2004 Sayılı İİK madde 293 ALACAKLILAR HAKKINDA BORÇLUNUN BEYANA DAVETİ

2004 Sayılı İİK madde 293

ALACAKLILAR HAKKINDA BORÇLUNUN BEYANA DAVETİ:

(Değişik madde: 18/02/1965 – 538/124 md.)

Komiser, borçluyu iddia olunan alacaklar hakkında beyanda bulunmaya davet eder. Komiser, alacakların varit olup olmadığı hakkında borçlunun defterleri ve vesikaları üzerinde gerekli incelemelerde bulunarak bunların neticesini aşağıdaki madde gereğince vereceği rapora derceder.

2004 Sayılı İİK madde 214 KIYMET TAKDİRİ

2004 Sayılı İİK madde 214

KIYMET TAKDİRİ:

Deftere geçirilen her malın kıymeti takdir olunur.

 

5237 Sayılı TCK Madde 161 Hileli İflas

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu MADDE 161

Hileli İflâs

MADDE 161 – (1) Malvarlığını eksiltmeye yönelik hileli tasarruflarda bulunan kişi, bu hileli tasarruflardan önce veya sonra iflasa karar verilmiş olması halinde, üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Hileli iflasın varlığı için;

a) Alacaklıların alacaklarının teminatı mahiyetinde olan malların kaçırılması, gizlenmesi veya değerinin azalmasına neden olunması,

b) Malvarlığını kaçırmaya yönelik tasarruflarının ortaya çıkmasını önlemek için ticari defter, kayıt veya belgelerin gizlenmesi veya yok edilmesi,

c) Gerçekte bir alacak ve borç ilişkisi olmadığı halde, sanki böyle bir ilişki mevcutmuş gibi, borçların artmasına neden olacak şekilde belge düzenlenmesi,

d) Gerçeğe aykırı muhasebe kayıtlarıyla veya sahte bilanço tanzimiyle aktifin olduğundan az gösterilmesi,gerekir.

T.C YARGITAY 5.C.D. 2013/1740 E. 2013/1477K. İçtihat

T.C

YARGITAY

5. CEZA DAİRESİ

E. 2013/1740,

K. 2013/1477,

T. 28.2.2013

• RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK ( İkinci Yetkisizlik Kararını Veren Savcılığın Yetkili Merciiyi Tayin İçin Dosyayı En Yakın Ağır Ceza Mahkemesine Gönderdiği – 6217 S.K. İle Yapılan Değişiklik Uyarınca Ağır Ceza Mahkemesinin Yetkili Savcılığı Belirleyebileceği )

• YETKİSİZLİK KARARI ( Resmi Belgede Sahtecilik/İkinci Yetkisizlik Kararını Veren Savcılığın Yetkili Merciiyi Tayin İçin Dosyayı En Yakın Ağır Ceza Mahkemesine Gönderdiği – 6217 S.K. İle Yapılan Değişiklik Uyarınca Ağır Ceza Mahkemesinin Yetkili Savcılığı Belirleyebileceği )

• KAMU DAVASINI AÇMADA TAKDİR YETKİSİ ( İkinci Yetkisizlik Kararını Veren Savcılığın Yetkili Merciiyi Tayin İçin Dosyayı En Yakın Ağır Ceza Mahkemesine Gönderdiği – 6217 S.K. İle Uyarınca Ağır Ceza Mahkemesinin Yetkili Savcılığı Belirleyebileceği )

• YETKİLİ SAVCILIĞIN BELİRLENMESİ ( İkinci Yetkisizlik Kararını Veren Savcılığın Yetkili Merciiyi Tayin İçin Dosyayı En Yakın Ağır Ceza Mahkemesine Gönderdiği – 6217 S.K. Uyarınca Ağır Ceza Mahkemesinin Yetkili Savcılığı Belirlemesinin Hukuka Uygun Olduğu ) Read the rest of this entry »

%d blogcu bunu beğendi: