2004 Sayılı İİK madde 134 İHALENİN NETİCESİ VE FESHİ

2004 Sayılı İİK madde 134

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, Esas: 2004/3065, Karar: 2004/12226 İçtihat

Borçlu tarafından ikame edilip kesinleşen ihalenin feshi davası sonucu ihale alıcısı davacıya parası geri ödenmiş ise de;
tetkik merciinin ihalenin feshi talebini karara bağlamasını beklemeden, ihale kesinleştiği sanısıyla alıcısına ödediği ihale bedelini, alacaklı bankadan geri ödemesini istemesi gereken (İİK. m.361) icra dairesi bunu yapmamakla kusurlu olup, davacı ihale alıcısının zararına neden olmuştur. Davalı banka da ihale kesinleşmeden kendisine ödenen paranın iadesine kadarki dönemde haksız zenginleşmiştir. Read the rest of this entry »

%d blogcu bunu beğendi: