213 sayılı VUK madde 359 İçtihat

T.C.

YARGITAY

11. HUKUK DAİRESİ

E. 2009/10722

K. 2011/3348

T. 24.3.2011

yargıtay 2• HİSSE VE İŞLETME DEVRİ SÖZLEŞMELERİNE DAYALI ALACAK ( Vergi Dairesinden Gelen Yazıda Kesilen Cezanın Uzlaşma Kapsamında Olmadığının Belirtildiği – Uzlaşmaya Dair Davacı Taraf İtirazının İncelenmesi Amacıyla Dosyanın Bilirkişilere veya Yeniden Oluşturulacak Bilirkişi Heyetine Tevdi Edilmesi Gerektiği

• UZLAŞMA ( Hisse ve İşletme Devri Sözleşmelerine Dayalı Alacak İstemi – Vergi Ziyana Sebep Olan Olayın Sahteciliğe Dayanması Halinde Uzlaşmanın Olamayacağı/Vergi Dairesinden Gelen Yazıda Kesilen Cezanın Uzlaşma Kapsamında Olmadığının Belirtildiği – Bilirkişi İncelemesi Yapılması Gerektiği )

• BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Uzlaşmaya Dair Davacı Taraf İtirazının İncelenmesi Amacıyla Dosyanın Bilirkişilere veya Yeniden Oluşturulacak Bilirkişi Heyetine Tevdi Edilmesi Gerektiği – Rapor Sonucuna Göre Karar Verileceği/Bilirkişi Raporuna Karşı Yapılan Bu Ciddi İtiraz İncelenmeksizin Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı ) Read the rest of this entry »

213 sayılı VUK madde 359 İçtihat

T.C.

YARGITAY

11. CEZA DAİRESİ

E. 2008/15567

K. 2011/21044

T. 24.10.2011

yargıtay 2• DEFTER VE BELGELERİ İBRAZ ETMEMEK ( Sanığın Defterleri Muhasebecide Olduğunu Belirterek İbraz Etmediği – Suçun Oluşacağı )

• KAÇAKÇILIK ( Sanığın Mükellefiyet Kaydını Sildirdiği/Buna Rağmen KDV Beyan Ettiği – Bu Husus Üzerine İstenen Defter ve Belgeleri Sanığın İbraz Etmediği /Defter ve Belgeleri İbraz Etmeme Suçunun Oluşacağı )

• MÜKELLEFİYET KAYDINI SİLDİREN SANIĞIN KDV BEYAN ETMESİ ( Bu Husus Üzerine İstenen Defter ve Belgeleri Sanığın İbraz Etmediği – Defter ve Belgeleri İbraz Etmeme Suçunun Oluşacağı ) Read the rest of this entry »

213 sayılı VUK madde 359 İçtihat

T.C.

YARGITAY

11. CEZA DAİRESİ

E. 2012/3546

K. 2012/4614

T. 3.4.2012

yargıtay 2• DEFTER VE BELGELERİN KAYBI (Eylemin İrade Dışında Meydana Geldiği ve Defter ve Vesikaların Tamamen veya Kısmen Kaybı veya Yok Olması Sonucunu Doğurduğunun Anlaşılması Halinde 213 S. Kanun’un 13. Md.sinde Düzenlenen Mücbir Sebep Olarak Kabul Edilmesi Gerektiği )

• MÜCBİR SEBEP (Vergi Sorumluluğu – Delillerin Değerlendirilmesi Sonucunda Eylemin İrade Dışında Meydana Geldiği ve Defter ve Vesikaların Tamamen veya Kısmen Kaybı veya Yok Olması Sonucunu Doğurduğunun Anlaşılması Halinde 213 S. Kanun’un 13. Md.sinde Düzenlenen Suçun Oluşacağı )

• VERGİ SORUMLULUĞU (Vergi Denetiminden Kaçmak Amacına Yönelik Tertip Niteliğini ve Sair İle Olayın Arz Ettiği Özelliği Duruşmadan ve Tahkikattan Edineceği Kanaate Göre İrdeleyip Değerlendirilmesi Gerektiği ) Read the rest of this entry »

213 sayılı VUK madde 359 İçtihat

T.C.

YARGITAY

11. CEZA DAİRESİ

E. 2011/6200

K. 2013/3494

T. 4.3.2013

yargıtay 2• VERGİ USUL KANUNU’NA MUHALEFET ( Hesapların Dairede İncelenmesine İmkan Veren İstisnalardan Birinin Varlığının Önceden Belirlenip Belirlenmediğinin İncelemeyi Yapan Vergi Denetmeninden Sorulacağı )

• HESAPLARIN DAİREDE İNCELENMESİ ( Vergi Usul Kanunu’na Muhalefet – Hesapların Dairede İncelenmesine İmkan Veren İstisnalardan Birinin Varlığının Önceden Belirlenip Belirlenmediğinin İncelemeyi Yapan Vergi Denetmeninden Sorulması Gerektiği )

• İŞYERİ DIŞINDA DEFTER İNCELEMESİ ( Vergi Usul Kanunu’na Muhalefet – Hesapların Dairede İncelenmesine İmkan Veren İstisnalardan Birinin Varlığının Önceden Belirlenip Belirlenmediğinin İncelemeyi Yapan Vergi Denetmeninden Sorulması Gerektiği ) Read the rest of this entry »

213 sayılı VUK madde 359 İçtihat

T.C.

YARGITAY

11. CEZA DAİRESİ

E. 2012/634

K. 2013/9164

T. 3.6.2013

yargıtay 2• DEFTER VE BELGELERİ İBRAZ ETMEMEK ( Şirket Yetkilisi Olan Sanığın Yokluğunda Yapılan Denetimde Defter ve Belgelerin 15 Gün İçerisinde İbraz Edilmesi İhtarının İşçiye Yapıldığı – Suçun Oluşmayacağı )

• VERGİ İNCELEMESİNİN ŞİRKET YETKİLİSİNİN YOKLUĞUNDA YAPILMASI ( Yapılan Denetimde Defter ve Belgelerin 15 Gün İçerisinde İbraz Edilmesi İhtarının İşçiye Yapıldığı – Defter ve Belgeleri İbraz Etmeme Suçunun Oluşmayacağı )

• DEFTERLERİN HAZIR BULUNDURULMASI İHTARI ( Şirket Yetkilisi Olan Sanığın Yokluğunda Yapılan Denetimde Defter ve Belgelerin 15 Gün İçerisinde İbraz Edilmesi İhtarının İşçiye Yapıldığı – Defter ve Belgeleri İbraz Etmeme Suçunun Oluşmayacağı )

• İŞÇİYE YAPILAN İHTAR ( Şirket Yetkilisi Olan Sanığın Yokluğunda Yapılan Denetimde Defter ve Belgelerin 15 Gün İçerisinde İbraz Edilmesi İhtarının İşçiye Yapıldığı – Defter ve Belgeleri İbraz Etmeme Suçunun Unsurlarının Oluşmadığının Gözetileceği ) Read the rest of this entry »

2004 SAYILI İİK MADDE 367 BORÇLUNUN MEVCUDU HAKKINDA MALUMAT VERMEK MECBURİYETİ

T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2009/18464

K. 2009/26713

T. 29.12.2009

• UYAP ARACILIĞI İLE ARAÇ KAYDI TESPİTİ TALEBİ ( UYAP Sisteminin Çalışmasında Aksaklıklar Olduğu/Aynı Ad Soyada Sahip İlgisiz Kişilerin Haciz Tehdidi Altında Kalabileceği – Talebin Reddine Karar Verileceği )

• KAYITLI ARACIN UYAP MARİFETİYLE TESPİTİ TALEBİ ( Yoğun İş Temposunda Çalışan İcra Dairelerinin Bu Şekilde Bir Uygulamayı Kaldıramayacağı/Sisteme Bağlanmada Aksaklıklar Yaşandığı – Talebin Reddi Gereği )

• İCRA VE İFLAS KANUNUNUN UYGULANMASI ( UYAP Aracılığı İle Araç Tespiti Talebi – Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı Arasında Yapılan Protokolün Kanunun Hükümlerini Yürürlükten Kaldıramayacağı/Talebin Reddine Karar Verileceği )

• ARAÇ HACZİ TALEBİ ( UYAP Marifetiyle/Yoğun İş Temposunda Çalışan İcra Dairelerinin Bu Şekilde Bir Uygulamayı Kaldıramayacağı – Sisteme Bağlanmada Aksaklıklar Yaşandığı/Talebin Reddi Gereği )

• ŞİKAYET ( UYAP Marifetiyle Araç Kaydı Tespiti Talebi /Talebin Reddine Karar Verildiği – Yoğun İş Temposunda Çalışan İcra Dairelerinin Bu Şekilde Bir Uygulamayı Kaldıramayacağı/Şikayetin Reddine Karar Verileceği ) Read the rest of this entry »

2004 SAYILI İİK MADDE 359 İCRA DAİRELERİNİN MUHABERELERİ

T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2009/18464

K. 2009/26713

T. 29.12.2009

• UYAP ARACILIĞI İLE ARAÇ KAYDI TESPİTİ TALEBİ ( UYAP Sisteminin Çalışmasında Aksaklıklar Olduğu/Aynı Ad Soyada Sahip İlgisiz Kişilerin Haciz Tehdidi Altında Kalabileceği – Talebin Reddine Karar Verileceği )

• KAYITLI ARACIN UYAP MARİFETİYLE TESPİTİ TALEBİ ( Yoğun İş Temposunda Çalışan İcra Dairelerinin Bu Şekilde Bir Uygulamayı Kaldıramayacağı/Sisteme Bağlanmada Aksaklıklar Yaşandığı – Talebin Reddi Gereği )

• İCRA VE İFLAS KANUNUNUN UYGULANMASI ( UYAP Aracılığı İle Araç Tespiti Talebi – Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı Arasında Yapılan Protokolün Kanunun Hükümlerini Yürürlükten Kaldıramayacağı/Talebin Reddine Karar Verileceği )

• ARAÇ HACZİ TALEBİ ( UYAP Marifetiyle/Yoğun İş Temposunda Çalışan İcra Dairelerinin Bu Şekilde Bir Uygulamayı Kaldıramayacağı – Sisteme Bağlanmada Aksaklıklar Yaşandığı/Talebin Reddi Gereği )

• ŞİKAYET ( UYAP Marifetiyle Araç Kaydı Tespiti Talebi /Talebin Reddine Karar Verildiği – Yoğun İş Temposunda Çalışan İcra Dairelerinin Bu Şekilde Bir Uygulamayı Kaldıramayacağı/Şikayetin Reddine Karar Verileceği ) Read the rest of this entry »

2004 SAYILI İİK MADDE 357 CUMHURİYET SAVCILIĞINCA TAKİP

T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2009/18464

K. 2009/26713

T. 29.12.2009

• UYAP ARACILIĞI İLE ARAÇ KAYDI TESPİTİ TALEBİ ( UYAP Sisteminin Çalışmasında Aksaklıklar Olduğu/Aynı Ad Soyada Sahip İlgisiz Kişilerin Haciz Tehdidi Altında Kalabileceği – Talebin Reddine Karar Verileceği )

• KAYITLI ARACIN UYAP MARİFETİYLE TESPİTİ TALEBİ ( Yoğun İş Temposunda Çalışan İcra Dairelerinin Bu Şekilde Bir Uygulamayı Kaldıramayacağı/Sisteme Bağlanmada Aksaklıklar Yaşandığı – Talebin Reddi Gereği )

• İCRA VE İFLAS KANUNUNUN UYGULANMASI ( UYAP Aracılığı İle Araç Tespiti Talebi – Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı Arasında Yapılan Protokolün Kanunun Hükümlerini Yürürlükten Kaldıramayacağı/Talebin Reddine Karar Verileceği )

• ARAÇ HACZİ TALEBİ ( UYAP Marifetiyle/Yoğun İş Temposunda Çalışan İcra Dairelerinin Bu Şekilde Bir Uygulamayı Kaldıramayacağı – Sisteme Bağlanmada Aksaklıklar Yaşandığı/Talebin Reddi Gereği )

• ŞİKAYET ( UYAP Marifetiyle Araç Kaydı Tespiti Talebi /Talebin Reddine Karar Verildiği – Yoğun İş Temposunda Çalışan İcra Dairelerinin Bu Şekilde Bir Uygulamayı Kaldıramayacağı/Şikayetin Reddine Karar Verileceği ) Read the rest of this entry »

%d blogcu bunu beğendi: