5237 Sayılı TCK Madde 116 İçtihat

YARGITAY 13. CEZA DAİRESİ E. 2013/33497

T.C.

YARGITAY

13. CEZA DAİRESİ

E. 2013/33497

K. 2014/25197

T. 11.9.2014

• İŞYERİ DOKUNULMAZLIĞININ İHLALİ ( Asma Kilitlerden Birini Kırıp Diğerini Açamadan Tanığın Seslenmesi Üzerine Kaçtığı/Sanığın Tek Bir Eylem İle Hırsızlığa Teşebbüs İle Birlikte Bu Suçu İşlediği – Suçlardan Ağır Olan Hırsızlığa Teşebbüs Suçundan Cezalandırılacağı )

• SUÇLARIN İÇTİMAI/FİKRİ İÇİMA ( Tek Bir Fiil İle Hırsızlığa Teşebbüs İle İşyeri Dokunulmazlığının İhlali Suçlarını İşlediği – Yalnızca Suçlardan Ağır Olan Hırsızlığa Teşebbüs Suçundan Cezalandırılacağı )

• HIRSIZLIĞA TEŞEBBÜS ( İşyerinin Asma Kilitlerinden Birini Kırıp Diğerini Açamadan Tanığın Seslenmesi Üzerine Kaçtığı – Fikri İçtima Hükümlerine Göre Yalnızca Suçlardan Ağır Olan Hırsızlığa Teşebbüs Suçundan Cezalandırılacağı )

Read the rest of this entry »

5237 Sayılı TCK Madde 109 İçtihat

YARGITAY 14. CEZA DAİRESİ E. 2012/13521

T.C.

YARGITAY

14. CEZA DAİRESİ

E. 2012/13521

K. 2014/9563

T. 8.9.2014

• ZİNCİRLEME BİÇİMDE ÇOCUĞUN NİTELİKLİ CİNSEL İSTİSMARI ( 15 Yaşından Küçük Olan Mağdurenin Birden Fazla Kez Sanıkla Cinsel İlişkiye Girdiği – Sanığın Zincirleme Biçimde Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı Suçundan Cezalandırılacağı )

• CİNSEL AMAÇLA ÇOCUĞU HÜRRİYETİNDEN YOKSUN KILMA ( 15 Yaşından Küçük Olan Çocukla Cinsel İlişkiye Girme Eyleminin Cinsel Amaçla Çocuğu Hürriyetinden Yoksun Kılma Suçunu Oluşturduğu )

• FİKRİ İÇTİMA ( 15 Yaşından Küçük Olan Mağdurenin Birden Fazla Kez Sanıkla Cinsel İlişkiye Girdiği – Sanığın Mağdurenin Fuhuş Yapmasını Sağladığı/Sanığın En Ağır Olan Zincirleme Biçimde Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı Suçundan Cezalandırılacağı )

• FUHUŞ ( Sanıkların Mağdurenin Değişik Zamanlarda ve Mekanlarda Fuhuş Yapmasını Sağladıkları – Fuhuşa Aracılık Eylemlerinin T.C.K.’nun 37. Md. Kapsamında Fuhuş Suçunu Oluşturduğu )

Read the rest of this entry »

5237 Sayılı TCK Madde 44 İçtihat

YARGITAY 7. CEZA DAİRESİ E. 2014/15102

T.C.

YARGITAY

7. CEZA DAİRESİ

E. 2014/15102

K. 2014/14597

T. 8.7.2014

• KAÇAKÇILIK SUÇU ( Fikri İçtima – Sanığın Eylemi Kaçak Şekerler Yönüyle 5607 S. Kanunun 3/5 Md.sinde Öngörülen Kaçakçılık ve Aynı Zamanda Kaçak Akaryakıt Yönüyle de 5015 S. Kanunun Ek 5/1. Md.sinde Düzenlenen Suçu Oluşturduğundan En Ağır Ceza Öngören 5015 S. Kanunun Ek 5/1 Md.si Uyarınca Cezalandırılması Gerektiği )

• FİKRİ İÇTİMA ( Kaçakçılık Suçu – Sanığın Eylemi Kaçak Şekerler Yönüyle 5607 Sayılı Kanunun 3/5 Md.sinde Öngörülen Kaçakçılık ve Aynı Zamanda Kaçak Akaryakıt Yönüyle de 5015 Sayılı Kanunun Ek 5/1. Md.sinde Düzenlenen Suçu Oluşturduğu/Sanığın Şeker ve Akaryakıt Nakletmekten İbaret Tek Fiili Sebebiyle En Ağır Ceza Öngören 5015 Sayılı Kanunun Ek 5/1 Md.si Uyarınca Cezalandırılması Gerektiği )

• TEK FİİLLE BİRDEN FAZLA SUÇUN İHLAL EDİLMESİ ( Kaçakçılık Suçu – Sanığın Şeker ve Akaryakıt Nakletmekten İbaret Tek Fiili Sebebiyle En Ağır Ceza Öngören 5015 S. Kanunun Ek 5/1 Md.si Uyarınca Cezalandırılması Gerektiği )

Read the rest of this entry »

5237 Sayılı TCK Madde 44 İçtihat

YARGITAY 15. CEZA DAİRESİ E. 2013/33167

T.C.

YARGITAY

15. CEZA DAİRESİ

E. 2013/33167

K. 2014/2137

T. 6.2.2014

• FİKRİ İÇTİMA ( Sanığın Eyleminin Kasten Yaralama İle Mala Zarar Verme Suçlarını Birlikte Oluşturduğu – Yalnızca En Ağır Cezayı Gerektiren Mala Zarar Verme Suçundan Cezalandırılması Gerektiği )

• SUÇLARIN İÇTİMAI ( Sanığın Eyleminin Kasten Yaralama İle Mala Zarar Verme Suçlarını Birlikte Oluşturduğu – Yalnızca En Ağır Cezayı Gerektiren Mala Zarar Verme Suçundan Cezalandırılması Gerektiği )

• KASTEN YARALAMA İLE MALA ZARAR VERME SUÇUNUN BİRLİKTE İŞLENMESİ ( Yalnızca En Ağır Cezayı Gerektiren Mala Zarar Verme Suçundan Cezalandırılması Gerektiği )

• MALA ZARAR VERME SUÇUNDAN CEZALANDIRILMA ( Sanığın Eyleminin Kasten Yaralama İle Mala Zarar Verme Suçlarını Birlikte Oluşturduğu – Fikri İçtima Kuralı Gereğince Yalnızca Bu Suçtan Ceza Verileceği )

Read the rest of this entry »

5237 Sayılı TCK Madde 43 İçtihat

YARGITAY 14. CEZA DAİRESİ E. 2012/13521

T.C.

YARGITAY

14. CEZA DAİRESİ

E. 2012/13521

K. 2014/9563

T. 8.9.2014

• ZİNCİRLEME BİÇİMDE ÇOCUĞUN NİTELİKLİ CİNSEL İSTİSMARI ( 15 Yaşından Küçük Olan Mağdurenin Birden Fazla Kez Sanıkla Cinsel İlişkiye Girdiği – Sanığın Zincirleme Biçimde Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı Suçundan Cezalandırılacağı )

• CİNSEL AMAÇLA ÇOCUĞU HÜRRİYETİNDEN YOKSUN KILMA ( 15 Yaşından Küçük Olan Çocukla Cinsel İlişkiye Girme Eyleminin Cinsel Amaçla Çocuğu Hürriyetinden Yoksun Kılma Suçunu Oluşturduğu )

• FİKRİ İÇTİMA ( 15 Yaşından Küçük Olan Mağdurenin Birden Fazla Kez Sanıkla Cinsel İlişkiye Girdiği – Sanığın Mağdurenin Fuhuş Yapmasını Sağladığı/Sanığın En Ağır Olan Zincirleme Biçimde Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı Suçundan Cezalandırılacağı )

• FUHUŞ ( Sanıkların Mağdurenin Değişik Zamanlarda ve Mekanlarda Fuhuş Yapmasını Sağladıkları – Fuhuşa Aracılık Eylemlerinin T.C.K.’nun 37. Md. Kapsamında Fuhuş Suçunu Oluşturduğu )

Read the rest of this entry »

5237 Sayılı TCK Madde 42 İçtihat

T.C.

YARGITAY

5. CEZA DAİRESİ

E. 2012/6790

K. 2013/12664

T. 31.12.2013

• İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA ( TCK’nın 235/2-C Md.nin Bileşik Suç Olarak Düzenlendiği ve Aynı Kanunun 42. Maddesinde Bileşik Suçlarda İçtima Hükümlerinin Uygulanamayacağının Belirtildiği/Fikri İçtima Hükmünün Uygulanamayacağı )

• KASTEN YARALAMA ( Bileşik Suçu Oluşturan Cebir Kapsamında Değerlendirildiği – Kasten Yaralama Suçunun Daha Ağır Cezayı Gerektiren Nitelikli Hallerinin Gerçekleşmesi Durumunda Ayrıca Bu Suçlar Dolayısıyla Cezaya Hükmolunacağı )

• FİKRİ İÇTİMA ( İhaleye Fesat Karıştırma – TCK’nın 235/2-C Md.nin Bileşik Suç Olarak Düzenlendiği ve Aynı Kanunun 42. Maddesinde Bileşik Suçlarda İçtima Hükümlerinin Uygulanamayacağının Belirtildiği/Fikri İçtima Hükmünün Uygulanamayacağı )

• YARALANMANIN NİTELİĞİ ( TCK’nın 86/1. Md. Kapsamındaki Kasten Yaralama Eyleminin Bileşik Suçu Oluşturan Cebir Kapsamında Değerlendirildiği – Kasten Yaralama Suçunun Daha Ağır Cezayı Gerektiren Nitelikli Hallerinin Gerçekleşmesi Durumunda Ayrıca Bu Suçlar Dolayısıyla Cezaya Hükmolunacağı )

• BİLEŞİK SUÇ ( İhaleye Fesat Karıştırma – TCK’nın 235/2-C Md.nin Bileşik Suç Olarak Düzenlendiği ve Aynı Kanunun 42. Maddesinde Bileşik Suçlarda İçtima Hükümlerinin Uygulanamayacağının Belirtildiği/Fikri İçtima Hükmünün Uygulanamayacağı )

• TEMEL CEZANIN BELİRLENMESİ ( “Suç İşleyen Kişi Hakkında İşlenen Fiilin Ağırlığıyla Orantılı Ceza ve Güvenlik Tedbirine Hükmolunur” Şeklindeki Yasal Düzenlemeler İle Dosyaya Yansıyan Bilgi ve Kanıtlar Birlikte ve İsabetle Değerlendirilip Denetime Olanak Verecek Şekilde Cezanın Alt ve Üst Sınırları Arasında Takdir Hakkının Kullanılacağı )

• SUÇLARIN İÇTİMAI ( İhaleye Fesat Karıştırma – TCK’nın 235/2-C Md.nin Bileşik Suç Olarak Düzenlendiği ve Aynı Kanunun 42. Maddesinde Bileşik Suçlarda İçtima Hükümlerinin Uygulanamayacağının Belirtildiği/Fikri İçtima Hükmünün Uygulanamayacağı )

Read the rest of this entry »

5237 Sayılı TCK Madde 37 İçtihat

T.C.

YARGITAY

14. CEZA DAİRESİ

E. 2012/13521

K. 2014/9563

T. 8.9.2014

• ZİNCİRLEME BİÇİMDE ÇOCUĞUN NİTELİKLİ CİNSEL İSTİSMARI ( 15 Yaşından Küçük Olan Mağdurenin Birden Fazla Kez Sanıkla Cinsel İlişkiye Girdiği – Sanığın Zincirleme Biçimde Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı Suçundan Cezalandırılacağı )

• CİNSEL AMAÇLA ÇOCUĞU HÜRRİYETİNDEN YOKSUN KILMA ( 15 Yaşından Küçük Olan Çocukla Cinsel İlişkiye Girme Eyleminin Cinsel Amaçla Çocuğu Hürriyetinden Yoksun Kılma Suçunu Oluşturduğu )

• FİKRİ İÇTİMA ( 15 Yaşından Küçük Olan Mağdurenin Birden Fazla Kez Sanıkla Cinsel İlişkiye Girdiği – Sanığın Mağdurenin Fuhuş Yapmasını Sağladığı/Sanığın En Ağır Olan Zincirleme Biçimde Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı Suçundan Cezalandırılacağı )

• FUHUŞ ( Sanıkların Mağdurenin Değişik Zamanlarda ve Mekanlarda Fuhuş Yapmasını Sağladıkları – Fuhuşa Aracılık Eylemlerinin T.C.K.’nun 37. Md. Kapsamında Fuhuş Suçunu Oluşturduğu )

Read the rest of this entry »

5237 Sayılı TCK Madde 3 İçtihat

T.C.

YARGITAY

14. CEZA DAİRESİ

E. 2012/13521

K. 2014/9563

T. 8.9.2014

• ZİNCİRLEME BİÇİMDE ÇOCUĞUN NİTELİKLİ CİNSEL İSTİSMARI ( 15 Yaşından Küçük Olan Mağdurenin Birden Fazla Kez Sanıkla Cinsel İlişkiye Girdiği – Sanığın Zincirleme Biçimde Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı Suçundan Cezalandırılacağı )

• CİNSEL AMAÇLA ÇOCUĞU HÜRRİYETİNDEN YOKSUN KILMA ( 15 Yaşından Küçük Olan Çocukla Cinsel İlişkiye Girme Eyleminin Cinsel Amaçla Çocuğu Hürriyetinden Yoksun Kılma Suçunu Oluşturduğu )

• FİKRİ İÇTİMA ( 15 Yaşından Küçük Olan Mağdurenin Birden Fazla Kez Sanıkla Cinsel İlişkiye Girdiği – Sanığın Mağdurenin Fuhuş Yapmasını Sağladığı/Sanığın En Ağır Olan Zincirleme Biçimde Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı Suçundan Cezalandırılacağı )

• FUHUŞ ( Sanıkların Mağdurenin Değişik Zamanlarda ve Mekanlarda Fuhuş Yapmasını Sağladıkları – Fuhuşa Aracılık Eylemlerinin T.C.K.’nun 37. Md. Kapsamında Fuhuş Suçunu Oluşturduğu )

Read the rest of this entry »

%d blogcu bunu beğendi: