Selami Topal özgür

Selami Topal dün cezaevideydi, bugün evinde..

Ankara KOSİAD Şubesi’nin kurucusu Muhterem Topal Hanımın eşi Selami Topal bir yılı aşkın süredir ceaevindeydi. KOSİAD Hukuk Komisyonu’nun  hukuk desteği ve Muhterem Hanım’ın azimli mücadelesi sonucu artık özgür..

Muhterem Hanım’a sürpriz

Eşinin Yargıtay’daki dosyalarını takip etmek için Ankara’da bulunan Muhterem Hanımı Antalya’dan kızı telefonla arıyor.

-Anne kapımızı birisi çaldı, ben de açtım, sana veriyorum, seninle konuşmak istiyor.

Telefondaki ses eşi Selami Topal’a ait..Bayram süprizi..  Muhterem Hanım daha sonra Av. Rahmi Ofluoğlu ve dernek yöneticilerini arayarak sevincini paylaştı..

KOSİAD size ve bütün çek mağdurlarına özgür ve mutlu günler diliyor…

Av. Dr. Serkan Ağar’ın açıklaması

KOSİAD Ankara Şübesi başkan ve yöneticileri Av. Dr. Serkan Ağar’ı ofisinde ziyaret ettiler. Görüşmede Ağar  Adalet  Bakanlığında bulunan ve  çek cezalarını kaldıran yasa değişikliği önerisini doğrulayarak şöyle dedi:

KOSİAD’IN AİHM BİLDİRİSİ

“KOSİAD’ın AİHM bildirisi değişiklik önerisinin hızlanmasında çok etkili oldu.  Başbakan AİHM konusuna çok önem veriyor. Sizin AİHM bildirinizden hükümetin haberi var. ANKA Ajansı haberi her yere geçmiş.”

Ağar ayrıca Kızılot’un konuyu işlemeye devam edeceğini özellikle belirtmiş.

NOT: Av. Dr. Serkan Ağar hakkında bilgi edinmek için websitesine bakabilirsiniz.

http://serkanagar.av.tr/

Bu çağdışı yasayı tarihin mezarlığına gömeceğiz

ÇEK KANUNU BİR HUKUK UCUBESİDİR

AİHM e Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Ek 4 nolu protokolün 1. maddesinden gidemiyoruz, ama sözleşmenin diğer maddelerinden çok güçlü bir şekilde gideceğiz ve mümkün olan en kısa sürede bu ucube yasayı tarihin mezarlığına göndereceğiz.

AİHM SÜRECİNİ 2 YILA İNDİRMEK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ

Yetkililer AİHM de davaların 6 ayda da sonuçlanabileceğini, bunun davanın durumuna bağlı olduğunu belirtiyorlar. Biz AİHM e üstün körü hukuk bilgileri ile değil çok güçlü bir şekilde gideceğiz.

HUKUKUN HATALARININ YİNE HUKUKÇULAR DÜZELTEBİLİR

Hukukun hatalarını yine hukukçular düzeltebilir.  Hukuk ucubesi çek yasasını ortadan kaldırmak için hukukçularımız çalışıyorlar, müjdeyi bizden alacaksınız…

NOT: AİHM ingilizce resmi sitesinde EK 4 NOLU PROTOKOLUN 15.09.2011 tarihinde güncellenmiş ve protokolun taraflarını gösteren link aşağıda. 1. sütunda imzalayan ülkeler, 2. sütun imza tarihini, 3. sütün yürürlüğe girdiği tarihi göstermektedir. 3. sütunun başında şu ifade vardır:
Entry into force
Bunun anlamı şudur:
Yürürlüğe girdiği tarih.
Linkde göreceksiniz ki Türkiye’nin karşısı boş durmaktadır; yani Türkiye açısından protokol yürürlükte değildir.

Sözleşmeyi 45 ülke imzalamıştır, bu ülkelerden ikisi, Türkiye ve Yunanistan henüz onay belgelerini teslim etmedikleri için EK 4 NOLU PROTOKOL’e taraf değillerdir.
http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp?NT=046&CM=7&DF=15/09/2011&CL=ENG

ÇELİŞKİLER

Sayfaya gitmek için buraya TIKLA

KANAL B ÇEK PROGRAMI

Av. Bilal Kolbüken’in çağdaş yapıda bir hukukçu olduğunu gördük. Konuyu hiç dallandırıp budaklandırmadan bir hukukçuya yakışır biçimde açıkladı. Kolbüken’in şu açıklaması ilginçti:

“Ben çek mağdurları hareketinden değilim. Bu başvuruyu sadece müvekkilime verilen hapis cezasını çağdışı bulduğum için yaptım.”

Orhan İncik halk tarafından anlaşılır olmak için, özellikle alacaklılar tarafından anlaşılmak için çok gayret ederken Av. Bilal Kolbüken bu kaygıdan uzak, bir hukukçu tavrı sergiledi. Programla ilgili daha geniş bir yorumu daha sonra yapacağız, ama şimdiden söylüyoruz program başarılıydı.

cekmagdurlari.com sitesi her ne kadar Kanal B programını sahiplenmek istese de Av. Kolbüken’in açıklaması bu sahte sahiplenmeyi ortaya çıkarmıştır. Programın hazırlanmasına Kanal Bu yetkilileri kendi inisyatifleri ile karar vermiş ve internet search ünde bu siteye ulaşıp bir mağdurun siteye katılması için istekte bulunulmuş, site de Orhan44 ü programa önermiştir. Bu katkı bile teşekküre değerdir. tekellci bir anlayışla iyi şeyleri sahiplenme yerine destek vermek daha insanca ve sencil bir davranıştır.

BU PROGRAMDAN ÇIKARILACAK SONUÇLAR

ÜÇ YILLIK SÜREÇ

Av. Bilal Kolbüken’in AİHM başvurusu henüz mahkemeye ulaşmamıştır. Mahkemenin kararı için önümüzde uzunca bir süreç vardır, 3 yıl gibi.. Mahkemenin ilk vereceği önemli karar esasa girip girmeme, kabul edilebilirliktir. Mahkemenin bu kararından sonra esas dava ile ilgili karar süreci başlayacaktır. Birinci önemli sonuç budur.

ÇEK MAĞDURLARI HAREKETİ KİMSENİN TEKELİNDE DEĞİLDİR

Bu program ve Av. Bilal Kolbüken’in girişimi bize göstermiştir ki bu dava kimsenin tekelinde değildir. Kanal B programı hareketten tamamen bağımsız gelişen bir olaydır. Av. Kolbüken olayı çok güzel açıklamıştır. Orhan arkadaş alacaklıları tatmin etmek için bayağı uğraştı, umarız başarılı olmuştur.

AİHM

Bir tek karşılıksız çek başvurusunun AİHM den kazanılması, Türkiye’nin tazminata mahküm edilmesi işi bitirir. AİHM ye yapılacak başvuru sayısı önemli değil, önemli olan doğru bir başvurunun yapılması, konunun doğru anlatımıdır.Bir başvurunun kazanılması halinde avukatlar AİHM kapısında kuyruğa girerler, çünkü işin ucunda para garanti olacak…

DOĞRU BAŞVURU, ETKİLİ ANLATIM NASIL OLACAK?

Bir kere karşılıksız çeke adli para cezası veriliyor olması gibi adli para cezasının sonunda hapse çevriliyor olması mahkemeyi çok fazla etkilemez, bu durum  AB kriterlerine, sözleşmeye çok fazla aykırı bulunmaz. Önemli olan hangi durumlarda bu cezaların verildiği, yani suçun tanımı ve unsurları.. Suçun manevi unsurları arasında kast aranıyor mu, aranmıyor mu? Bu da tek başına yeterli bir açıklama olmaz, çünkü Anayasa Mahkemesi 2003 kararında gerekçeli kararda şöyle demişti.

“Çeki keşide eden, keşide anında bankada karşılığı olmadığını bildiğine göre kasıtla hareket etmiştir”

AİHM yargıçları burada şaşırıp kalacaklardır, eğer bizim ülkemizdeki şark kurnazlığını bilmiyorlarsa.. Çünkü söylem çok doğru; çek keşide edildiğinde keşideci bankada karşılığı olmadığını bile bile keşide ediyor, ama önemli bir ayrıntı var, çek 6 ay sonraya keşide ediliyor. İşte bu gerçek kurnazca gizleniyor.. Şimdi bu durumu ABD deki çek suçu ile karşılaştıralım. ABD de ” cash on delivery”  koşullu satışlarda nakit yerine keşide edilen çeklerin karşılığı yoksa doğrudan ağır hapis cezası var. Bu blogda ABD de karşılıksız çek suçlarına göz atarsanız bunu göreceksiniz.. Aynı uygulamanın benzeri  bazı AB ülkelerinde de var. Buradaki önemli ayrıntı şudur:

“Çek nakit yerine keşide edilmiştir, ancak bankada karşılığı yoktur.”  Bu tam anlamı ile dolandırıcılık suçunu oluşturur. Bizdeki TCK 158 f nin bir başka versiyonu.

 Anayasa Mahkemesinin 2003 kararı çekin vadeli keşide edildiğini  gizleyerek batıdaki uygulama ile parelellik oluşturmaya çalışmıştır. Tabi ki bu tam anlamı ile bir rezalettir, saptırmadır ama bunu, AİHM üyeleri bilemez. Bu nedenlerle davanın etkili anlatımı şarttır.

Haziran ayı içerisinde mahkemeyi ziyaret edeceğiz, başvurusu olanlara bu konuda yardıma hazırız…

ABD de karşılıksız çek suçu OKUMAK İÇİN TIKLA

TERÖR BAHANE

ÇEK TASARISINDAKİ AĞIR CEZAYA BAHANE ARANIYOR

ADALALET BAKANININ ÇEK TERÖRÜ FİNANSE EDİYOR İDDİASI KAMUOYU YARATMAYA

YÖNELİK PROPAGANDADAN İBARET

Kara paranın dolaşımını önlemeye yönelik uluslar arası sözleşmeler mevcut. Devletler Kara paraya karşı önlem almak ve bu sözleşmelere göre iç hukuklarını düzenlemek zorundadırlar. Türkiye bu sözleşmeleri imzalamış ve iç hukukunu bu sözleşmelere göre düzenlemiştir. Bugün iç hukukumuzdan bu konuda bir dizi düzenleme vardır. Banklarda para hareketleri denetim altındadır. Adalet Bakanının “çek terörü finanse” ediyor açıklaması dayanaksız bir açıklamadır. Hamiline veya nama çekler bankaya ibraz edildiğinde bankalar ibraz edenin kimliğini tespit etmektedirler. Bakanlık bir yandan karşılıksız çekten hapse karşı oluşan kamuoyuna karşı atak yaparken tasarıdaki ağır cezaya zemin hazırlamayı amaçlamaktadır.

DENİZ GÜL’ÜN AV. AYŞENUR BAHÇEKAPILI İLE TELEFON GÖRÜŞMESİ (cek-magdurları blogspot)

Deniz Gül Bahçekapılı’ya çek tasarısı konusundaki görüşünü soruyor, o da lehe hükümler var ama meclis açıldığında daha geniş kapsamlı tartışılacak diyor.

Bir başkası aynı blogda Çek Tasarısında  TCK 21 i baz aldığını biliyorum diyor.

Deniz Gül’ün Ayşenur Bahçekapılı’yı araması önemli bir girişim. Bütün bunlar çek mağdurlarına bir şeyler kazandırıyor; ancak bu açıklamalarda yeni bir şey yok.

ÇEK SEMPOZYUMU

Bildiğiniz gibi 14 Mayıs 2009 da İstanbul Hukukta bir çek sempozyumu yapıldı. Bu sempozyumdaki konuşmaları ben kaydettim ve sempozyum notları diye bu blogda yayınladım. Mayıs, haziran yazıları arasında bu notları bulabilirisiniz.

Bu notlarda sempozyumda çek tarsısı ile ilgili yapılan tespitlerde, tasarının kusurluluk ilkesini benimseyerek TCK 21 ile uyum sağlamayı amaçladığı yazılıdır. Yani çek tasarısındaki bu tespit aylar önce yapıldı.

DİKKAT! Ayşenur Bahçekapılı af var demiyor, lehe hükümler var diyor; yukarıda anlattığım gibi bu bizim bildiğimiz tasarı,1500 iş günü ceza içeren Çek Tasarısı.

 

ZAMAN AŞIMI KORKUSU

Haziran ayında Çek Tasarısının Adalet Komisyonundan Meclise gelmeyişinin tek nedeni tasarının 5. Maddesi. Tasarı olduğu hali ile kanunlaşsa idi çek mahkumları 5. Maddeye dayanarak yeniden yargılanma talep edebileceklerdi. Yeniden yargılanma talebi şu gerekçeye dayanacaktı:

 

–         Çekin karşılıksız çıkmasında bir kusurum yok. ……..Nedenlerinden ötürü çekin karşılığını yatıramadım.

Alt Komisyona katılan Yargıtay 10. Ceza Dairesi üyesi Çamlıbel, komisyonda yaptığı konuşmada zaman aşımı uyarısında bulundu. Davaların yeniden görülmesi nedeniyle davalar zaman aşımına uğrayabilir dedi Çamlıbel. Bu açıklama Meclis Haber Sitesinde çıktı. Bu konuda ben blogda yazılar yazdım. Bu yazılarda Çamlıbel ile yaptığım telefon görüşmelerini aktardım. Blogdaki Haziran arşivine girdiğinizde bu yazıları bulacaksınız.

Alt komisyon toplantısında daha başka ne gibi uyarılar yapıldı ise, iyimaya önce Alt Komisyondan rapor gelmedi gerekçesi ile Komisyon Toplantısını erteledi, daha sonrada meclis tatile girdi.

ÇEK TASARISI HÜKÜMETİN AÇMAZLARI NEDENİ İLE KANUNLAŞMADI.

Hükümet zaman aşımı v.s gibi açmazları bir şekilde çözmüş ise tasarı bu ağır ceza ile çıkacaktır.

ÇEK TASARISININ BANKALARA GETİRDİĞİ MÜEYYİDELER LAF-I GÜZAF.

Daha öncede yazdım Çek Tasarısı tek maddeden ibaret; o da 5. Madde, yani keşideciye 1500 iş günü ceza öngören madde, diğer bütün maddeler bu maddenin kamuflajıdır.

-Yok efendim çekin karşılığı olmadığı halde karşılıksız işlemi yapmayan banka yetkilisine 6 ay hapis,

-Yok efendim tacir olmayan kişiye tacir çeki veren….v.s gibi

Bütün bunlar çocuk kandırmacısı, bankaların bu suçları işlemesi için hiçbir neden yok. Neden bankalar karşılığı olmayan çeke karşılıksız muamelesi yapmasın ki? Neden bankalar tacir olmayana tacir çeki versin ki? Bankalar kapitalizmin en gelişmiş kurumları, bakkal dükkanı değil ki.. Siz kimi kandırıyorsunuz.

EYLEMLER DEVAM ETMELİ

Eylemler devam etmeli. Deniz Gül’ün girişimleri çok güzel, bu ve bunun gibi girişimler sürmeli ama gerçekleri göremez isek hayal ile uğraşırız. Ayşenur Bahçekapılı bir profesyonel, avukat, milletvekili,  Gül’ün girişimi daha profesyonel bir düzeyde tamamlanmalı, amötör, girişimler ile sonuca varılamaz, böylesi ciddi bir işte gözyaşı etkili olsa da sonucu tayin etmez.

AVRUPA KOMİSYONU GİRİŞİMİ BAŞARILI

Avrupa komisyonu girişimi çok yerinde bir girişim ve verilen yanıtta çok güzel.

BEN HALA UMUT YARGIDA DİYORUM.

STAR ANA HABER PART 2 ÇEK HABERİ
http://www.sondizi.com/star-tv-ana-haber/star-tv-ana-haber-bulteni-08062009-izle.html

 

 

 

 

 

 

 

 

BAŞVURU BİR HUKUK BÜROSUNDAN YÖNETİLMELİ

NASIL BAŞVURULUR?

Karşılıksız Çek ve AİHM

%d blogcu bunu beğendi: