İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİNE İSTİNADEN SİGORTA BAŞLANGIÇ TARİHİNİN TESPİTİ

T.C.

YARGITAY

10. HUKUK DAİRESİ

E. 2013/5280

K. 2013/14607

T. 28.6.2013

yargıtay 2• SİGORTA BAŞLANGIÇ TARİHİNİN VE YAŞLILIK AYLIĞINA HAK KAZANDIĞININ TESPİTİ ( Davacının 27 Yıldan Fazla Sigortalılığı Bulunduğundan 506 S. Kanunun Geç. 81. Md. A Fıkrası Kapsamında Bulunduğu Nazara Alınarak Yaşlılık Aylığına Hak Kazanıp Kazanmadığının Belirlenmesi Gerektiği )

 

• YAŞLILIK AYLIĞINA HAK KAZANDIĞININ TESPİTİ ( Sigorta Başlangıç Tarihinin Tespiti – Davacının 27 Yıldan Fazla Sigortalılığı Bulunduğundan 506 S. Kanunun Geç. 81. Md. A Fıkrası Kapsamında Bulunduğu Nazara Alınarak Hak Kazanıp Kazanmadığının Belirleneceği )

 

• İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİNE İSTİNADEN SİGORTA BAŞLANGIÇ TARİHİNİN TESPİTİ ( Davacının 506 S. Kanunun Geç. 81. Md. A Fıkrası Kapsamında Bulunduğu Nazara Alınarak Yaşlılık Aylığına Hak Kazanıp Kazanmadığının Belirlenmesi Gerektiği ) Read the rest of this entry »

TAHSİS TALEBİ

T.C.

YARGITAY

21. HUKUK DAİRESİ

E. 2011/12830

K. 2011/8096

T. 17.10.2011

yargıtay 2 • YAŞLILIK AYLIĞI ( 506 Sayılı Yasanın Geçici 81. Maddesine Göre Koşulların Gerçekleşip Gerçekleşmediğinin Belirlenmesi Gerektiği )

• TAHSİS TALEBİ ( Yaşlılık Aylığı – 506 Sayılı Yasanın Geçici 81. Maddesine Göre Koşulların Gerçekleşip Gerçekleşmediğinin Belirleneceği )

 

• YURT DIŞINDA GEÇEN SÜRE ( Almanya’da Geçen Çalışmalardan 5000 Günü Kuruma Borçlanarak 30 Yıldan Fazla Sigortalılık Süresiyle 5000 Gün Prim Ödemesi Bulunduğu – 506 Sayılı Yasanın Geçici 81. Maddesine Göre Koşulların Gerçekleşip Gerçekleşmediğinin Belirleneceği )

 

• MADDİ HATA ( Bozma Kararının Maddi Hataya Dayalı Olduğu ve Kamu Düzenini İlgilendiren Davalarda Davalı Yararına Usuli Kazanılmış Hak Yaratmayacağı )

 

• USULİ KAZANILMIŞ HAK ( Bozma Kararının Maddi Hataya Dayalı Olduğu ve Kamu Düzenini İlgilendiren Davalarda Davalı Yararına Usuli Kazanılmış Hak Yaratmayacağı ) Read the rest of this entry »

YURTDIŞINDA İLK DEFA ÇALIŞMAYA BAŞLAMA

T.C.

YARGITAY

HUKUK GENEL KURULU

E. 2011/21-430

K. 2011/512

T. 13.7.2011

yargıtay 2• YAŞLILIK AYLIĞINA HAK KAZANILDIĞININ TESPİTİ TALEBİ ( Davacının Sigortalılık Başlangıç Tarihinin Türk Alman Sosyal Güvenlik Ek Sözleşmesine Göre Belirleneceği )

 

• NORMLAR HİYERARŞİSİ ( Yaşlılık Aylığına Hak Kazanıldığının Tespiti Talebi – Davacının Sigortalılık Başlangıç Tarihinin Türk Alman Sosyal Güvenlik Ek Sözleşmesine Göre Belirleneceği/Sigortalılık Başlangıç Tarihinin Yurtdışında İlk Defa Çalışmaya Başladığı Tarih Olarak Kabul Edileceği )

 

• YURTDIŞINDA İLK DEFA ÇALIŞMAYA BAŞLAMA ( Yaşlılık Aylığına Hak Kazanıldığının Tespiti Talebi – Davacının Sigortalılık Başlangıç Tarihinin Türk Alman Sosyal Güvenlik Ek Sözleşmesine Göre Belirleneceği/Sigortalılık Başlangıcının Yurtdışında İlk Defa Çalışmaya Başladığı Tarih Olarak Kabul Edileceği )

 

• TÜRKİYE’DE TESCİLLİ OLMAYANLARIN YAPACAKLARI BORÇLANMA ( 506 S.K. Gçc. Md. 81’in Yürürlük Tarihinden Sonra, Yürürlük Tarihinden Öncesine Ait Devreye İlişkin Olarak Yapacakları Borçlanmaların 506 S.K. Gçc. Md. 81’in Uygulamasında Gözetileceği ) Read the rest of this entry »

YURT DIŞI BORÇLANMASI

T.C.

YARGITAY

HUKUK GENEL KURULU

E. 2011/21-392

K. 2011/508

T. 13.7.2011

yargıtay 2• YAŞLILIK AYLIĞI ALMAYA HAK KAZANDIĞININ TESPİTİ ( Daha Önce Sigortalı Olarak Türkiye’de Tescili Olmayanların 506 S. Kanunun Geç. 81. Md. nin Yürürlük Tarihinden Sonra Yürürlük Tarihinden Öncesine Ait Devreye İlişkin Olarak Yapacakları Borçlanmaların Geç. 81. Md. Uygulamasında Gözetilmesi Gerektiği )

 

• DAHA ÖNCE SİGORTALI OLARAK TÜRKİYE’DE TESCİLİ OLMAYANLAR ( 506 S. Kanunun Geç. 81. Md. nin Yürürlük Tarihinden Sonra Yürürlük Tarihinden Öncesine Ait Devreye İlişkin Olarak Yapacakları Borçlanmaların Geç. 81. Md. Uygulamasında Gözetilmesi Gerektiği )

 

• YURT DIŞI BORÇLANMASI ( Yaşlılık Aylığı Almaya Hak Kazandığının Tespiti – Daha Önce Sigortalı Olarak Türkiye’de Tescili Olmayanların 506 S. Kanunun Geç. 81. Md. nin Yürürlük Tarihinden Sonra Yürürlük Tarihinden Öncesine Ait Devreye İlişkin Olarak Yapacakları Borçlanmaların Geç. 81. Md. Uygulamasında Gözetilmesi Gerektiği ) Read the rest of this entry »

YAŞLILIK AYLIĞI

T.C.

YARGITAY

10. HUKUK DAİRESİ

E. 2010/10195

K. 2010/11620

T. 20.9.2010

 

yargıtay 2• YAŞLILIK AYLIĞI ( Tahsis Talep Tarihi İtibariyle Yaş Şartı Gerçekleşmemiş Davacı Hakkında Davanın Kabulüne Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )

 

• YAŞ ŞARTI ( Yaşlılık Aylığı Bağlanması İçin Prim Gün Sayısı Yanında Yasada Öngörülen Yaş Şartının da Gerçekleşmesi Gereği ) Read the rest of this entry »

%d blogcu bunu beğendi: