Kaçıran Kişiyi Gördüğü Bu Kişi İle Kardeşi Arasında 6 Yaş Fark Olduğu/Kaçınılmaz Hatanın Söz Konusu Olmadığı )

• HAKSIZ TAHRİK ( Sanığın Hata İle Karısını Kaçıran Kişinin Kardeşini Öldürdüğü/Sanığın Eylemini Eşinin Kaçırılmasının Üzerinden Bir Yıl Gibi Uzun Bir Süre Geçtikten Sonra Gerçekleştirdiği – Sanığın Eşini Kaçıran Kişiyi Gördüğü Bu Kişi İle Kardeşi Arasında 6 Yaş Fark Olduğu/Sanık Hakkında Haksız Tahrik Hükümleri Uygulanmayacağı )

Read the rest of this entry »

5237 Sayılı TCK Madde 29 İçtihat

T.C.

YARGITAY

1. CEZA DAİRESİ

E. 2014/3348

K. 2014/3884

T. 16.9.2014

• KASTEN ÖLDÜRME ( Sanığın Çalıştığı Yerin İşletme Müdürü Olan Maktulün Sanığı Hor Görmesi Nedeniyle Daha Önce Sürtüşmeler Yaşandığı/Alkollü Bir Ortamda Tartıştıkları – Maktulün Sanığı Şikayet Ettiği Ve İttirerek Düşmesine Neden Olduğu/Maktulü Bıçaklayarak Öldüren Sanık Hakkında Haksız Tahrik Hükümlerinin Uygulanacağı )

• HAKSIZ TAHRİK ( Kasten Öldürme Suçu/Sanığın Çalıştığı Yerin İşletme Müdürü Olan Maktulün Sanığı Hor Görmesi Nedeniyle Daha Önce Sürtüşmeler Yaşandığı – Alkollü Bir Ortamda Tartıştıkları/Maktulün Sanığı Şikayet Ettiği Ve İttirerek Düşmesine Neden Olduğu/Maktulü Bıçaklayarak Öldüren Sanık Hakkında Haksız Tahrik Hükümlerinin Uygulanacağı )

• İŞLETME MÜDÜR OLAN MAKTÜLÜN SANIĞI HOR GÖRMESİ ( Nedeniyle İş Yerinde daha Önce Sürtüşmeler Yaşandığı/Alkollü bir Ortamda Tartıştıkları – Maktulün Sanığı Şikayet Ettiği ve İttirerek Düşmesine Neden Olduğu/Maktulü Bıçaklayarak Öldüren Sanık Hakkında Haksız Tahrik Hükümlerinin Uygulanacağı )

• İTİLEREK YERE DÜŞENİN İTENİ ÖLDÜRMESİ ( Sanığın Çalıştığı Yerin İşletme Müdürü Olan Maktulün Sanığı Hor Görmesi Nedeniyle Daha Önce Sürtüşmeler Yaşandığı – Alkollü Bir Ortamda Tartıştıkları/Maktulü Bıçaklayarak Öldüren Sanık Hakkında Haksız Tahrik Hükümlerinin Uygulanacağı )

Read the rest of this entry »

5237 Sayılı TCK Madde 27 İçtihat

T.C.

YARGITAY

CEZA GENEL KURULU

E. 2013/1-26

K. 2013/150

T. 16.4.2013

• KASTEN ÖLDÜRME ( Sanığın Evine Girip Bebeğini Kucağına Alan Maktülün Farkedilince Bebeği Bırakıp Dolaba Saklandığı/Sanığın Maktulü Bacağından Yaraladığı Ancak Ambulans Çağırttığı – Maktulün Aşağıya Atladığı ve İç Kanama Neticesinde Öldüğü/Eylemin Neticesi Sebebi İle Ağırlaşmış Yaralama Olduğu )

• KASTEN YARALAMA ( Sanığın Evine Girip Bebeğini Kucağına Alan Maktülün Farkedilince Bebeği Bırakıp Dolaba Saklandığı/Sanığın Maktulü Bacağından Yaraladığı Ancak Ambulans Çağırttığı – Maktulün Aşağıya Atladığı ve İç Kanama Neticesinde Öldüğü/5237 S.K. Md. 87/4’ün Uygulanacağı )

• MEŞRU MÜDAFAA ( Sanığın Evine Girip Bebeğini Kucağına Alan Maktülün Farkedilince Bebeği Bırakıp Dolaba Saklandığı/Sanığın Maktulü Bacağından Yaraladığı – Maktulün Aşağıya Atladığı ve İç Kanama Neticesinde Öldüğü/5237 S.K. Md. 27/2’nin Uygulanamayacağı )

• SANIĞIN EVİNE GİRİP ÇOCUĞUNU KUCAĞINA ALAN MAKTULÜ BIÇAKLAMASI ( Maktülün Farkedilince Bebeği Bırakıp Dolaba Saklandığı/Bacağından Yaraladığı – Maktulün Aşağıya Atladığı ve İç Kanama Neticesinde Öldüğü/5237 S.K. Md. 27/2’nin Uygulanamayacağı )

• NETİCESİ SEBEBİ İLE AĞIRLAŞMIŞ YARALAMA ( Sanığın Evine Girip Bebeğini Kucağına Alan Maktülün Farkedilince Bebeği Bırakıp Dolaba Saklandığı/Sanığın Maktulü Bacağından Yaraladığı – Maktulün Aşağıya Atladığı ve İç Kanama Neticesinde Öldüğü/5237 S.K. Md. 87/4’ün Uygulanacağı )

• YASAL SAVUNMADA SINIRIN AŞILMASI ( Sanığın Evine Girip Bebeğini Kucağına Alan Maktülün Farkedilince Bebeği Bırakıp Dolaba Saklandığı/Sanığın Maktulü Bacağından Yaraladığı – Maktulün Aşağıya Atladığı ve İç Kanama Neticesinde Öldüğü/5237 S.K. Md. 27/2’nin Uygulanamayacağı )

Read the rest of this entry »

5237 Sayılı TCK Madde 25 İçtihat

T.C.

YARGITAY

1. CEZA DAİRESİ

E. 2013/2791

K. 2013/5664

T. 10.10.2013

• YASAL SAVUNMA ( Maktul ve Arkadaşlarının Hırsızlık İçin İşyerine Girdiği/Sanığın Çabalamasına Rağmen Saldırıyı Defedemediği – Mallar İle Kaçan Maktulün Aracına Ateş Ettiği/Maktülün Öldüğü Ancak Sanığın Eyleminin Yasal Savunma Sınırları İçinde Kaldığı )

• MAĞDURUN KENDİ MALINA KARŞI HIRSIZLIK SUÇUNU İŞLEYEN SANIĞIN ARABASINA ATEŞ ETMESİ ( Kasten Öldürme//Sanığın Çabalamasına Rağmen Saldırıyı Defedemediği – Meşru Müdafaanın Koşullarının Oluştuğu )

• HIRSIZLIK ( Maktul ve Arkadaşlarının Hırsızlık İçin İşyerine Girdiği/Sanığın Çabalamasına Rağmen Saldırıyı Defedemediği – Mallar İle Kaçan Maktulün Aracına Ateş Ettiği/Maktülün Öldüğü Ancak Sanığın Eyleminin Meşru Savunma Kapsamında Değerlendirileceği )

• KASTEN ÖLDÜRME ( Maktul ve Arkadaşlarının Hırsızlık İçin İşyerine Girdiği/Sanığın Çabalamasına Rağmen Saldırıyı Defedemediği – Mallar İle Kaçan Maktulün Aracına Ateş Ettiği/Maktülün Öldüğü Ancak Sanığın Eyleminin Yasal Savunma Sınırları İçinde Kaldığı )

Read the rest of this entry »

%d blogcu bunu beğendi: