5237 Sayılı TCK Madde 119 İçtihat

YARGITAY 13. CEZA DAİRESİ E. 2013/20858

T.C.

YARGITAY

13. CEZA DAİRESİ

E. 2013/20858

K. 2014/24381

T. 10.7.2014

• YOKLUKTA HÜKÜM KURULMASI ( Hırsızlık Suçu – Başka Suçtan C Tipi Ceza İnfaz Kurumunda Hükümlü Olarak Bulunan Sanık Karar Duruşmasına Getirtilmeden Yokluğunda Hüküm Kurulmak Suretiyle Savunma Hakkının Kısıtlanmasının Doğru Olmadığı )

• HIRSIZLIK SUÇU ( Teşebbüs – Sanığın Müştekinin Evinden Çalınan Bazı Eşyalarla Kaçtıktan Sonra Sanığın İtirafı Sonucu Evinde Yakalandığının Anlaşılması Karşısında Sanığın Eylemi Tamamlanması Dolayısıyla Teşebbüs Hükümlerinin Uygulanmayacağı )

• TEŞEBBÜS ( Hırsızlık Suçu – Hakkında Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararı Verilen Diğer Sanığın Müştekinin Evinden Çalınan Bazı Eşyalarla Kaçtıktan Sonra Sanığın İtirafı Sonucu Evinde Yakalandığının Anlaşılması Karşısında Sanığın Eylemi Tamamlandığı Halde Teşebbüs Sebebiyle Cezasından İndirim Yapılmasının Doğru Görülmediği )

• ETKİN PİŞMANLIK ( Hırsızlık Suçu – Sanığın Yakalandıktan Sonra Bazı Eşyaları Polise Teslim Ettiği ve İadenin Kısmi Olduğu Anlaşılması Karşısında Müştekinin Kısmi İadeye Rıza Gösterip Göstermeyeceği Tespit Edildikten Sonra Sanık Hakkında Uygulama Yapılması Gerektiği )

• ADLİ PARA CEZASININ ÖDENMEMESİ ( Hırsızlık Suçu – 18 Yaşından Küçük Olan Sanık Hakkında Hükmedilen Para Cezasının Ödenmemesi Halinde Hapse Çevrilmeyeceği Gözetilmeyerek 5275 Sayılı Kanunun 106/4. Mad.sine Aykırı Davranılmasının Doğru Görülmediği )

Read the rest of this entry »

5237 Sayılı TCK Madde 116 İçtihat

YARGITAY CEZA GENEL KURULU E. 2014/2-238

T.C.

YARGITAY

CEZA GENEL KURULU

E. 2014/2-238

K. 2014/361

T. 11.7.2014

• SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK ( Hırsızlık Suçu – Zamanaşımını Kesen Son İşlem Sanık Hakkında Verilen Mahkûmiyet Hükmü Olduğundan 5237 Sayılı TCK‘nın 66/1-E ve 66/2. Md.leri Uyarınca 4 Yıllık Asli Zamanaşımı Sanık Hakkında İkinci Kez Mahkûmiyet Hükmünün Verildiği Tarihten Önce Gerçekleştiği )

• HIRSIZLIK SUÇU ( Suça Sürüklenen Çocuk Hakkında Dava Zamanaşımı Süresi – 12-15 Yaş Grubunda Bulunan Çocuklar Açısından Zamanaşımı Yetişkin Sanıklara Göre Yarı Oranında Kısaltılmış Bulunduğu )

• DAVA ZAMANAŞIMI SÜRESİ ( Suça Sürüklenen Çocuk – Zamanaşımını Kesen Son İşlem Sanık Hakkında Verilen Mahkûmiyet Hükmü Olduğundan 5237 Sayılı TCK‘nın 66/1-E ve 66/2. Md.leri Uyarınca 4 Yıllık Asli Zamanaşımı Sanık Hakkında İkinci Kez Mahkûmiyet Hükmünün Verildiği Tarihten Önce Gerçekleştiğinden Dava Zamanaşımı Nedeniyle Düşme Kararı Verilmesi Yerine Mahkûmiyet Hükmü Kurulmasının İsabetsiz Olduğu )

• KONUT DOKUNULMAZLIĞININ İHLALİ SUÇU ( Suça Sürüklenen Çocuk Hakkında Dava Zamanaşımı Süresi – 12-15 Yaş Grubunda Bulunan Çocuklar Açısından Zamanaşımı Yetişkin Sanıklara Göre Yarı Oranında Kısaltılmış Bulunduğu/Kesen Bir Nedenin Bulunması Halinde Kesilme Gününden İtibaren Yeniden İşlemeye Başlayacak Olan Zamanaşımı İlgili Suça İlişkin Olarak Kanunda Belirlenen Sürenin En Fazla Yarısına Kadar Uzayacağı )

Read the rest of this entry »

5237 Sayılı TCK Madde 66 İçtihat

YARGITAY CEZA GENEL KURULU E. 2014/2-238

T.C.

YARGITAY

CEZA GENEL KURULU

E. 2014/2-238

K. 2014/361

T. 11.7.2014

• SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK ( Hırsızlık Suçu – Zamanaşımını Kesen Son İşlem Sanık Hakkında Verilen Mahkûmiyet Hükmü Olduğundan 5237 Sayılı TCK‘nın 66/1-E ve 66/2. Md.leri Uyarınca 4 Yıllık Asli Zamanaşımı Sanık Hakkında İkinci Kez Mahkûmiyet Hükmünün Verildiği Tarihten Önce Gerçekleştiği )

• HIRSIZLIK SUÇU ( Suça Sürüklenen Çocuk Hakkında Dava Zamanaşımı Süresi – 12-15 Yaş Grubunda Bulunan Çocuklar Açısından Zamanaşımı Yetişkin Sanıklara Göre Yarı Oranında Kısaltılmış Bulunduğu )

• DAVA ZAMANAŞIMI SÜRESİ ( Suça Sürüklenen Çocuk – Zamanaşımını Kesen Son İşlem Sanık Hakkında Verilen Mahkûmiyet Hükmü Olduğundan 5237 Sayılı TCK‘nın 66/1-E ve 66/2. Md.leri Uyarınca 4 Yıllık Asli Zamanaşımı Sanık Hakkında İkinci Kez Mahkûmiyet Hükmünün Verildiği Tarihten Önce Gerçekleştiğinden Dava Zamanaşımı Nedeniyle Düşme Kararı Verilmesi Yerine Mahkûmiyet Hükmü Kurulmasının İsabetsiz Olduğu )

• KONUT DOKUNULMAZLIĞININ İHLALİ SUÇU ( Suça Sürüklenen Çocuk Hakkında Dava Zamanaşımı Süresi – 12-15 Yaş Grubunda Bulunan Çocuklar Açısından Zamanaşımı Yetişkin Sanıklara Göre Yarı Oranında Kısaltılmış Bulunduğu/Kesen Bir Nedenin Bulunması Halinde Kesilme Gününden İtibaren Yeniden İşlemeye Başlayacak Olan Zamanaşımı İlgili Suça İlişkin Olarak Kanunda Belirlenen Sürenin En Fazla Yarısına Kadar Uzayacağı )

Read the rest of this entry »

5237 Sayılı TCK Madde 64 İçtihat

YARGITAY CEZA GENEL KURULU E. 2013/13-243

T.C.

YARGITAY

CEZA GENEL KURULU

E. 2013/13-243

K. 2013/376

T. 17.9.2013

• HIRSIZLIK SUÇU ( Zincirleme Suç – Sanığın Hükümden Önce Öldüğü/Yerel Mahkemece Gerekli Araştırma Yapılarak Sonucuna Göre Karar Verileceği )

• ZİNCİRLEME SUÇ ( Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi Kullanılarak Alınan Nüfus Kayıt Örneğinde Sanığın Hükümden Önce Öldüğü Bilgisi Yer Aldığı – Yerel Mahkemece Gerekli Araştırma Yapılarak Sonucuna Göre 5237 S. T.C.K.’nun 64 İle 5271 S. C.M.K.’nun 223. Md. Uyarınca Karar Verilmesinde Zorunluluk Bulunduğu )

• SANIĞIN HÜKÜMDEN ÖNCE ÖLMESİ ( Kamu Davasının Düşürüleceği – Sadece Niteliği İtibarıyla Müsadereye Tabi Olan Eşya ve Yararlar Hakkında Yargılamaya Devam Edileceği )

• DAVANIN DÜŞMESİ ( Kamu Davası Açılmadan Önce Şüphelinin Ölmesi Halinde Kovuşturma İmkanının Bulunmaması Sebebiyle Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararı verileceği – Kamu Davası Açıldıktan Sonra Sanığın Ölmesi Halinde İse Mahkemece Düşme Kararı Verileceği )

Read the rest of this entry »

5237 Sayılı TCK Madde 31 İçtihat

T.C.

YARGITAY

CEZA GENEL KURULU

E. 2014/2-238

K. 2014/361

T. 11.7.2014

• SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK ( Hırsızlık Suçu – Zamanaşımını Kesen Son İşlem Sanık Hakkında Verilen Mahkûmiyet Hükmü Olduğundan 5237 Sayılı TCK‘nın 66/1-E ve 66/2. Md.leri Uyarınca 4 Yıllık Asli Zamanaşımı Sanık Hakkında İkinci Kez Mahkûmiyet Hükmünün Verildiği Tarihten Önce Gerçekleştiği )

• HIRSIZLIK SUÇU ( Suça Sürüklenen Çocuk Hakkında Dava Zamanaşımı Süresi – 12-15 Yaş Grubunda Bulunan Çocuklar Açısından Zamanaşımı Yetişkin Sanıklara Göre Yarı Oranında Kısaltılmış Bulunduğu )

• DAVA ZAMANAŞIMI SÜRESİ ( Suça Sürüklenen Çocuk – Zamanaşımını Kesen Son İşlem Sanık Hakkında Verilen Mahkûmiyet Hükmü Olduğundan 5237 Sayılı TCK‘nın 66/1-E ve 66/2. Md.leri Uyarınca 4 Yıllık Asli Zamanaşımı Sanık Hakkında İkinci Kez Mahkûmiyet Hükmünün Verildiği Tarihten Önce Gerçekleştiğinden Dava Zamanaşımı Nedeniyle Düşme Kararı Verilmesi Yerine Mahkûmiyet Hükmü Kurulmasının İsabetsiz Olduğu )

• KONUT DOKUNULMAZLIĞININ İHLALİ SUÇU ( Suça Sürüklenen Çocuk Hakkında Dava Zamanaşımı Süresi – 12-15 Yaş Grubunda Bulunan Çocuklar Açısından Zamanaşımı Yetişkin Sanıklara Göre Yarı Oranında Kısaltılmış Bulunduğu/Kesen Bir Nedenin Bulunması Halinde Kesilme Gününden İtibaren Yeniden İşlemeye Başlayacak Olan Zamanaşımı İlgili Suça İlişkin Olarak Kanunda Belirlenen Sürenin En Fazla Yarısına Kadar Uzayacağı )

Read the rest of this entry »

5237 Sayılı TCK Madde 6 İçtihat

T.C.

YARGITAY

13. CEZA DAİRESİ

E. 2013/36233

K. 2014/23966

T. 8.7.2014

• HIRSIZLIK SUÇU ( Suça Konu Eşyanın Önem ve Değeri ile Meydana Gelen Zararın Ağırlığı Dikkate Alınarak Temel Ceza Belirlenirken Alt Sınırdan Hüküm Kurulmasının Hatalı Olduğu – Hak Yoksunluğunun Koşullu Salıverme Tarihine Kadar Süreceği )

• HAK YOKSUNLUĞUNUN KOŞULLU SALIVERME TARİHİNE KADAR SÜRMESİ ( Sanığın Kendi Altı Soyu Üzerinde Velayet ve Vesayet Hakkı Yetkilerinden Yoksunluğun Koşullu Salıverme Tarihine Kadar Süreceğinin Yerel Mahkemece Gözetileceği – Hırsızlık Suçu )

• SANIĞA YARGILAMA GİDERİ YÜKLETİLEMEMESİ ( Sanığın Sarfına Neden Olduğu Değerin Terkin Edilmesi Gereken Tutardan Az Olduğu )

Read the rest of this entry »

5237 Sayılı TCK Madde 4 İçtihat

T.C.

YARGITAY

6. CEZA DAİRESİ

E. 2012/3541

K. 2014/2527

T. 10.2.2014

• HIRSIZLIK SUÇU ( Uzlaşma – Öncelikle Uzlaşma Çözümlenmesine Başvurulmalı Ulaşılan Sonuca Göre Lehe Kanunun Saptanması Gerektiği Dikkate Alınmadan Uzlaşma Kavramına Yanlış Anlam Yüklenip Lehe Yasa Değerlendirmesinde Yanılgıya Düşürülerek Hatalı Tespit Yapılmasının Doğru Olmadığı )

• UZLAŞMA ( Hırsızlık Suçu – 5252 S. Kanunun 9/3. Md.si Lehe Hüküm Önceki ve Sonraki Kanunların İlgili Bütün Hükümleri Olaya Uygulanarak Çıkan Sonuçların Birbiriyle Karşılaştırılmasını Zorunlu Kıldığından 5237 S. T.C.K.nın 116/2-4. Md.si Kapsamında Kalan Suç İçin Öncelikle Uzlaşma Çözümlenmesine Başvurulması Gerektiği )

• LEHE KANUN UYGULAMASI ( Hırsızlık Suçu – 5252 Sayılı Kanunun 9/3. Md.si Lehe Hüküm Önceki ve Sonraki Kanunların İlgili Bütün Hükümleri Olaya Uygulanarak Çıkan Sonuçların Birbiriyle Karşılaştırılmasını Zorunlu Kıldığı )

Read the rest of this entry »

%d blogcu bunu beğendi: