5237 Sayılı TCK Madde 106 İçtihat

YARGITAY 4. CEZA DAİRESİ E. 2012/24512

T.C.

YARGITAY

4. CEZA DAİRESİ

E. 2012/24512

K. 2014/24413

T. 10.7.2014

• TEKERRÜR ( Sanığın Tekerrüre Esas Hükümlülüğünün Bulunduğunun Gözetileceği )

• İFTİRA ( Şikayet Üzerine Yapılan Soruşturma Sonunda Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Verilen Kararın Tek Başına İftira Suçunun Kanıtı Sayılamayacağı )

• KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA DAİR KARAR ( Şikayet Üzerine Yapılan Soruşturma Sonunda Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Verilen Kararın Tek Başına İftira Suçunun Kanıtı Sayılamayacağı )

• TEHDİT ( Sanıkların Savunmaları Dikkate Alındığında Haksız Tahrik Hükmünün Sanıklar Lehine Uygulanma Olanağının Tartışılması Gerektiği )

• HAKSIZ TAHRİK ( Tehdit – Sanıkların Savunmaları Dikkate Alındığında Haksız Tahrik Hükmünün Sanıklar Lehine Uygulanma Olanağının Tartışılması Gerektiği )

• İZİNSİZ SİLAH TAŞIMA ( Cezaların Ertelenmesine Karar Verilirken Denetim Süresine Hükmedilmesi Gereği )

• CEZANIN ERTELENMESİ ( Cezaların Ertelenmesine Karar Verilirken Denetim Süresine Hükmedilmesi Gereği – İzinsiz Silah Taşıma )

Read the rest of this entry »

5237 Sayılı TCK Madde 94 İçtihat

YARGITAY 8. CEZA DAİRESİ E. 2014/398

T.C.

YARGITAY

8. CEZA DAİRESİ

E. 2014/398

K. 2014/5977

T. 11.3.2014

• İŞKENCE SUÇU ( Eylemlerin Sistematik Şekilde Belli Bir Süreç İçerisinde Süreklilik Göstermemesi – Meydana Gelen Tartışmanın Kavgaya Dönüşüp Yaralama İle Sonuçlandığı Bu Nedenle Olayda İşkence Suçunun Yasal Unsurları Gerçekleşmeyip Sanıkların Bu Eylemlerinin Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Yaralama Niteliğinde Bulunduğu )

• EYLEMLERİN SİSTEMATİK ŞEKİLDE BELLİ BİR SÜREÇ İÇERİSİNDE SÜREKLİLİK GÖSTERMEMESİ ( İşkence Suçu – Dosyadaki Mevcut Doktor ve Adli Tıp Kurumu Raporları Olay Tutanağı İddia ve Savunmayı Doğrulayan Tanık Beyanları Hastane Evrakları İle Yaralama Fiili Sabit Olup Sanıkların Eylemlerinin Sistematik Şekilde Belli Bir Süreç İçerisinde Süreklilik Göstermediği )

• NETİCESİ SEBEBİYLE AĞIRLAŞMIŞ YARALAMA SUÇU ( İşkence Suçu – Sanıkların Eylemlerinin Sistematik Şekilde Belli Bir Süreç İçerisinde Süreklilik Göstermediği Meydana Gelen Tartışmanın Kavgaya Dönüşüp Yaralama İle Sonuçlandığı Bu Nedenle Olayda İşkence Suçunun Yasal Unsurları Gerçekleşmeyip Sanıkların Bu Eylemlerinin Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Yaralama Niteliğinde Bulunduğu )

• HAKSIZ TAHRİK ( Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Yaralama Suçu – Kuşkuya Neden Olmayacak Şekilde Olayda Haksız Tahrik Hükümlerinin Uygulanıp Uygulanmayacağı Tartışılarak Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği )

Read the rest of this entry »

5237 Sayılı TCK Madde 86 İçtihat

YARGITAY CEZA GENEL KURULU E. 2013/2-246

T.C.

YARGITAY

CEZA GENEL KURULU

E. 2013/2-246

K. 2014/443

T. 21.10.2014

• KASTEN YARALAMA ( Haksız Tahrik – Sanığın Ayrı Yaşadıkları Eşinin Diğer Katılan İle Buluşup Öpüştüklerini Belirttiği – İddianın Sanığın Arkadaşı Tanık ve Diğer Tanık Tarafından Doğrulanmadığı/Katılanın Sanığın da Tanıdığı ve Aile Dostları Olan Diğer Katılan İle Avukatla Görüşmeye Gitmek Amacıyla Buluşmasının Haksız Tahrik Oluşturmayacağı )

• HAKSIZ TAHRİK ( Kasten Yaralama – Sanığın Ayrı Yaşadıkları Eşinin Diğer Katılan İle Buluşup Öpüştüklerini İddia Ettiği/İddianın Tanıklarca Doğrulanmadığı/Katılanın Sanığın da Uzun Süredir Tanıdığı ve Aile Dostları Olan Diğer Katılan İle Avukatla Görüşmeye Gitmek Amacıyla Buluşmasının Haksız Tahrik Oluşturmayacağı – Haksız Tahrik Uygulanamayacağı )

• AVUKATLA GÖRÜŞMEK İÇİN BULUŞMA ( Haksız Tahrik – Sanığın Ayrı Yaşadıkları Eşinin Diğer Katılan İle Buluşup Öpüştüklerini Belirttiği/ İddianın Sanığın Arkadaşı Tanık ve Diğer Tanık Tarafından Doğrulanmadığı/Katılanın Sanığın da Uzun Süredir Tanıdığı ve Aile Dostları Olan Diğer Katılan İle Avukatla Görüşmeye Gitmek Amacıyla Buluşmasının Haksız Tahrik Oluşturmayacağı )

Read the rest of this entry »

5237 Sayılı TCK Madde 81 İçtihat

YARGITAY CEZA GENEL KURULU E. 2014/1-146

T.C.

YARGITAY

CEZA GENEL KURULU

E. 2014/1-146

K. 2014/494

T. 18.11.2014

• KASTEN ÖLDÜRME SUÇU ( Haksız Tahrik – Maktulün Uzun Süredir Sanığa Olan Borcunu Ödemeyip Sanığı Ekonomik Olarak Oldukça Zor Durumda Bırakması Bütün Aramalarına Rağmen Sürekli Olarak Sanıktan Kaçması Sanığın Maktulden Kaynaklanan Bu Haksız Fiillerin Oluşturduğu Hiddet veya Şiddetli Elemin Etkisi Altında Hareket Ederek Atılı Suçu İşlediğinin Kabul Edilmesi Gerektiği )

• HAKSIZ TAHRİK ( Kasten Öldürme Suçu – Sanığın Tüm Aşamalarda Israrla Duraksamaya Yer Vermeyecek ve Birbiriyle Uyumlu Olacak Şekilde Borcunu Ödemesini İstediği Maktulün Sinkaflı Şekilde Kendisine Sövdüğünü Belirtmesi ve Sanığın Bu Savunmasının Aksini Gösterir Bir Delilin Mevcut Olmaması Karşısında Sanığın Maktulden Kaynaklanan Bu Haksız Fiillerin Oluşturduğu Hiddet veya Şiddetli Elemin Etkisi Altında Hareket Ederek Atılı Suçu İşlediğinin Kabul Edilmesi Gerektiği )

• TARAFLAR ARASINDA ALACAK VERECEK İLİŞKİSİ OLMASI ( Haksız Tahrik – Sanığın Maktulden Kaynaklanan Haksız Fiillerin Oluşturduğu Hiddet veya Şiddetli Elemin Etkisi Altında Hareket Ederek Atılı Suçu İşlediği Kabul Edilmesi Gerektiğinden Uygulanma Şartları Oluştuğu Halde Sanık Hakkında Haksız Tahrik Hükmünün Uygulanmamasının İsabetsiz Olduğu )

Read the rest of this entry »

5237 Sayılı TCK Madde 53 İçtihat

YARGITAY 5. CEZA DAİRESİ E. 2013/4650

T.C.

YARGITAY

5. CEZA DAİRESİ

E. 2013/4650

K. 2014/9815

T. 16.10.2014

• GÖREVİ YAPTIRMAMAK İÇİN DİRENME ( Müştekiler Hakkında Sanığa Yönelik Hakaret Suçundan HAGB Kararı Verildiği – Sanığa Yüklenen Suçların Söz Konusu Haksız Davranışlar Sebebiyle Gerkeçleştirilip Gerçekleştirilmediği ve Eylemlerin Öncelik Sonralık İlişkisi Gözetilerek Haksız Tahrik ve Haksız Fiil Nedeniyle veya Karşılıklı Hakarete İlişkin Hükümlerin Uygulanması Gerekip Gerekmediğinin Tartışılacağı )

• EK SAVUNMA HAKKI ( Görevi Yaptırmamak İçin Direnme – Ek Savunma Hakkı Tanınmadan İddianame İçeriğinde Yer Almayan Maddenin Uygulanması Suretiyle Savunma Hakkının Kısıtlanamayacağı )

• HAKSIZ TAHRİK ( Görevi Yaptırmamak İçin Direnme – Müştekiler Hakkında Sanığa Yönelik Hakaret Suçundan HAGB Kararı Verildiği/Sanığa Yüklenen Suçların Söz Konusu Haksız Davranışlar Sebebiyle Gerkeçleştirilip Gerçekleştirilmediği ve Eylemlerin Öncelik Sonralık İlişkisi Gözetilerek Haksız Tahrik ve Haksız Fiil Nedeniyle veya Karşılıklı Hakarete İlişkin Hükümlerin Uygulanması Gerekip Gerekmediğinin Tartışılması Gerektiği )

• HAKSIZ FİİL NEDENİYLE VEYA KARŞILIKLI HAKARET ( Görevi Yaptırmamak İçin Direnme – Müştekiler Hakkında Sanığa Yönelik Hakaret Suçundan HAGB Kararı Verildiği/Sanığa Yüklenen Suçların Söz Konusu Haksız Davranışlar Sebebiyle Gerçekleştirilip Gerçekleştirilmediği ve Eylemlerin Öncelik Sonralık İlişkisi Gözetilerek Haksız Tahrik ve Haksız Fiil Nedeniyle veya Karşılıklı Hakarete İlişkin Hükümlerin Uygulanması Gerekip Gerekmediğinin Tartışılacağı )

• KISA SÜRELİ HAPİS CEZALARINDA GÜVENLİK TEDBİRİNE HÜKMEDİLEMEMESİ ( Görevi Yaptırmamak İçin Direnme Suçundan Hükmolunan Kısa Süreli Hapis Cezalarının Ertelendiği Halde Güvenlik Tedbiri Olarak Hak Yoksunluğuna Hükmedilemeyeceği )

• TEMEL CEZALARIN BELİRLENMESİ ( Görevi Yaptırmamak İçin Direnme – Temel Cezaların Alt Sınırdan ve Farklı Sürelerle Belirlendiği/Yasal ve Yeterli Gerekçe Gösterilmeden Ertelemeye Dair Denetim Sürelerinin 2 Yıl Olarak Tayin Edilemeyeceği )

• HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI ( Sanığın Adli Sicil Kaydında Karşılıksız Çek Keşide Etmek Suçlarının İdari Yaptırıma Dönüştüğünün Dikkate Alınacağı – Diğer Koşulların Gerçekleşip Gerçekleşmediği Değerlendirilmeden Mahkumiyet Hükmü Bulunduğundan Bahisle HAGB Kararı Verilmesine Yer Olmadığına Karar Verilemeyeceği )

Read the rest of this entry »

5237 Sayılı TCK Madde 51 İçtihat

YARGITAY 3. CEZA DAİRESİ E. 2014/10859

T.C.

YARGITAY

3. CEZA DAİRESİ

E. 2014/10859

K. 2014/30191

T. 17.9.2014

• KASTEN YARALAMA ( Suça Sürüklenen Çocuğun Beyanında Müşteki İle Uyuşturucu Madde Aldıktan Sonra Müştekinin Kendisine Cinsel Tacizde Bulunup Küfür Ettiğini Bunun Üzerine Müştekiyi Yaraladığını Belirttiği/Diğer Suça Sürüklenen Çocuğun da Kısmen Bu Beyanları Doğruladığı – Haksız Tahrik Uygulamasının Tartışılması Gereği )

• HAKSIZ TAHRİK ( Suça Sürüklenen Çocuğun Beyanında Müşteki İle Uyuşturucu Madde Aldıktan Sonra Müştekinin Kendisine Cinsel Tacizde Bulunup Küfür Ettiğini Bunun Üzerine Müştekiyi Yaraladığını Belirttiği/Diğer Suça Sürüklenen Çocuğun da Kısmen Bu Beyanları Doğruladığı – Haksız Tahrik Uygulamasının Tartışılması Gereği )

• ADLİ PARA CEZASININ ERTELENMESİ ( Ertelemenin Hapis Cezaları İçin Söz Konusu Olabileceği – Adli Para Cezasının Ertelenmesinin İsabetsiz Olduğu )

• CEZANIN ERTELENMESİ ( Kasten Yaralama/Ertelemenin Hapis Cezaları İçin Söz Konusu Olabileceği – Adli Para Cezasının Ertelenmesinin İsabetsiz Olduğu )

Read the rest of this entry »

5237 Sayılı TCK Madde 51 İçtihat

YARGITAY 4. CEZA DAİRESİ E. 2012/24512

T.C.

YARGITAY

4. CEZA DAİRESİ

E. 2012/24512

K. 2014/24413

T. 10.7.2014

• TEKERRÜR ( Sanığın Tekerrüre Esas Hükümlülüğünün Bulunduğunun Gözetileceği )

• İFTİRA ( Şikayet Üzerine Yapılan Soruşturma Sonunda Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Verilen Kararın Tek Başına İftira Suçunun Kanıtı Sayılamayacağı )

• KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA DAİR KARAR ( Şikayet Üzerine Yapılan Soruşturma Sonunda Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Verilen Kararın Tek Başına İftira Suçunun Kanıtı Sayılamayacağı )

• TEHDİT ( Sanıkların Savunmaları Dikkate Alındığında Haksız Tahrik Hükmünün Sanıklar Lehine Uygulanma Olanağının Tartışılması Gerektiği )

• HAKSIZ TAHRİK ( Tehdit – Sanıkların Savunmaları Dikkate Alındığında Haksız Tahrik Hükmünün Sanıklar Lehine Uygulanma Olanağının Tartışılması Gerektiği )

• İZİNSİZ SİLAH TAŞIMA ( Cezaların Ertelenmesine Karar Verilirken Denetim Süresine Hükmedilmesi Gereği )

• CEZANIN ERTELENMESİ ( Cezaların Ertelenmesine Karar Verilirken Denetim Süresine Hükmedilmesi Gereği – İzinsiz Silah Taşıma )

Read the rest of this entry »

5237 Sayılı TCK Madde 30 İçtihat

T.C.

YARGITAY

CEZA GENEL KURULU

E. 2013/1-664

K. 2013/622

T. 24.12.2013

• SANIĞIN KARISINI KAÇIRAN KİŞİ YERİNE KARDEŞİNİ ÖLDÜRMESİ ( Tasarlayarak Öldürme Konusunda Hataya Düştüğü – Hatanın Kaçınılmaz Olması Şartı Aranmadığı/Eylemin Basit Nitelikte Kasten Öldürme Olduğu )

• TASARLAYARAK ÖLDÜRME ( Sanığın Hata İle Karısını Kaçıran Kişinin Kardeşini Öldürdüğü/Tasarlayarak Öldürme Konusunda Hataya Düştüğü – Hatanın Kaçınılmaz Olması Şartı Aranmadığı/Eylemin Basit Nitelikte Kasten Öldürme Olarak Kabulü Gereği )

• KASTEN ÖLDÜRME ( Sanığın Hata İle Karısını Kaçıran Kişinin Kardeşini Öldürdüğü/Tasarlayarak Öldürme Konusunda Hataya Düştüğü – Hatanın Kaçınılmaz Olması Şartı Aranmadığı/Eylemin Basit Nitelikte Kasten Öldürme Olduğu )

• HATA ( Sanığın Hata İle Karısını Kaçıran Kişinin Kardeşini Öldürdüğü/Sanığın Eylemini Eşinin Kaçırılmasının Üzerinden Bir Yıl Gibi Uzun Bir Süre Geçtikten Sonra Gerçekleştirdiği – Sanığın Eşini Kaçıran Kişiyi Gördüğü Bu Kişi İle Kardeşi Arasında 6 Yaş Fark Olduğu/Kaçınılmaz Hatanın Söz Konusu Olmadığı )

• KAÇINILMAZ HATA ( Sanığın Hata İle Karısını Kaçıran Kişinin Kardeşini Öldürdüğü/Sanığın Eylemini Eşinin Kaçırılmasının Üzerinden Bir Yıl Gibi Uzun Bir Süre Geçtikten Sonra Gerçekleştirdiği – Sanığın Eşini Kaçıran Kişiyi Gördüğü Bu Kişi İle Kardeşi Arasında 6 Yaş Fark Olduğu/Kaçınılmaz Hatanın Söz Konusu Olmadığı )

• HAKSIZ TAHRİK ( Sanığın Hata İle Karısını Kaçıran Kişinin Kardeşini Öldürdüğü/Sanığın Eylemini Eşinin Kaçırılmasının Üzerinden Bir Yıl Gibi Uzun Bir Süre Geçtikten Sonra Gerçekleştirdiği – Sanığın Eşini Kaçıran Kişiyi Gördüğü Bu Kişi İle Kardeşi Arasında 6 Yaş Fark Olduğu/Sanık Hakkında Haksız Tahrik Hükümleri Uygulanmayacağı )

Read the rest of this entry »

5237 Sayılı TCK Madde 29 İçtihat

T.C.

YARGITAY

CEZA GENEL KURULU

E. 2014/1-146

K. 2014/494

T. 18.11.2014

• KASTEN ÖLDÜRME SUÇU ( Haksız Tahrik – Maktulün Uzun Süredir Sanığa Olan Borcunu Ödemeyip Sanığı Ekonomik Olarak Oldukça Zor Durumda Bırakması Bütün Aramalarına Rağmen Sürekli Olarak Sanıktan Kaçması Sanığın Maktulden Kaynaklanan Bu Haksız Fiillerin Oluşturduğu Hiddet veya Şiddetli Elemin Etkisi Altında Hareket Ederek Atılı Suçu İşlediğinin Kabul Edilmesi Gerektiği )

• HAKSIZ TAHRİK ( Kasten Öldürme Suçu – Sanığın Tüm Aşamalarda Israrla Duraksamaya Yer Vermeyecek ve Birbiriyle Uyumlu Olacak Şekilde Borcunu Ödemesini İstediği Maktulün Sinkaflı Şekilde Kendisine Sövdüğünü Belirtmesi ve Sanığın Bu Savunmasının Aksini Gösterir Bir Delilin Mevcut Olmaması Karşısında Sanığın Maktulden Kaynaklanan Bu Haksız Fiillerin Oluşturduğu Hiddet veya Şiddetli Elemin Etkisi Altında Hareket Ederek Atılı Suçu İşlediğinin Kabul Edilmesi Gerektiği )

• TARAFLAR ARASINDA ALACAK VERECEK İLİŞKİSİ OLMASI ( Haksız Tahrik – Sanığın Maktulden Kaynaklanan Haksız Fiillerin Oluşturduğu Hiddet veya Şiddetli Elemin Etkisi Altında Hareket Ederek Atılı Suçu İşlediği Kabul Edilmesi Gerektiğinden Uygulanma Şartları Oluştuğu Halde Sanık Hakkında Haksız Tahrik Hükmünün Uygulanmamasının İsabetsiz Olduğu )

Read the rest of this entry »

5237 Sayılı TCK Madde 29 İçtihat

T.C.

YARGITAY

CEZA GENEL KURULU

E. 2014/1-223

K. 2014/388

T. 23.9.2014

• KASTEN YARALAMA ( Sanığın Sonraki Savunmalarında Belirttiği Katılan Tarafından Başına Taş İle Vurulması ve Boğazının Sıkılması Sonrasında Suçu İşlediğine Yönelik İkrar Beyanının Aşamalarda Tutarsızlık Gösterdiği – Katılandan Sanığa Yönelen Haksız Bir Fiil Sözkonusu Olmadığı Olayda Sanık Lehine Haksız Tahrik Hükümlerinin Uygulanma Şartlarının Oluşmadığı )

• HAKSIZ TAHRİK ( Katılandan Sanığa Yönelen Haksız Bir Fiil Sözkonusu Olmadığı Olayda Sanık Lehine Haksız Tahrik Hükümlerinin Uygulanma Şartlarının Oluşmadığı – Kasten Yaralama )

• SANIK BEYANININ TUTARSIZLIK GÖSTERMESİ ( Kasten Yaralama – Sanığın Sonraki Savunmalarında Belirttiği Katılan Tarafından Başına Taş İle Vurulması ve Boğazının Sıkılması Sonrasında Suçu İşlediğine Yönelik İkrar Beyanının Aşamalarda Tutarsızlık Gösterdiği/Katılandan Sanığa Yönelen Haksız Bir Fiil Sözkonusu Olmadığı Olayda Sanık Lehine Haksız Tahrik Hükümlerinin Uygulanma Şartlarının Oluşmadığı )

Read the rest of this entry »

%d blogcu bunu beğendi: