2004 Sayılı İİK madde 154 ALTINCI BAP İFLAS YOLİYLE TAKİP YETKİ İFLAS TAKİPLERİNDE YETKİLİ MERCİ

2004 Sayılı İİK madde 154

YARGITAY 12.HD. 2004/6323 E.-2004/11604 K. İçtihat

İİK.154.maddeye göre,iflas yoluyla takipte yetkili mercii, borçlunun muamele merkezinin bulunduğu yerdeki icra dairesidir. İflas yoluyla takibin borçlularından birinin ikametgahı olan yer icra dairesinde başlatılması HMUK 9/2.maddeye uygun olup, iflas davasının ise borçlu (şirketin) muamele merkezinin bulunduğu yer Ticaret Mahkemesinde açılmasında, yetki yönünden usul ve yasaya aykırılık bulunmadığından mahkemece işin esasına girilerek bir karar verilmesi gerekir.Taraflar arasındaki iflas davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Davacı vekili, davalı şirketin bonoya bağlanmış borcunu vadesinde ödemediğini, iflas yoluyla takibe itiraz ederek durdurduğunu ileri sürerek davalının iflasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Mahkemece icra takibinin Üsküdar da başlatıldığı davanın İzmir de açılarak icra dairesinin yetkisizliğinin kabul edildiği ortada yetkili yerden başlamış bir takip bulunmadığından iflas davasının dinlenemeyeceği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekilince temyiz edilmiştir. Read the rest of this entry »

%d blogcu bunu beğendi: