2004 SAYILI İİK MADDE 356 YUKARIDAKİ MADDEYE RİAYET ETMEYENLER HAKKINDA HÜKÜMLER

T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/5726

K. 2012/23253

T. 2.7.2012

• UZMAN ÇAVUŞUN EMEKLİ İKRAMİYESİNİN HACZEDİLEMEYECEĞİ ŞİKAYETİ ( Uzman Çavuşun Adi Malül Olarak Emekliye Ayrıldığı – Alacaklı ile Borç İlişkisinin Henüz Sonlanmadığı/Emekli İkramiyesinin Haczinin Mümkün Olduğu/Şikayetin Reddi Gerektiği )

• ADİ MALÜL OLARAK EMEKLİYE AYRILMA ( Emekli İkramiyesinin Haczedilemeyeceğin Dair Bir Düzenleme Getirilmemiş Bulunduğu – Alacaklı ile Borç İlişkisinin Henüz Sonlanmadığı/Emekli İkramiyesinin Haczinin Mümkün Olduğu/Şikayetin Reddi Gerektiği )

• EMEKLİ İKRAMİYESİ HACZEDİLEBİLECEĞİ ( Şikayetin Reddi – Adi Malül Olarak Emekliye Ayrılma/Borç İlişkisini Devam Ettiği ) Read the rest of this entry »

2004 Sayılı İİK Madde 355 MAAŞ VE ÜCRETLERİN KESİLMESİNDE USUL

T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/7201

K. 2012/24154

T. 10.7.2012

• MAAŞ VE ÜCRET HACZİ (İcra Müdürlüğü’nce Haciz İhbarnamesi Gönderilerek Maaş Haczi Yapılamacağı – Haciz Yazısı Gönderilmesinin Yeterli Olduğu/Borçlu Şikayetinin Kabulü Gereği/Maaş Haczine Borçlu Tarafından İtiraz Edilmesi )

• MAAŞ HACZİNDE HACİZ YAZISININ YETERLİ OLMASI (İcra Müdürlüğü’nce Haciz İhbarnamesi Gönderilerek Maaş Haczi Yapılamacağı – Haciz Yazısı Gönderilmesinin Yeterli Olduğu/Borçlu Şikayetinin Kabulü Gerektiği/Maaş ve Ücret Haczi )

• HACİZ İHBARNAMESİ (Dava Konusu İcra Müdürlüğü’nce Haciz İhbarnamesi Gönderilerek Maaş Haczi Yapılamacağı ) Read the rest of this entry »

2004 SAYILI İİK MADDE 355 MAAŞ VE ÜCRETLERİN KESİLMESİNDE USUL

T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/5726

K. 2012/23253

T. 2.7.2012

• UZMAN ÇAVUŞUN EMEKLİ İKRAMİYESİNİN HACZEDİLEMEYECEĞİ ŞİKAYETİ ( Uzman Çavuşun Adi Malül Olarak Emekliye Ayrıldığı – Alacaklı ile Borç İlişkisinin Henüz Sonlanmadığı/Emekli İkramiyesinin Haczinin Mümkün Olduğu/Şikayetin Reddi Gerektiği )

• ADİ MALÜL OLARAK EMEKLİYE AYRILMA ( Emekli İkramiyesinin Haczedilemeyeceğin Dair Bir Düzenleme Getirilmemiş Bulunduğu – Alacaklı ile Borç İlişkisinin Henüz Sonlanmadığı/Emekli İkramiyesinin Haczinin Mümkün Olduğu/Şikayetin Reddi Gerektiği )

• EMEKLİ İKRAMİYESİ HACZEDİLEBİLECEĞİ ( Şikayetin Reddi – Adi Malül Olarak Emekliye Ayrılma/Borç İlişkisini Devam Ettiği ) Read the rest of this entry »

%d blogcu bunu beğendi: