HUKUKİ DİNLENİLME HAKKI

T.C.

YARGITAY

HUKUK GENEL KURULU

E. 2011/21-882

K. 2011/767

T. 14.12.2011

yargıtay 2• HUKUKİ DİNLENİLME HAKKI ( Tarafların Duruşmaya Çağrılmadan Hüküm Verilmesinin Adil Yargılanma Hakkını İhlal Edeceği – Hizmet Süresinin Tespitine İlişkin Davada Dava Dilekçesi Karar ve Bozma İlamının Yöntemince Tebliğ Edileceği )

 

• HİZMET SÜRESİNİN TESPİTİ TALEBİ ( Davalı Anonim Şirket Hakkında Açıldığı Beyan Edilen İflas Talebine İlişkin Dava Dosyasının Celbi İle Ticaret Memurluğundan da Sorularak Şirketin Hükmi Şahsiyetinin Devam Edilip Edilmediğinin Tespit Edileceği )

 

• ANONİM ŞİRKETİN HÜKMİ ŞAHSİYETİNİN DEVAM EDİP ETMEDİĞİNİN ARAŞTIRILACAĞI ( Hizmet Süresinin Tespiti Talebi/Hükmi Şahsiyetinin Devam Edip Etmediğinin Tespiti – Taraf Teşkili Sağlacağı )

 

• TEBLİGAT MAZBATASI ( Hizmet Süresinin Tespiti Davasında Anonim Şirkete Usulüne Uygun Tebligat Yapılmadığı/Taraf Teşkili Sağlanmadan Hüküm Verilemeyeceği – Dava Dilekçesi Karar ve Bozma İlamının Yöntemince Tebliğ Edileceği ) Read the rest of this entry »

YAŞLILIK AYLIĞININ TESPİTİ

T.C.

YARGITAY

HUKUK GENEL KURULU

E. 2010/10-692

K. 2011/71

T. 6.4.2011

 

yargıtay 2• YAŞLILIK AYLIĞININ TESPİTİ ( Yerel Mahkemenin Daha Önce Sigortalı Olarak Türkiye’de Tescili Olmayanların 506 S. Kanunun Geç. 81.Md.nin Yürürlük Tarihinden Sonra Yürürlük Tarihinden Öncesine Ait Devreye İlişkin Olarak Yapacakları Borçlanmaların Geç. 81.Md. Uygulamasında Gözetilmesi Gerektiği )

 

• DAHA ÖNCE SİGORTALI OLARAK TÜRKİYE’DE TESCİLİ OLMAYANLAR ( 506 S. Kanunun Geç. 81.Md.nin Yürürlük Tarihinden Sonra Yürürlük Tarihinden Öncesine Ait Devreye İlişkin Olarak Yapacakları Borçlanmaların Geç. 81.Md. Uygulamasında Gözetilmesi Gerektiği )

 

• TÜRKİYE’DE TESCİLİ OLMAYANLAR ( Daha Önce Sigortalı Olarak – 506 S. Kanunun Geç. 81.Md.nin Yürürlük Tarihinden Sonra Yürürlük Tarihinden Öncesine Ait Devreye İlişkin Olarak Yapacakları Borçlanmaların Geç. 81.Md. Uygulamasında Gözetilmesi Gerektiği ) Read the rest of this entry »

SİGORTALILIK SÜRESİ BAŞLANGICININ TESPİTİ

T.C.

YARGITAY

10. HUKUK DAİRESİ

E. 2010/7189

K. 2010/17542

T. 27.12.2010

yargıtay 2• SİGORTALILIK SÜRESİ BAŞLANGICININ TESPİTİ ( Borçlanma Bedelinin İadesi İstemi – Sigortalının Almanya’da İlk Defa Sosyal Sigortaya Girdiği Tarihin 506 S. Kanunun 108. Md.sine Koşut Olarak Türk Sosyal Sigortalarına Giriş Tarihi Olarak Kabul Edilmesi Gerektiği )

 

• BORÇLANMA BEDELİNİN İADESİ İSTEMİ ( Sigortalının Almanya’da İlk Defa Sosyal Sigortaya Girdiği Tarihin 506 S. Kanunun 108. Md.sine Koşut Olarak Türk Sosyal Sigortalarına Giriş Tarihi Olarak Kabul Edilmesi Gerektiği )

 

• YAŞLILIK AYLIĞI BAĞLANMASI İSTEMİ ( Sigortalılık Süresi Başlangıcının Tespiti – Sigortalının Almanya’da İlk Defa Sosyal Sigortaya Girdiği Tarihin 506 S. Kanunun 108. Md.sine Koşut Olarak Türk Sosyal Sigortalarına Giriş Tarihi Olarak Kabul Edilmesi Gerektiği ) Read the rest of this entry »

YAŞLILIK AYLIĞINA HAK KAZANDIĞININ TESPİTİ

T.C.

YARGITAY

HUKUK GENEL KURULU

E. 2010/10-499

K. 2010/532

T. 20.10.2010

 

yargıtay 2• YAŞLILIK AYLIĞINA HAK KAZANDIĞININ TESPİTİ ( 506 S. Kanunun Geç. 81.Md.nin Yürürlüğe Girdiği Tarihte Hiç Hizmetinin Bulunmadığı Gerekçesiyle 81.Md.nin Uygulanmamasının 3201 S. Kanun İle Sigortalılara Tanınmış Olan Hakların Ortadan Kaldırılmasına Yol Açacağı )

 

• HİZMETİN BULUNMAMASI ( Yaşlılık Aylığına Hak Kazandığının Tespiti – 506 S. Kanunun Geç. 81.Md.nin Yürürlüğe Girdiği Tarihte Hiç Hizmetinin Bulunmadığı Gerekçesiyle 81.Md.nin Uygulanmamasının 3201 S. Kanun İle Sigortalılara Tanınmış Olan Hakların Ortadan Kaldırılmasına Yol Açacağı )

 

• SİGORTALI OLARAK TÜRKİYE’DE TESCİLİ OLMAYANLAR ( 506 S. Kanunun Geç. 81.Md.nin Yürürlük Tarihinden Sonra Yürürlük Tarihinden Öncesine Ait Devreye İlişkin Olarak Yapacakları Borçlanmaların Geçici 81. Md. Uygulamasında Gözetilmesi Gerektiği ) Read the rest of this entry »

KURUM İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ

T.C.

 

 

YARGITAY

 

10. HUKUK DAİRESİ

 

E. 2010/1675

 

K. 2010/5981

 

T. 26.4.2010

 

yargıtay 2• KURUM İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ ( 506 S. Kanun Kapsamındaki İsteğe Bağlı Sigortalılığa İlişkin Ödemesi Gereken Prim ve Ferilerinden Fazla Yaptığı Ödemelerin Karşıladığı Süre Kadar İsteğe Bağlı Sigortalı Olarak Kabul Edilmesi Gerektiği )

 

• YAŞLILIK AYLIĞI BAĞLANMASI İSTEMİ ( Hak Kazanabilmek İçin Gerekli Malullük Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Gün Sayısının Primlerinin Ödenmiş Olması Gerektiği – Gerekli Prim Gün Sayısını Tamamlanmak İçin Yaptığı Askerlik Hizmeti Borçlanma Primini Ödemiş Olduğu Gözetilerek Karar Verilmesi Gerektiği )

 

• PRİM ÖDEME GÜN SAYISI ( Yaşlılık Aylığına Hak Kazanabilmek İçin Gerekli Malullük Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Gün Sayısının Primlerinin Ödenmiş Olması Gerektiği – Gerekli Prim Gün Sayısını Tamamlanmak İçin Yaptığı Askerlik Hizmeti Borçlanma Primini Ödemiş Olduğu Gözetilerek Karar Verilmesi Gerektiği ) Read the rest of this entry »

KURUM KAYITLARINDAKİ DOĞUM TARİHİNİN DÜZELTİLMESİ İSTEMİ

T.C.

 

 

YARGITAY

 

10. HUKUK DAİRESİ

 

E. 2009/18206

 

K. 2010/3128

 

T. 8.3.2010

 

yargıtay 2• KURUM KAYITLARINDAKİ DOĞUM TARİHİNİN DÜZELTİLMESİ İSTEMİ ( 3600 Gün Malullük Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Primi Ödemiş Olma Şartını Gerçekleştiren ve 54 Yaşını İkmal Ettiği Tarihi Takip Eden Aybaşında Yaşlılık Aylığı Bağlanmasına Hak Kazanabileceği )

 

• PRİM ÖDEME ŞARTI ( Yaşlılık Aylığı Bağlanması – 3600 Gün Malullük Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Primi Ödemiş Olma Şartını Gerçekleştiren ve 54 Yaşını İkmal Ettiği Tarihi Takip Eden Aybaşında Yaşlılık Aylığı Bağlanmasına Hak Kazanabileceği )

 

• YAŞLILIK AYLIĞI BAĞLANMASI ( 3600 Gün Malullük Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Primi Ödemiş Olma Şartını Gerçekleştiren ve 54 Yaşını İkmal Ettiği Tarihi Takip Eden Aybaşında Yaşlılık Aylığı Bağlanmasına Hak Kazanabileceği ) Read the rest of this entry »

YAŞLILIK AYLIĞINA HAK KAZANDIĞININ TESPİTİ

T.C.

YARGITAY

10. HUKUK DAİRESİ

 

E. 2008/15619

K. 2010/1719

T. 15.2.2010

 

yargıtay 2• YAŞLILIK AYLIĞINA HAK KAZANDIĞININ TESPİTİ ( Yurtdışında Geçen Çalışmaların Borçlanabilmesi – Değerlendirilen Sürelerin Aylık Tahsisinde Gözetilebilmesi İçin Tahakkuk Ettirilen Borçlanma Bedelinin 23.05.2002 Tarihinden Önce Kuruma Ödenmiş Olması Gerektiği )

 

• YURTDIŞINDA GEÇEN ÇALIŞMALARIN BORÇLANILMASI ( Borçlanma Bedelini 23.05.2002’den Sonra Ödeyen Davacının Yaşlılık Aylığı Şartlarının Borçlanılan Süre Gözetilmeksizin 23.05.2002 Tarihindeki Sigortalılık Durumuna Göre Belirleneceği )

 

• TÜRKİYE’DE MEVCUT HİÇBİR SİGORTALILIĞIN OLMAMASI ( 3201 Borçlanması Yaptığı Tarihte Yürürlükte Olan 506 S.K’nın 60. Md. Düzenlenen Koşulların Gerçekleşmiş Olması Halinde Davacıya Yaşlılık Aylığı Bağlanacağı )

 

• BORÇLANMA BEDELİ ( 23.05.2002’den Sonra Ödeyen Davacının Yaşlılık Aylığı Şartlarının Borçlanılan Süre Gözetilmeksizin 23.05.2002 Tarihindeki Sigortalılık Durumuna Göre Belirleneceği ) Read the rest of this entry »

%d blogcu bunu beğendi: