Birleşik Haziran Hareketi ile farklılıklarımız

birleşikxxyy

Birleşik Haziran Hareketi kendini antikapitalist olarak tanımlamaktadır. Yeniden Aydınlanma Hareketi hedef olarak gericiliği, ırkçılığı ve faşizmi almakta, bu nedenlerle de kapitalizmi bir bütün olarak karşısında görmemektedir.  Biz, sermayenin din istismarından beslenen, sırtını cemaatlere dayayan kesimine karşıyız. Kural dışı yollardan palazlanan, rüşveti, yolsuzluğu meşru kazanç yolu olarak gören, kar hırsı ile iş kazalarına neden olan, iş güvenliğini hiçe sayan,  doğayı ve çevreyi katleden yağmacı, vahşi kapitalistlere karşıyız.

Biz çağdaşlıktan, demokrasiden, özgürlüklerden yana, iş güvenliğini, doğayı ve çevreyi önemseyen kapitalistleri dışlamıyoruz, Birleşik Haziran Hareketi ile aramızdaki temel farklılık kapitalizme bakışımızdan kaynaklanmaktadır. Ancak Birleşik Haziran Hareketi ile kısa vadedeki, öncelikli hedefimiz aynıdır, bu hedef aydınlanma ekseninden çıkan, gericileşen, giderek otoriterleşen AKP iktidarıdır.

Birleşik Haziran Hareketi Bildirisi

BİRLEŞİK HAZİRAN HAREKETİ

Eşitlikçi, özgürlükçü, demokratik, kamucu, dayanışmacı, laik, bağımsız, toplumcu bir cumhuriyet ve ülke için gericiliğe, faşizme, emperyalizme, piyasacı yağma düzenine ve bunları temsil eden AKP rejimine karşı birlikte yola çıkıyoruz.

Ülkemiz emperyalizmin bölge politikalarıyla uyum içinde, mezhepçi faşist bir diktatörlüğe sürükleniyor. AKP iktidarı baskı ve hileyle, sokak çeteleri kurup, devlet şiddetini sonuna kadar kullanarak bu yolda ilerliyor.

Bu gidişata dur demek, yarınımızı AKP’nin pençesinden kurtarmak için bir araya geliyoruz.

Ülkemizin bugününe ve geleceğine sahip çıkmanın direnmekten ve halkın birleşik örgütlü mücadelesinden geçtiğini biliyoruz. 2013 Haziran’ındaki büyük direnişin izinde şimdi de birleşik bir mücadeleyi birlikte yaratıp, Haziran barikatlarını ileri taşıyacağız.

Bu toprakların ortaya çıkarttığı ilerici ve devrimci birikimi sahiplenerek özgür bir geleceği bu birikimle Gezi-Haziran direnişini buluşturarak kurabileceğimize inanıyoruz.

ÇAĞRIMIZDIR

Birleşik Haziran Hareketi, anti-kapitalist, anti-emperyalist, anti-faşist ve gericiliğe karşı aşağıdaki ilke ve amaçlar doğrultusunda harekete geçecek bir halk örgütlenmesinin çağrıcısıdır.

– Ülkemizin faşist ve dinci/mezhepçi zorbalığa sürüklenmesine dur diyoruz.

– Emekçilerin insanlık dışı çalışma koşullarına mahkum edilmesine, taşeronlaşmaya ve güvencesizliğe karşı, insanca bir yaşamı savunuyor, iş cinayet ve katliamlarının önlenmesi için mücadele ediyoruz.

– Piyasacı talan ekonomisine karşı çıkıyor, özelleştirme yağmasına karşı halkçı-kamucu bir ekonomiyi savunuyoruz.

– Dinin siyasal ve toplumsal yaşamı belirlemesine karşı laik ve özgür bir yaşam için bir araya geliyoruz.

– Bölgemizdeki emperyalist boyunduruğa karşı direnen halkların yanında yer alıyor, ülkemizin Ortadoğu’da savaşa sürüklenmesine karşı barışı savunuyor, bağımsız bir ülke ve kardeşce bir bölge istiyoruz.

– Kürt sorununun çözümünde özgürlük temelinde kardeşlik ve birlikte yaşama iradesine dayalı, adil, onurlu bir barışı ve eşit yurttaşlığı esas alan bir çözüm için güçlerimizi birleştiriyoruz.

– Her tür cinsel ayrımcılığa, şiddete ve baskıya karşı duruyor, kadın cinayetlerine son vermek için harekete geçiyoruz.

– Doğanın tahribine, kentlerimizin ve yaşam alanlarımızın kar amacıyla yağmalanmasına karşı mücadeleyi her alana yayıyoruz.

– Halkın söz ve karar sahibi olacağı Meclisleri her alanda kurup, geliştireceğiz.

Bu amaçlar doğrultusunda sokak ve mahallelerde, işyerlerinde ve okullarda, köylerde ve kentlerde biraraya gelelim. Her yerellikte bir Meclis oluşturalım. Forumlarla kararlarımızı hep birlikte alalım.

– Meclisler yukarıdaki amaçları paylaşan herkese açıktır.

– Yerel Meclisler kendi alanlarında yukarıdaki ilkeler çerçevesinde halkın mücadele aracı ve karar organıdır.

– Yerel Meclisler kendi koordinasyon kurullarını, sözcülerini ve Türkiye Meclisi delegelerini belirler.

– Türkiye Meclisi her yerel meclisten tüm cinsel yönelimlerin temsiliyeti ile toplanır ve Birleşik Haziran Hareketi’nin ortaklaştırıcı iradesini temsil eder, genel politik doğrultusunu belirler, ülke çapındaki siyasal görevleri, hareketin merkezi temsiliyetini ve koordinasyonunu sağlamak üzere organlar yaratır.

– Yerel Meclislerde ve Türkiye Meclisinde seçilen kurulların üyeleri, sözcüler ve delegeler kendilerini seçenler tarafından her an geri çağrılabilir.

– Birleşik Haziran Hareketi’nin tüm işleyişinde ikna olmaya açık tarafların tartışma ve birlikte üretmeleri yöntemi esastır.

Şimdi bu anlayışla biraraya geliyor, Haziran’da TOMA’ların önündeki direnişimizi, barikatların ardında büyüttüğümüz yeni yaşam filizlerini, umutlarımızı ve hayallerimizi birlikte çoğaltmak için yola çıkıyoruz.

HAYDİ O ZAMAN!

Evimizi, ocağımızı, ekmeğimizi, doğamızı, aşımızı birlikte savunalım. Sokaklarımızı, okullarımızı, derelerimizi, özgürlüğümüzü geri alalım. Bu köhnemiş düzeni zalimlerin başına yıkalım. Eşitlikçi, özgürlükçü, bağımsızlıkçı, laik, kamucu, dayanışmacı yeni bir toplumsal düzenin kurucu iradesini birleşik direnişimizle inşa edelim.

Sokaklarda, Meclislerde, Forumlarda buluşalım.

ÖNEMLİ BİRİ

Günlerdir  cekmagdurlari sitesinin “baş yorumcusu”   tarafından adı gizli tutulan önemli birini nihayet öğrendik; MEHMET KÜLÜNK’MÜŞ, AKP 1. Bölge  milletvekili.. Umarız bu önemli zat da CNN’in parametre programı öncesi “baş yorumcusu” tarafından konuy a” vakıf bir ağbi” olarak tanıtılan; karşılıksız çekte cezanın kalkmasına karşı bir bankacı eskisi, banka temsilcisi gibi çıkmaz.

Karşılıksız Çek cezalarına verilen mücadeleler içerisinde, 3 yıldır bu hareketin önde gelenleri Mehmet Külünk’ten çok daha önemli kişilerle görüştüler; Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet İyimaya, MHP Grup Başkan Vekili Oktay Vural, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP Grup Başkan Vekilleri ve sayısız Milletvekilleriyle… Şimdi merak ediyoruz İstanbul 1.Bölge Milletvekili Mehmet Külünk çek mağdurlarına “Siz mağdur değilsiniz,çekini ödemeyen veya ödeyemensiniz.Ödeyemeyeceğiniz çeki neden yazdınız.”diyen AKP Genel Başkanı, Başkbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan’nın çek mağdurları hakkındaki görüşünü mü değiştirecek?

AKP’li bir Milletvekilinin önemli biri diye ilan edilip günlerce adı gizli tutulduktan sonra açıklanması mücadelenin nereden nereye geldiğinin, ne kadar gerilere düştüğünün acıklı bir kanıtıdır.

Bir Milletvekili ile görüşmeyi bu kadar abartanların bu mücadeleyi hiç kavramadıkları anlaşılıyor.Beyler, Hanfendiler, bu mücadele Milletvekillerini çok aşan ciddi bir mücadeledir. Karşımızda bankalar, faktoringler ve tefeci lobisi var. Bu mücadeleyi böyle hafife alarak hiçbir yere varamayız. Bu mücadele ciddi bir örgütlülük ile ve ciddi bir mücadele ile başarıya ulaşabilir.  

Mehmet Külünk’ün sitesinin linkini veriyoruz. Kendisini daha fazla tanımak için  buraya TIKLAYINIZ…

%d blogcu bunu beğendi: