5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu MADDE 297 İnfaz kurumuna veya tutukevine yasak eşya sokmak

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu MADDE 297

                  Anayasa Mahkemesi 2010/69Esas, 2011/116 Karar İçtihat

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 297. maddesinin (2) numaralı fıkrası Anayasa’ya aykırı olduğundan iptal edilmiştirANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:
Esas Sayısı  : 2010/69
Karar Sayısı : 2011/116
Karar Günü   : 07.07.2011
İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN : Hakkari Sulh Ceza Mahkemesi
İTİRAZIN KONUSU : 26.9.2004 günlü, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 297. maddesinin (2) numaralı fıkrasının Anayasa’nın 2., 7., 11. ve 38. maddelerine aykırılığı savıyla iptali istemidir.
I- OLAY
Ceza infaz kurumunda yasak eşya bulundurmak suçunu işlediği iddiası ile sanık hakkında açılan kamu davasında, itiraz konusu kuralın Anayasa’ya aykırı olduğu kanısına varan Mahkeme, iptali için başvurmuştur. Read the rest of this entry »

%d blogcu bunu beğendi: