FETÖ-BYLOCK Davalarını Etkiyecek İstinaf Kararı

Birinci derece mahkemesinin gerekçeli kararının kopyala yapıştır ile oluşturulan, hükümle somut bağları bulunmayan kısımlarını dikkate almadık. Kararın kritik etmeğe değer bölümü:

 

 

 

 

 

 

V-DELİLLERİN TAHLİLİ VE SUÇUN VASIFLANDIRILMASI;

Sanığın Fetö/PDY silahlı terör örgütü tarafından, örgüt üyelerinin aralarındaki haberleşmelerini sağlayan ve örgüt üyeleri haricindeki insanların temin edip kullanma imkânı olmayan Bylock isimli programı kullanmak suretiyle terör örgütüne üye olduğu iddia edilmektedir.

Sanığın, kendisine ait olan ve bizzat kullandığı 0507 288 50 88numaralı GSM hattı ile Bylock isimli programı 25/08/2014 tarihinden itibaren 35737605679053 ve 35211806363450 İMEİ numaralı telefon makineleri ile kullandığının tespit edildiği, dosya kapsamında bulunan tespit tutanakları ile sabittir. Sanık da aşamalardaki ifadelerinde söz konusu GSM hattının kendisine ait olduğunu beyan etmiş ve fakat Bylock programını kullanmadığını savunmuştur. Read the rest of this entry »

2004 Sayılı İİK madde 352 KARAR

2004 Sayılı İİK Madde 352

 

KARAR

 

MADDE 352 – İcra mahkemesi iki tarafın ifadelerini ve bütün delillerini ve iddia ve müdafaalarını dinledikten sonra nihayet beş gün içinde kararını verir ve hülâsasını Cumhuriyet Savcısına bildirir.

 

(Ek fıkra: 4949 – 17.7.2003 / m.99) Takibi şikâyete bağlı suçlarda dava ve cezanın 354 üncü maddede yazılı sebeplerle düşeceği kararda belirtilir.

Posted in Genel. Tags: . Leave a Comment »

2004 Sayılı İİK madde 70 KARAR VE MÜDDET

2004 Sayılı İİK madde 70

KARAR VE MÜDDET

(Değişik madde: 18/02/1965 – 538/41 md.)
İcra mahkemesi, itirazın kaldırılması hakkındaki talep üzerine iki tarafı davet eder ve 18 inci madde hükmüne göre kararını verir.

YARGITAY 12.HD. 1973/11728 E.-1973/11360 K. İçtihat

İİK.70.madde hükmünce, İcra mahkemesi, itirazın kaldırılması hakkındaki talep üzerine iki tarafı davet eder ve 18.madde hükmüne göre karar verir.Taraflar usulüne uygun davet edilmelerine rağmen,duruşmaya gelmez veya vekil göndermezlerse,HUMK.409.madde hükmü uygulanarak içlerinden birinin müracaatına deyin oturum ertelenir. Read the rest of this entry »

%d blogcu bunu beğendi: