ANONİM ŞİRKETLERDE HİSSE HACZİNİN USUL VE ŞARTLARI

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi Esas: 2013/16016 Karar: 2013/23512 ANONİM ŞİRKETLERDE HİSSE HACZİNİN USUL VE ŞARTLARI

yargıtay 2Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de; 

Borçlu icra mahkemesine yaptığı başvuruda; 3.kişi ….. Dış Tic. AŞ.’de bulunan hisse haczinin usule uygun yapılmadığını bu nedenle geçersiz haciz işlemine dayanarak kıymet takdiri yapılması, bilanço ve ticari defterlerin ibrazı yönünde 3.şahıs ……. San ve Dış. Tic. AŞ’ne muhtıra gönderilmesinin usulsüz olduğunu belirterek şikayette bulunduğu anlaşılmıştır.  Read the rest of this entry »

%d blogcu bunu beğendi: