Yağma, tehdit veya cebir kullanma ile hırsızlık suçlarının bir araya gelmesiyle oluşmuş bileşik bir suç tur

yağmaxxx

Sanık … hakkında yağma ve silahla tehdit suçundan açılan kamu davasının yapılan yargılaması sonucunda silahla tehdit suçundan yağma suçunun unsuru olduğu gerekçesiyle hüküm kurulmasına yer olmadığına, yağma suçundan ise 5237 sayılı TCK’nun 149/1-a-d, 168/1-3, 62 ve 53. maddeleri uyarınca 4 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasıyla cezalandırılmasına ve hak yoksunluğuna ilişkin, Ağır Ceza Mahkemesince verilen 27.08.2010 gün ve 205-366 sayılı hükmün Cumhuriyet savcısı ve sanık müdafii tarafından temyiz edilmesi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 6. Ceza Dairesince 31.03.2015 gün ve 1223-38958 sayı ile onanmasına karar verilmiş,

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ise 10.07.2015 gün ve 234837 sayı ile;

“Mağdure 19.02.2009 tarihli kolluk ifadesinde ‘1 yıldır arkadaşı olan sanığın olay günü saat 09.00 sıralarında evinin zilini çaldığını kapıyı açtığında sanığın kendisine saldırarak ‘evde kim var lan orospu öldürüceğim seni’ diyerek elindeki silah kabzesiyle vurduğunu, kendisini savunmaya çalışırken elinde bulunan cep telefonunu zorla aldığını ve telefonu açmaya çalıştığını, bu sırada kendisinin aşağıya inerek kaçtığını ve polise giderek şikayetçi olduğunu, işyerine gittiğinde yine sanığın ‘sana müsaade veriyorum bu şehri terket, etmezsen bu gece seni kesin öldürürüm’ diyerek tehdit ettiğini’ beyan ederek şikayetçi olmuştur.

Sanık kolluktaki ifadesinde ‘1,5 yıldır birlikte olduğu arkadaşı mağdure ile 1 haftadır görüşmediğini bu konuyu konuşmak için evine gittiğinde içeriye davet ettiğini, görüşmeme konusunda tartıştıklarını, aralarında yaşanan arbede sonrası mağdurenin evden kaçtığını, telefonunu almadığını, kendisini tehdit etmediğini’ beyan etmiştir.

Mağdure Cumhuriyet savcılığındaki 11.03.2010 tarihli ifadesinde, sanığın, telefonunu hasarsız olarak dün teslim ettiğini belirterek kolluktaki ifadeleri doğrultusunda beyanda bulunmuştur. Read the rest of this entry »

5237 Sayılı TCK Madde 116 İçtihat

YARGITAY 13. CEZA DAİRESİ E. 2014/27074

T.C.

YARGITAY

13. CEZA DAİRESİ

E. 2014/27074

K. 2014/25606

T. 16.9.2014

• MALA ZARAR VERME ( Kesintili Zamanaşımının Dolduğu )

• ZAMANAŞIMI ( Mala Zarar Verme – Kesintili Zamanaşımının Dolduğu )

• YAŞ KÜÇÜKLÜĞÜ ( Hırsızlık ve Konut Dokunulmazlığının İhlali – Sanığın İşlediği Fiilin Hukuki Anlam ve Sonuçlarını Algılama ve Bu Fiille İlgili Olarak Davranışlarını Yönlendirme Yeteneğinin Olup Olmadığı Konusunda Uzman Hekim Raporu Aldırılacağı )

• HIRSIZLIK ( Sanığın İşlediği Fiilin Hukuki Anlam ve Sonuçlarını Algılama ve Bu Fiille İlgili Olarak Davranışlarını Yönlendirme Yeteneğinin Olup Olmadığı Konusunda Uzman Hekim Raporu Aldırılacağı )

• SOSYAL İNCELEME RAPORU ( Suç Tarihinde 12-15 Yaş Grubunda Bulunduğu Anlaşılan Sanık Hakkında Sosyal İnceleme Raporu Aldırılacağı )

• KISA SÜRELİ HAPİS CEZASI ( Suç Tarihinde 12-15 Yaş Grubunda Olan Sanık Hakkında Hükmolunan Kısa Süreli Hapis Cezalarının Adli Para Cezası ya da Seçenek Tedbirlere Çevrilmesi Gereği )

• KONUT DOKUNULMAZLIĞINI BOZMA ( Birden Fazla Kişi İle Birlikte İşlendiğinin Gözetileceği )

Read the rest of this entry »

5237 Sayılı TCK Madde 108 İçtihat

YARGITAY CEZA GENEL KURULU E. 2012/6-1546

T.C.

YARGITAY

CEZA GENEL KURULU

E. 2012/6-1546

K. 2013/241

T. 7.5.2013

• HIRSIZLIK ( Tekerrüre Esas Nitelikte Olan Tüm İlamların Gerekçe ve Hüküm Fıkrasında Gösterilmesinin Gereksiz ve Sonuca Etkili Olmayan Bir Uygulama Olduğu )

• TEKERRÜR ( Tekerrüre Esas Nitelikte Olan Tüm İlamların Gerekçe ve Hüküm Fıkrasında Gösterilmesinin Gereksiz ve Sonuca Etkili Olmayan Bir Uygulama Olduğu )

• İNFAZ AŞAMASINDA DEĞERLENDİRİLECEK HUSUS ( Tekerrür Sebebiyle Koşullu Salıverme Süresine Eklenecek Miktarın Hesaplanmasında Tekerrüre Esas İlamlarının En Ağırının Gözetilmesinin İnfaza İlişkin Olduğu – Yargıtay’ca Bozma Nedeni Yapılamayacağı )

• KOŞULLU SALIVERME ( Tekerrür Sebebiyle Koşullu Salıverme Süresine Eklenecek Miktarın Hesaplanmasında Tekerrüre Esas İlamlarının En Ağırının Gözetilmesinin İnfaza İlişkin Olduğu – Yargıtay’ca Bozma Nedeni Yapılamayacağı )

Read the rest of this entry »

5237 Sayılı TCK Madde 66 İçtihat

YARGITAY 13. CEZA DAİRESİ E. 2014/29341

T.C.

YARGITAY

13. CEZA DAİRESİ

E. 2014/29341

K. 2014/27422

T. 1.10.2014

• HIRSIZLIK ( Sanığın Gündüz Vakti Müştekiye Ait İşyerinin Kapısını Zorlayıp Açarak Bilgisayar ve Güvenlik Kamerasını Çalma Şeklinde Hırsızlık Eylemini Gerçekleştirdiği – Cezanın Türü ve Üst Sınırına Göre 12 Yıllık Uzamış Zamanaşımı Geçtiğinden Davanın Düşürülmesi Gerektiği )

• UZAMIŞ ZAMANAŞIMININ GEÇMESİ ( Sanığın Gündüz Vakti Müştekiye Ait İşyerinin Kapısını Zorlayıp Açarak Bilgisayar ve Güvenlik Kamerasını Çalma Şeklinde Hırsızlık Eylemini Gerçekleştirdiği – Cezanın Türü ve Üst Sınırına Göre 12 Yıllık Uzamış Zamanaşımı Geçtiğinden Davanın Zamanaşımı Sebebiyle Düşürüleceği )

Read the rest of this entry »

5237 Sayılı TCK Madde 62 İçtihat

YARGITAY CEZA GENEL KURULU E. 2013/6-301

T.C.

YARGITAY

CEZA GENEL KURULU

E. 2013/6-301

K. 2014/329

T. 17.6.2014

• HIRSIZLIK ( Parmak İzinin Tespit Edilmesi Sonucunda Suç Konusu Eylemi Sebebiyle Hakkında Soruşturma Başlatılan ve Pek Çok Suçtan Sabıkası Bulunan Sanığın Önceki İfadelerinde Suçlamayı Kabul Etmeyip Kovuşturma Aşamasında Aleyhindeki Deliller Sebebiyle Suçu İşlediğini Beyan Etmesi Samimi İkrar Olarak Kabul Edilemeyeceği )

• TAKDİRİ İNDİRİM NEDENLERİ UYGULAMASI ( Pek Çok Suçtan Sabıkası Bulunan Sanığın Önceki İfadelerinde Suçlamayı Kabul Etmeyip Kovuşturma Aşamasında Aleyhindeki Deliller Sebebiyle Suçu İşlediğini Beyan Etmesi Samimi İkrar Olarak Kabul Edilemeyeceği – T.C.K.nun 62. Md.nin Uygulanmamasının İsabetli Olduğu )

• SAMİMİ İKRAR KABUL EDİLEMEYEN HAL ( Hırsızlık – Suç Konusu Eylemi Sebebiyle Hakkında Soruşturma Başlatılan ve Pek Çok Suçtan Sabıkası Bulunan Sanığın Önceki İfadelerinde Suçlamayı Kabul Etmeyip Kovuşturma Aşamasında Aleyhindeki Deliller Sebebiyle Suçu İşlediğini Beyan Etmesi Samimi İkrar Olarak Kabul Edilemeyeceği/62. Md.nin Uygulanamayacağı )

• CEZADA TAKDİRİ İNDİRİM ( Pek Çok Suçtan Sabıkası Bulunan Sanığın Önceki İfadelerinde Suçlamayı Kabul Etmeyip Kovuşturma Aşamasında Aleyhindeki Deliller Sebebiyle Suçu İşlediğini Beyan Etmesi Samimi İkrar Olarak Kabul Edilemeyeceği – T.C.K.nun 62. Md.nin Uygulanmamasının İsabetli Olduğu )

Read the rest of this entry »

5237 Sayılı TCK Madde 55 İçtihat

YARGITAY CEZA GENEL KURULU E. 2013/13-303

T.C.

YARGITAY

CEZA GENEL KURULU

E. 2013/13-303

K. 2013/296

T. 11.6.2013

• HIRSIZLIK ( Sanığın 5 Ayrı Mağdurun Elbisesinden Ayrı Ayrı Eşya Çaldığı – Mağdur Sayısınca Hırsızlık Suçundan Sanığın Cezalandırılması Gereği/Zincirleme Suç Hükümlerinin Uygulanamayacağı )

• İÇTİMA ( Hırsızlık – Sanığın 5 Ayrı Mağdurun Elbisesinde Ayrı Ayrı Eşya Çaldığı/Mağdur Sayısınca Hırsızlık Suçundan Sanığın Cezalandırılması Gereği )

• ZİNCİRLEME SUÇ ( Sanığın 5 Ayrı Mağdurun Elbisesinde Ayrı Ayrı Eşya Çaldığı – Mağdur Sayısınca Hırsızlık Suçundan Sanığın Cezalandırılması Gereği/Zincirleme Suç Hükümlerinin Uygulanamayacağı )

• MÜSADERE ( Hırsızlık/Sanığın Mağdurların Zararını Karşıladığı – Sanığın Üzerinde Bulunan Paranın Müsaderesine Karar Verilemeyeceği )

• BİRDEN FAZLA MAĞDURA KARŞI HIRSIZLIK ( Sanığın 5 Ayrı Mağdurun Elbisesinde Ayrı Ayrı Eşya Çaldığı – Mağdur Sayısınca Hırsızlık Suçundan Sanığın Cezalandırılması Gereği/Zincirleme Suç Hükümlerinin Uygulanamayacağı )

Read the rest of this entry »

5237 Sayılı TCK Madde 51 İçtihat

YARGITAY 6. CEZA DAİRESİ E. 2012/2134

T.C.

YARGITAY

6. CEZA DAİRESİ

E. 2012/2134

K. 2014/9451

T. 8.5.2014

• HIRSIZLIK ( Zararın Giderilmesinin Etkin Pişmanlığa İlişkin Hükümlerde Cezadan İndirim Sebebi Olarak Düzenlendiği – Kanuni İndirim Sebebinin Aynı Zamanda Hapis Cezasının İnfaz Edilmiş Sayılmasını Gerektirecek Şekilde Erteleme Şartı Olarak Belirlenemeyeceği )

• ETKİN PİŞMANLIK ( Zararın Giderilmesinin Etkin Pişmanlığa İlişkin Hükümlerde Cezadan İndirim Sebebi Olarak Düzenlendiği – Kanuni İndirim Sebebinin Aynı Zamanda Hapis Cezasının İnfaz Edilmiş Sayılmasını Gerektirecek Şekilde Erteleme Şartı Olarak Belirlenmemesi Gerektiği )

• ZARARIN GİDERİLMESİ KOŞULUNUN HAPİS CEZASININ İNFAZ EDİLMİŞ SAYILMASINI GEREKTİRMESİ ( Zararın Giderilmesinin Etkin Pişmanlığa İlişkin Hükümlerde Cezadan İndirim Sebebi Olarak Düzenlendiği – Aynı Zamanda Hapis Cezasının İnfaz Edilmiş Sayılmasını Gerektirecek Şekilde Erteleme Şartı Olarak Belirlenemeyeceği )

Read the rest of this entry »

5237 Sayılı TCK Madde 31 İçtihat

T.C.

YARGITAY

2. CEZA DAİRESİ

E. 2013/30285

K. 2014/18722

T. 1.7.2014

• HIRSIZLIK ( Suça Sürüklenen Çocuğun Motosikletin Deposundan Benzin Çalmak Eyleminin Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık Suçunu Oluşturacağı )

• MOTOSİKLET DEPOSUNDAN BENZİN ÇALMAK ( Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık Suçunu Oluşturacağı – Basit Hırsızlık Suçundan Karar Verilemeyeceği )

• ETKİN PİŞMANLIK ( Yaş Küçüklüğüne İlişkin Hükümden Sonra Uygulanacağı – Hırsızlık )

• YAŞ KÜÇÜKLÜĞÜ ( Etkin Pişmanlık Hükmünün Yaş Küçüklüğüne İlişkin Hükümden Sonra Uygulanacağı )

• ADLİ PARA CEZASININ ÖDENMEMESİ ( Hırsızlık – 18 Yaşını Tamamlamamış Suça Sürüklenen Çocuğun Ödememesi Halinde Hapse Çevrilemeyeceği )

Read the rest of this entry »

5237 Sayılı TCK Madde 25 İçtihat

T.C.

YARGITAY

1. CEZA DAİRESİ

E. 2013/2791

K. 2013/5664

T. 10.10.2013

• YASAL SAVUNMA ( Maktul ve Arkadaşlarının Hırsızlık İçin İşyerine Girdiği/Sanığın Çabalamasına Rağmen Saldırıyı Defedemediği – Mallar İle Kaçan Maktulün Aracına Ateş Ettiği/Maktülün Öldüğü Ancak Sanığın Eyleminin Yasal Savunma Sınırları İçinde Kaldığı )

• MAĞDURUN KENDİ MALINA KARŞI HIRSIZLIK SUÇUNU İŞLEYEN SANIĞIN ARABASINA ATEŞ ETMESİ ( Kasten Öldürme//Sanığın Çabalamasına Rağmen Saldırıyı Defedemediği – Meşru Müdafaanın Koşullarının Oluştuğu )

• HIRSIZLIK ( Maktul ve Arkadaşlarının Hırsızlık İçin İşyerine Girdiği/Sanığın Çabalamasına Rağmen Saldırıyı Defedemediği – Mallar İle Kaçan Maktulün Aracına Ateş Ettiği/Maktülün Öldüğü Ancak Sanığın Eyleminin Meşru Savunma Kapsamında Değerlendirileceği )

• KASTEN ÖLDÜRME ( Maktul ve Arkadaşlarının Hırsızlık İçin İşyerine Girdiği/Sanığın Çabalamasına Rağmen Saldırıyı Defedemediği – Mallar İle Kaçan Maktulün Aracına Ateş Ettiği/Maktülün Öldüğü Ancak Sanığın Eyleminin Yasal Savunma Sınırları İçinde Kaldığı )

Read the rest of this entry »

5237 Sayılı TCK Madde 15 İçtihat

T.C.

YARGITAY

6. CEZA DAİRESİ

E. 2012/21228

K. 2013/13840

T. 11.6.2013

• HIRSIZLIK ( Sanıklara Ait Nüfus Kayıtlarının İnterpol Aracılığıyla Getirtilerek Okunduğu/Diyeceklerinin Sorulacağı – Onaysız Pasaport Fotokopilerine Dayanılarak Mahkumiyet Kararı Verilemeyeceği )

• İFTİRA ( Hırsızlık/Savcılığın Yazısında Sanığın Gerçek Kimliğinin Tespit Edildiği – Sanık Hakkında İftira Suçundan da Dava Açıldığı/Sanığın Gerçek Kimliğiyle Yargılama Yapılacağı )

• KONUT DOKUNULMAZLIĞINI İHLAL ( Adı Geçenin Katılanın Evinde Çalıştığı/Şüpheli Hareketleri Gözetildiğinde Sanıklarla Birlikte Hareket Etme İhtimali Olduğu – Hırsızlık Konut Dokunulmazlığını İhlal Suçları Gözetilmeden Yağma Suçundan Hüküm Kurulamayacağı )

• MALA ZARAR VERME ( Adı Geçenin Katılanın Evinde Çalıştığı/Şüpheli Hareketleri Gözetildiğinde Sanıklarla Birlikte Hareket Etme İhtimali Olduğu – Hırsızlık Mala Zarar Verme Suçları Gözetilmeden Yağma Suçundan Hüküm Kurulmaması Gereği )

• YAĞMA ( Adı Geçenin Katılanın Evinde Çalıştığı/Şüpheli Hareketleri Gözetildiğinde Sanıklarla Birlikte Hareket Etme İhtimali Olduğu – Konut Dokunulmazlığının İhlali Hırsızlık Mala Zarar Verme Suçları Gözetilmeden Yağma Suçundan Hüküm Kurulmaması Gereği )

Read the rest of this entry »

%d blogcu bunu beğendi: