5237 Sayılı TCK Madde 6 İçtihat

YARGITAY

5. CEZA DAİRESİ

E. 2012/14890

K. 2014/2362

T. 5.3.2014

• ZİMMET (Suç Tarihi İtibariyle 5253 Sayılı Dernekler Kanununda Türkiye Kızılay Derneği Görevlilerinin veya Dernek Malına Karşı Suç İşleyenlerin Kamu Görevlisi Gibi Cezalandırılacağına Dair Bir Düzenleme Bulunmaması Nedeniyle Sanıkların Zimmet Suçunun Faili Olamayacağının Gözetilmesi Gerektiği)

• KAMU GÖREVLİSİ GİBİ CEZALANDIRILMA (Zimmet Suçunun Kamu Görevlileri İle Özel Yasalarında Kamu Görevlisi Gibi Cezalandırılacakları Öngörülen Kişiler Tarafından İşlenebileceği – Suç Tarihi İtibariyle Türkiye Kızılay Derneği Görevlilerinin veya Dernek Malına Karşı Suç İşleyenlerin Kamu Görevlisi Gibi Cezalandırılacağına Dair Bir Düzenleme Bulunmadığı)

• HİZMET NEDENİYLE GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA (Suçlamalara Konu Gerçeğe Aykırı Harcama ve Yardım Ödemesine İlişkin Bir Kısım Belgelerde Sanığın İmzasının Bulunduğu/Genel Merkez Tarafından Öğrenci Bursu Olarak İlgililere Ödenmesi İçin Gönderilen Bir Miktar Paranın da Sanık Tarafından Teslim Alındığı – Sanığın Sübut Bulan Eylemlerinin Zincirleme Hizmet Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanma Suçunu Oluşturduğu)

• SUÇA İŞTİRAK (Sanıklardan Birinin Gider Pusulalarıyla Tanığa Ödenmiş Gibi Gösterilen Miktardan Sorumlu Olduğu ve Sanığın Yalnızca Bu Eylem Yönünden Suça İştirak Ettiğinin Kabulü Gerektiği – Zimmet Suçu)

Read the rest of this entry »

%d blogcu bunu beğendi: