5237 Sayılı TCK Madde 29 İçtihat

T.C.

YARGITAY

1. CEZA DAİRESİ

E. 2014/3348

K. 2014/3884

T. 16.9.2014

• KASTEN ÖLDÜRME ( Sanığın Çalıştığı Yerin İşletme Müdürü Olan Maktulün Sanığı Hor Görmesi Nedeniyle Daha Önce Sürtüşmeler Yaşandığı/Alkollü Bir Ortamda Tartıştıkları – Maktulün Sanığı Şikayet Ettiği Ve İttirerek Düşmesine Neden Olduğu/Maktulü Bıçaklayarak Öldüren Sanık Hakkında Haksız Tahrik Hükümlerinin Uygulanacağı )

• HAKSIZ TAHRİK ( Kasten Öldürme Suçu/Sanığın Çalıştığı Yerin İşletme Müdürü Olan Maktulün Sanığı Hor Görmesi Nedeniyle Daha Önce Sürtüşmeler Yaşandığı – Alkollü Bir Ortamda Tartıştıkları/Maktulün Sanığı Şikayet Ettiği Ve İttirerek Düşmesine Neden Olduğu/Maktulü Bıçaklayarak Öldüren Sanık Hakkında Haksız Tahrik Hükümlerinin Uygulanacağı )

• İŞLETME MÜDÜR OLAN MAKTÜLÜN SANIĞI HOR GÖRMESİ ( Nedeniyle İş Yerinde daha Önce Sürtüşmeler Yaşandığı/Alkollü bir Ortamda Tartıştıkları – Maktulün Sanığı Şikayet Ettiği ve İttirerek Düşmesine Neden Olduğu/Maktulü Bıçaklayarak Öldüren Sanık Hakkında Haksız Tahrik Hükümlerinin Uygulanacağı )

• İTİLEREK YERE DÜŞENİN İTENİ ÖLDÜRMESİ ( Sanığın Çalıştığı Yerin İşletme Müdürü Olan Maktulün Sanığı Hor Görmesi Nedeniyle Daha Önce Sürtüşmeler Yaşandığı – Alkollü Bir Ortamda Tartıştıkları/Maktulü Bıçaklayarak Öldüren Sanık Hakkında Haksız Tahrik Hükümlerinin Uygulanacağı )

Read the rest of this entry »

5237 Sayılı TCK Madde 29 İçtihat

T.C.

YARGITAY

4. CEZA DAİRESİ

E. 2012/24512

K. 2014/24413

T. 10.7.2014

• TEKERRÜR ( Sanığın Tekerrüre Esas Hükümlülüğünün Bulunduğunun Gözetileceği )

• İFTİRA ( Şikayet Üzerine Yapılan Soruşturma Sonunda Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Verilen Kararın Tek Başına İftira Suçunun Kanıtı Sayılamayacağı )

• KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA DAİR KARAR ( Şikayet Üzerine Yapılan Soruşturma Sonunda Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Verilen Kararın Tek Başına İftira Suçunun Kanıtı Sayılamayacağı )

• TEHDİT ( Sanıkların Savunmaları Dikkate Alındığında Haksız Tahrik Hükmünün Sanıklar Lehine Uygulanma Olanağının Tartışılması Gerektiği )

• HAKSIZ TAHRİK ( Tehdit – Sanıkların Savunmaları Dikkate Alındığında Haksız Tahrik Hükmünün Sanıklar Lehine Uygulanma Olanağının Tartışılması Gerektiği )

• İZİNSİZ SİLAH TAŞIMA ( Cezaların Ertelenmesine Karar Verilirken Denetim Süresine Hükmedilmesi Gereği )

• CEZANIN ERTELENMESİ ( Cezaların Ertelenmesine Karar Verilirken Denetim Süresine Hükmedilmesi Gereği – İzinsiz Silah Taşıma )

Read the rest of this entry »

5237 Sayılı TCK Madde 27 İçtihat

T.C.

YARGITAY

1. CEZA DAİRESİ

E. 2012/2660

K. 2014/789

T. 17.2.2014

• KASTEN ÖLDÜRME SUÇU ( Meşru Savunma – Sanığın Kendisinin Haksız Eylemi Sonucunda Başlayan ve Sanığın Yaralanmasından da Anlaşıldığı Üzere Yoğun Olmayan Saldırıyı O Anki Koşullara Göre Saldırıyla Orantılı Biçimde Defetmek Zorunluluğu İçinde Olmadığı )

• MEŞRU SAVUNMA ( Kasten Öldürme Suçu – Sanığın Kendisinin Haksız Eylemi Sonucunda Başlayan ve Sanığın Yaralanmasından da Anlaşıldığı Üzere Yoğun Olmayan Saldırıyı O Anki Koşullara Göre Saldırıyla Orantılı Biçimde Defetmek Zorunluluğu İçinde Olmadığı/Bu Haliyle Meşru Savunmada Sınırın Mazur Görülebilecek Bir Heyecan Korku ve Telaş Sonucu Aşıldığının Kabul Edilemeyeceği )

• HAKSIZ TAHRİK ( Kasten Öldürme Suçu – Sanığın Haksız Tahrik Altında Kasten Öldürme Suçundan Cezalandırılması Yerine Hakkında T.C.K.nun 27/2. Md.si Uyarınca Ceza Verilmesine Yer Olmadığına Karar Verilmesinin Doğru Görülmediği )

• MEŞRU SAVUNMADA SINIRIN AŞILMASI ( Kasten Öldürme Suçu – Sanığın Kendisinin Haksız Eylemi Sonucunda Başlayan ve Sanığın Yaralanmasından da Anlaşıldığı Üzere Yoğun Olmayan Saldırıyı O Anki Koşullara Göre Saldırıyla Orantılı Biçimde Defetmek Zorunluluğu İçinde Olmadığı/Bu Haliyle Meşru Savunmada Sınırın Mazur Görülebilecek Telaş Sonucu Aşıldığının Kabul Edilemeyeceği )

Read the rest of this entry »

5237 Sayılı TCK Madde 27 İçtihat

T.C.

YARGITAY

CEZA GENEL KURULU

E. 2013/1-295

K. 2013/295

T. 11.6.2013

• KASTEN ÖLDÜRME SUÇUNUN MEŞRU SAVUNMA İÇİNDE GERÇEKLEŞMESİ ( Maktülün Kendisine ve Arkadaşına Zarar Vereceklerini Düşünerek Sanıkla Yanındaki Kalabalık Grubu Uzak Tutmak Amacıyla Üzerinde Taşıdığı Silahını Çıkarıp Yere Doğru Ateş Ettiği – Maktülü Savunmayı Gerektirecek Bir Saldırı Olmaksızın Kasten Öldüren Sanık Hakkında Meşru Savunma Şartlarının Oluşmadığı )

• MEŞRU SAVUNMADA SINIRIN AŞILMASI ( Maktülün Kendisine ve Arkadaşına Zarar Vereceklerini Düşünerek Sanıkla Yanındaki Kalabalık Grubu Uzak Tutmak Amacıyla Yere Doğru Ateş Ettiği – Maktülü Savunmayı Gerektirecek Bir Saldırı Olmaksızın Kasten Öldüren Sanık Hakkında Meşru Savunma Şartlarının Oluşmadığı/Meşru Savunmada Sınırın Aşılması Halinin Söz Konusu Edilemeyeceği )

• HAKSIZ TAHRİK ( Maktülün İşyeri Çalışanları İle Tartışma Yaşadığı ve Tehdit Edip Darp Ettiği – Maktülün Kendisine ve Arkadaşına Zarar Vereceklerini Düşünerek Sanıkla Yanındaki Kalabalık Grubu Uzak Tutmak Amacıyla Yere Doğru Ateş Ettiği/Maktülü Savunmayı Gerektirecek Bir Saldırı Olmaksızın Kasten Öldüren Sanık Hakkında Haksız Tahrik Hükümlerinin Uygulanacağı )

• YERE DOĞRU ATEŞ ETME ( Kalabalık Grubu Uzak Tutmak Amacıyla – Maktülü Savunmayı Gerektirecek Bir Saldırı Olmaksızın Kasten Öldüren Sanık Hakkında Meşru Savunma Şartlarının Oluşmadığı )

Read the rest of this entry »

5237 Sayılı TCK Madde 25 İçtihat

T.C.

YARGITAY

1. CEZA DAİRESİ

E. 2013/1295

K. 2013/4528

T. 19.6.2013

• HAKSIZ TAHRİK ( Kasten Öldürmede Hafif Derecede Haksız Tahrikin Varlığının Kabul Edildiği – Kasten Yaralama ve Öldürmeye Teşebbüs Suçlarında En Az Oranda İndirim Yapıldığı/Hükmün Karıştırılmaması Gerektiği )

• CEZANIN BELİRLENMESİ ( Kasten Öldürmede Hafif Derecede Haksız Tahrikin Varlığının Kabul Edildiği – Kasten Yaralama ve Öldürmeye Teşebbüs Suçlarında En Az Oranda İndirim Yapıldığı/Hükmün Karıştırılmaması Gerektiği )

• KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS ( Sanığın Mağduru Yaşamsal Tehlike Geçirmesine Neden Olacak Şekilde Yaraladığı – Alt ve Üst Sınırlar Arasında Makul Bir Ceza Tayin Edilmesi Gerektiği/Eksik Ceza Tayin Edilmemesi Gereği )

• KASTEN YARALAMA ( Sanığın Mağdura Bıçakla Saldırdığı Kanamaya Neden Olacak Şekilde Yaraladığı – Olay Yerinde Bulunan Tanıkların Kendisini Tutmaları Sebebiyle Eylemine Devam Edemediği/Sanığın Kastının Öldürmeye Yönelik Olduğu )

• TEKERRÜR ( Kasten Yaralama – Sanığın Sicil Kaydına Göre Daha Önce Hırsızlık Suçundan Hapis Cezasıyla Mahkum Olduğu/Tekerrürün Uygulanıp Uygulanmayacağının Tartışılacağı )

Read the rest of this entry »

%d blogcu bunu beğendi: