5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu MADDE 289 Muhafaza görevini kötüye kullanma

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu MADDE 289

Yargıtay 4. Ceza Dairesi, Esas: 2009/24071, Karar: 2012/1238 İçtihat

Yediemin sanık, eşiyle tartışarak evi terkettiği dönemde eşinin hacizli malları satarak tasarruf ettiğini savunmuş ise de; sanığın, evi terkettiğinde hacizli mallar üzerinde gerekli muhafaza görevini yerine getiremeyeceğini icra müdürlüğüne bildirmemesi ve böylece eşi tarafından malların satılarak tasarruf edilmesine sebebiyet vermesi sebebiyle 5237 S.K. m.289/3’te düzenlenen suçu işlediği kabul edilmelidir.Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:  Read the rest of this entry »

%d blogcu bunu beğendi: