5237 Sayılı TCK Madde 55 İçtihat

YARGITAY CEZA GENEL KURULU E. 2013/13-303

T.C.

YARGITAY

CEZA GENEL KURULU

E. 2013/13-303

K. 2013/296

T. 11.6.2013

• HIRSIZLIK ( Sanığın 5 Ayrı Mağdurun Elbisesinden Ayrı Ayrı Eşya Çaldığı – Mağdur Sayısınca Hırsızlık Suçundan Sanığın Cezalandırılması Gereği/Zincirleme Suç Hükümlerinin Uygulanamayacağı )

• İÇTİMA ( Hırsızlık – Sanığın 5 Ayrı Mağdurun Elbisesinde Ayrı Ayrı Eşya Çaldığı/Mağdur Sayısınca Hırsızlık Suçundan Sanığın Cezalandırılması Gereği )

• ZİNCİRLEME SUÇ ( Sanığın 5 Ayrı Mağdurun Elbisesinde Ayrı Ayrı Eşya Çaldığı – Mağdur Sayısınca Hırsızlık Suçundan Sanığın Cezalandırılması Gereği/Zincirleme Suç Hükümlerinin Uygulanamayacağı )

• MÜSADERE ( Hırsızlık/Sanığın Mağdurların Zararını Karşıladığı – Sanığın Üzerinde Bulunan Paranın Müsaderesine Karar Verilemeyeceği )

• BİRDEN FAZLA MAĞDURA KARŞI HIRSIZLIK ( Sanığın 5 Ayrı Mağdurun Elbisesinde Ayrı Ayrı Eşya Çaldığı – Mağdur Sayısınca Hırsızlık Suçundan Sanığın Cezalandırılması Gereği/Zincirleme Suç Hükümlerinin Uygulanamayacağı )

Read the rest of this entry »

Fikri içtima

TCK. MADDE 44

Fikri içtima

(1) İşlediği bir fiil ile birden fazla farklı suçun oluşmasına sebebiyet veren kişi, bunlardan en ağır cezayı gerektiren suçtan dolayı cezalandırılır.

Madde Gerekçesi

Bir suçun temel ve nitelikli şekillerinin dışındaki suçlar, fikri içtima uygulamasında farklı suç olarak kabul edilmelidir.
Gerek doktrinde gerek uygulamamızda, hedefte sapma durumunda da fikri içtima hükmünün uygulanması gerektiği konusundaki görüş hâkimdir. Bu nedenle, kanuni düzenlemede hedefte sapmanın şahısta yanılma ile birlikte değerlendirilmesinden vazgeçilmiştir. Örneğin bir kişiyi yaralamak için fırlatılan sopa, mağduru yaraladıktan sonra veya mağdura isabet etmeden vitrin camına çarparak kırılmasına neden olabilir. Bu durumda, sopa fırlatma fiiliyle hem tamamlanmış veya teşebbüs aşamasında kalmış kasten yaralama suçu hem de başkasının malına zarar verme suçu işlenmiş olmaktadır. Aynı şekilde, bir kişiyi öldürmek için ateşlenen silâhtan çıkan kurşun, mağdura isabet etmeden duvara çarpması nedeniyle sekerek bir başkasının ölümüne veya yaralanmasına neden olabilir. Bu durumda, hedeflenen kişi açısından kasten öldürme suçu teşebbüs aşamasında kalmıştır; ancak, sekme sonucunda ölümüne veya yaralanmasına neden olunan kişi açısından ise, taksirle öldürme veya taksirle yaralama suçu işlenmiş olmaktadır. Bu gibi durumlarda kişi işlediği bir fiille birden fazla farklı suçun oluşumuna neden olmaktadır ve bu suçlardan en ağır cezayı gerektireni ile cezalandırılmasıyla yetinilmelidir.

YARGITAY 4. Ceza Dairesi 2009/28151 E.N , 2009/20545 K.N. İçtihat

Özet

Tehdit suçunu düzenleyen TCK. M. 106/3: “Tehdit amacıyla kasten öldürme, kasten yaralama veya malvarlığına zarar verme suçunun işlenmesi halinde, ayrıca bu suçlardan dolayı ceza verilir.” hükmü gereğince izlenecek içtima yolu, genel hükümle özel hükümlerin karşılaştırıp değerlendirilmesi ve fikri içtimanın ne şeklide olacağına öyle karar verilmesi gerekir. Read the rest of this entry »

%d blogcu bunu beğendi: