5237 Sayılı TCK Madde 119 İçtihat

YARGITAY 13. CEZA DAİRESİ E. 2013/20858

T.C.

YARGITAY

13. CEZA DAİRESİ

E. 2013/20858

K. 2014/24381

T. 10.7.2014

• YOKLUKTA HÜKÜM KURULMASI ( Hırsızlık Suçu – Başka Suçtan C Tipi Ceza İnfaz Kurumunda Hükümlü Olarak Bulunan Sanık Karar Duruşmasına Getirtilmeden Yokluğunda Hüküm Kurulmak Suretiyle Savunma Hakkının Kısıtlanmasının Doğru Olmadığı )

• HIRSIZLIK SUÇU ( Teşebbüs – Sanığın Müştekinin Evinden Çalınan Bazı Eşyalarla Kaçtıktan Sonra Sanığın İtirafı Sonucu Evinde Yakalandığının Anlaşılması Karşısında Sanığın Eylemi Tamamlanması Dolayısıyla Teşebbüs Hükümlerinin Uygulanmayacağı )

• TEŞEBBÜS ( Hırsızlık Suçu – Hakkında Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararı Verilen Diğer Sanığın Müştekinin Evinden Çalınan Bazı Eşyalarla Kaçtıktan Sonra Sanığın İtirafı Sonucu Evinde Yakalandığının Anlaşılması Karşısında Sanığın Eylemi Tamamlandığı Halde Teşebbüs Sebebiyle Cezasından İndirim Yapılmasının Doğru Görülmediği )

• ETKİN PİŞMANLIK ( Hırsızlık Suçu – Sanığın Yakalandıktan Sonra Bazı Eşyaları Polise Teslim Ettiği ve İadenin Kısmi Olduğu Anlaşılması Karşısında Müştekinin Kısmi İadeye Rıza Gösterip Göstermeyeceği Tespit Edildikten Sonra Sanık Hakkında Uygulama Yapılması Gerektiği )

• ADLİ PARA CEZASININ ÖDENMEMESİ ( Hırsızlık Suçu – 18 Yaşından Küçük Olan Sanık Hakkında Hükmedilen Para Cezasının Ödenmemesi Halinde Hapse Çevrilmeyeceği Gözetilmeyerek 5275 Sayılı Kanunun 106/4. Mad.sine Aykırı Davranılmasının Doğru Görülmediği )

Read the rest of this entry »

5237 Sayılı TCK Madde 110 İçtihat

YARGITAY 14. CEZA DAİRESİ E. 2011/15324

T.C.

YARGITAY

14. CEZA DAİRESİ

E. 2011/15324

K. 2013/7098

T. 4.6.2013

• KİŞİYİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN KILMA ( Birden Fazla Mağdura Karşı Gerçekleştirilen Suçun Tek Eylemle Gerçekleşmediğinin Gözetileceği – Sanıkların Olay Kolluğa İntikal Etmeden ve Zarar Doğmadan Mağdurları Bıraktığı/Sanık Hakkında Etkin Pişmanlık Hükümlerinin Uygulanacağı )

• BİRDEN FAZLA MAĞDUR ( Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma – Birden Fazla Mağdura Karşı Gerçekleştirilen Suçun Tek Eylemle Gerçekleşmediği/Suçun Her Bir Mağdur Yönünden Oluştuğu )

• ZİNCİRLEME SUÇ ( Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma – Birden Fazla Mağdura Karşı Gerçekleştirilen Suçun Tek Eylemle Gerçekleşmediği/Suçun Her Bir Mağdur Yönünden Oluştuğunun Gözetileceği )

• ETKİN PİŞMANLIK ( Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma – Sanıkların Olay Kolluğa İntikal Etmeden ve Zarar Doğmadan Mağdurları Bıraktığı/Sanık Hakkında Etkin Pişmanlık Hükümlerinin Uygulanacağı )

Read the rest of this entry »

5237 Sayılı TCK Madde 51 İçtihat

YARGITAY 6. CEZA DAİRESİ E. 2012/2134

T.C.

YARGITAY

6. CEZA DAİRESİ

E. 2012/2134

K. 2014/9451

T. 8.5.2014

• HIRSIZLIK ( Zararın Giderilmesinin Etkin Pişmanlığa İlişkin Hükümlerde Cezadan İndirim Sebebi Olarak Düzenlendiği – Kanuni İndirim Sebebinin Aynı Zamanda Hapis Cezasının İnfaz Edilmiş Sayılmasını Gerektirecek Şekilde Erteleme Şartı Olarak Belirlenemeyeceği )

• ETKİN PİŞMANLIK ( Zararın Giderilmesinin Etkin Pişmanlığa İlişkin Hükümlerde Cezadan İndirim Sebebi Olarak Düzenlendiği – Kanuni İndirim Sebebinin Aynı Zamanda Hapis Cezasının İnfaz Edilmiş Sayılmasını Gerektirecek Şekilde Erteleme Şartı Olarak Belirlenmemesi Gerektiği )

• ZARARIN GİDERİLMESİ KOŞULUNUN HAPİS CEZASININ İNFAZ EDİLMİŞ SAYILMASINI GEREKTİRMESİ ( Zararın Giderilmesinin Etkin Pişmanlığa İlişkin Hükümlerde Cezadan İndirim Sebebi Olarak Düzenlendiği – Aynı Zamanda Hapis Cezasının İnfaz Edilmiş Sayılmasını Gerektirecek Şekilde Erteleme Şartı Olarak Belirlenemeyeceği )

Read the rest of this entry »

5237 Sayılı TCK Madde 37 İçtihat

T.C.

YARGITAY

10. CEZA DAİRESİ

E. 2014/2862

K. 2014/5369

T. 10.7.2014

• UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ ( Cumhuriyet Savcısı Tarafından Alınan İfadesinde Adını ve Suçla İlgisini Açıklayarak Diğer Sanığın Suçunun Ortaya Çıkmasına ve Yakalanmasına Yardım Eden Sanık Hakkında Etkin Pişmanlık Hükümlerinin Uygulanması Gereği )

• ETKİN PİŞMANLIK ( Uyuşturucu Madde Ticareti – Cumhuriyet Savcısı Tarafından Alınan İfadesinde Adını ve Suçla İlgisini Açıklayarak Diğer Sanığın Suçunun Ortaya Çıkmasına ve Yakalanmasına Yardım Eden Sanık Hakkında Etkin Pişmanlık Hükümlerinin Uygulanacağı )

• SORUŞTURMA AŞAMASINDA SANIĞIN DİĞER SANIĞIN YAKALANMASINA YARDIM ETMESİ ( Uyuşturucu Madde Ticareti – Sanık Hakkında Etkin Pişmanlık Hükümlerinin Uygulanması Gereği )

Read the rest of this entry »

5237 Sayılı TCK Madde 32 İçtihat

T.C.

YARGITAY

2. CEZA DAİRESİ

E. 2014/35164

K. 2014/22896

T. 2.10.2014

• SANIĞIN KLEPTOMAN OLDUĞUNUN İLERİ SÜRÜLMESİ ( Sanığın Suçu İşlediği Sırada Akıl Hastalığı Kapsamında Ceza Sorumluluğunu Tamamen veya Kısmen Kaldıracak Nitelikte Bir Hastalığı Bulunup Bulunmadığının Araştırılması Gerektiği )

• AKIL HASTALIĞI ( Kleptoman Olduğu İleri Sürülen Sanığın Suçu İşlediği Sırada Akıl Hastalığı Kapsamında Ceza Sorumluluğunu Tamamen veya Kısmen Kaldıracak Nitelikte Bir Hastalığı Bulunup Bulunmadığının Araştırılacağı )

• TEŞEBBÜS ( Sanığın Mağdurun Kesintisiz Takibi Sonucu Yakalandığı/Eylemin Teşebbüs Aşamasında Kaldığı – Sanık Hakkında Etkin Pişmanlık Hükümlerinin Uygulanamayacağı/Teşebbüs Hükümlerinin Uygulanacağı )

• ETKİN PİŞMANLIK ( Sanığın Mağdurun Kesintisiz Takibi Sonucu Yakalandığı/Eylemin Teşebbüs Aşamasında Kaldığı – Sanık Hakkında Etkin Pişmanlık Hükümlerinin Uygulanamayacağı/Teşebbüs Hükümlerinin Uygulanması Gerektiği )

Read the rest of this entry »

5237 Sayılı TCK Madde 31 İçtihat

T.C.

YARGITAY

2. CEZA DAİRESİ

E. 2013/30285

K. 2014/18722

T. 1.7.2014

• HIRSIZLIK ( Suça Sürüklenen Çocuğun Motosikletin Deposundan Benzin Çalmak Eyleminin Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık Suçunu Oluşturacağı )

• MOTOSİKLET DEPOSUNDAN BENZİN ÇALMAK ( Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık Suçunu Oluşturacağı – Basit Hırsızlık Suçundan Karar Verilemeyeceği )

• ETKİN PİŞMANLIK ( Yaş Küçüklüğüne İlişkin Hükümden Sonra Uygulanacağı – Hırsızlık )

• YAŞ KÜÇÜKLÜĞÜ ( Etkin Pişmanlık Hükmünün Yaş Küçüklüğüne İlişkin Hükümden Sonra Uygulanacağı )

• ADLİ PARA CEZASININ ÖDENMEMESİ ( Hırsızlık – 18 Yaşını Tamamlamamış Suça Sürüklenen Çocuğun Ödememesi Halinde Hapse Çevrilemeyeceği )

Read the rest of this entry »

5237 Sayılı TCK Madde 18 İçtihat

T.C.

YARGITAY

6. CEZA DAİRESİ

E. 2013/28108

K. 2014/2775

T. 24.2.2014

• NİTELİKLİ YAĞMA ( Sanıkların Markete Gelerek Tabancayı Katılana Doğrultup “Biz Pkk’dan Geliyoruz 2 Arkadaşım Dışarıda Ani Bir Hareketinle Burayı Tarayacaklar Kasayı Boşalt” Dedikleri – Suçun Örgütün Korkutucu Gücünden Yararlanılarak İşlendiğinin Gözetileceği )

• ÖRGÜTÜN KORKUTUCU GÜCÜNDEN YARARLANARAK YAĞMA ( Sanıkların Markete Gelerek Tabancayı Katılana Doğrultup “Biz Pkk’dan Geliyoruz 2 Arkadaşım Dışarıda Ani Bir Hareketinle Burayı Tarayacaklar Kasayı Boşalt” Dedikleri – Suçun Oluşacağı )

• ETKİN PİŞMANLIK ( Nitelikli Yağma – Kovuşturma Sırasında Sanığın Bir Yakınının İş Yerine Gelerek Zararı Karşılamak İçin Para Teklif Ettiği Ancak Katılanın Kabul Etmediği – Etkin Pişmanlığın Tartışılacağı )

• TEKERRÜR ( Tekerrür Sebebiyle Koşullu Salıverme Süresine Eklenecek Miktarın Tekerrüre Esas Alınan Cezanın En Ağırından Fazla Olamayacağı – Tekerrüre Esas Alınmak Üzdere Birden Fazla Mahkeme Hükmüne Yer Verilemeyeceği )

• HÜKÜMDE TEKERRÜR UYGULAMASI İÇİN BİRDEN FAZLA MAHKEME KARARINA YER VERİLMESİ ( Tekerrür Sebebiyle Koşullu Salıverme Süresine Eklenecek Miktarın Tekerrüre Esas Alınan Cezanın En Ağırından Fazla Olamayacağı – Hukuka Aykırı Olduğu )

Read the rest of this entry »

5237 Sayılı TCK Madde 14 İçtihat

T.C.

YARGITAY

2. CEZA DAİRESİ

E. 2013/3586

K. 2013/29486

T. 11.12.2013

• MUHAFAZA ALTINA ALINAN EŞYA HAKKINDA HIRSIZLIK ( Mahkemenin Keşif Yoluyla Gözlem Edinmesi Gereği – Herkesin Girebileceği Yerde Bırakılan Taşınır Malın Muhafaza Altına Alma İşlevinin Yerine Getirilip Getirilmediğinin Belirleneceği )

• KEŞİF ( Muhafaza Altına Alınan Eşya Hakkında Hırsızlık – Mahkemenin Keşif Yoluyla Gözlem Edinmesi Gereği )

• SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK ( Hırsızlık – Etkin Pişmanlık Hükümlerinin Uygulanması Gereği )

• ETKİN PİŞMANLIK ( Hırsızlık – Suça Sürüklenen Çocuk Hakkında Uygulanacağı )

Read the rest of this entry »

5237 Sayılı TCK Madde 4 İçtihat

T.C.

YARGITAY

2. CEZA DAİRESİ

E. 2012/29162

K. 2013/20608

T. 16.9.2013

• SUÇ EŞYASININ SATIN ALINMASI VEYA KABUL EDİLMESİ SUÇU (Yasada Hapisle Birlikte Öngörülen Adli Para Cezasının Gün Sayısının Alt Sınırının Gösterilmediği Hallerde Aynı Kanunun 52/1. Md.si Gereğince Alt Sınırın Beş Gün Olduğu)

• ADLİ PARA CEZASI (Suç Eşyasının Satın Alınması veya Kabul Edilmesi Suçu – Yasada Hapisle Birlikte Öngörülen Adli Para Cezasının Gün Sayısının Alt Sınırının Gösterilmediği Hallerde Aynı Kanunun 52/1. Md.si Gereğince Alt Sınırın Beş Gün Olduğu/Hapis Cezası Yasa Maddesinde Gösterilen Alt Sınırdan Belirlendiği Halde Gün Sayısının 5 Gün Yerine 180 Gün Olarak Belirlenmesinin Kanuna Aykırı Bulunduğu)

• SUÇ KONUSU MALIN İADESİ (Suç Eşyasının Satın Alınması veya Kabul Edilmesi Suçu – Katılanın Sanığın Telefonunun Birini Kendisine İade Ettiğini Beyan Etmesi Karşısında Katılandan Kısmı İadeye Rızası Bulunup Bulunmadığı Sorularak Sonucuna Göre Sanık Hakkında Etkin Pişmanlık Hükümlerinin Uygulanıp Uygulanmayacağının Tartışılması Gerektiği)

• ETKİN PİŞMANLIK (Suç Eşyasının Satın Alınması veya Kabul Edilmesi Suçu – Katılanın Sanığın Telefonunun Birini Kendisine İade Ettiğini Beyan Etmesi Karşısında Katılandan Kısmı İadeye Rızası Bulunup Bulunmadığı Sorularak Sonucuna Göre Sanık Hakkında Hükümlerinin Uygulanıp Uygulanmayacağının Tartışılmamasının Kanuna Aykırı Bulunduğu)

Read the rest of this entry »

%d blogcu bunu beğendi: