2004 Sayılı İİK madde 57 IV. İCRA TEBLİĞLERİ İCRA TEBLİĞLERİ

2004 Sayılı İİK madde 57

IV. İCRA TEBLİĞLERİ İCRA TEBLİĞLERİ:

(Değişik madde: 18/02/1965 – 538/29 md.)
İcraya ait tebliğlerde Tebligat Kanunu hükümleri uygulanır. Ancak borçlu, kendilerine kanunen mümessil tayin olunması icabeden şahıslardan ise icra memuru kısa bir zamanda mümessil tayin edilmesini ait olduğu makamdan ister.
Tebliğ, Medeni Kanunun 159 ve 396 ncı maddelerine göre mezun olanların meslek veya sanatına mütaallik muamelelerden doğmuş bir borca dair ise kendilerine yapılır.

5237 Sayılı TCK Madde 262 Kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu MADDE 262

Kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi

(1) Bir kamu görevini, kanun ve nizamlara aykırı olarak yerine getirmeye teşebbüs eden veya terk emri kendisine bildirilmiş olduğu halde görevi sürdüren kimseye üç aydan iki yıla kadar hapis cezası verilir.

MADDE GEREKÇESİ

 MADDE 262.– Madde metninde, bir kamu görevinin hukuka aykırı bir şekilde üstlenilmesi, suç olarak tanımlanmıştır. Söz konusu suç, hukuka aykırı olarak, kamu görevini yerine getirmeye teşebbüs etmek veya bu görevden ayrılması kendisine bildirilmiş olduğu hâlde, görevi sürdürmeye çalışmak suretiyle oluşmaktadır. Suçun oluşması için göz önünde bulundurulması gereken husus, kişinin kamu görevinin verdiği yetkileri kullanmaya teşebbüs etmesidir.

GİDİŞAT NEREYE?

%d blogcu bunu beğendi: