Çek cezaları kalkacak mı?

TBMM’İNDE ÇEK CEZALARININ KALKMASI İÇİN ÇALIŞMA

 Etkin bir milletvekili çek cezalarının kalkması için yoğun bir çalışma içerisinde. Bize ulaşan milletvekili MHP  ile anlaştıklarını, AKP de girişimlerinin sürdüğünü belirterek bizden yapılacak yasa değişikliği önerisine katkı vermemiz istendi ve hazırlanan yasa değişikliği teklifi bize iletildi. KOSİAD Hukuk Komisyonu yasa değişikliği üzerindeki çalışmalarını sürdürmektedir. Burada önemli olan AKP’den sağlanacak destektir. Bu desteğin sağlanması için de çalışmalar yapılmaktadır. AKP yetkililerinin mail veya mesajlarla taciz edilmesi bu çalışmaya zarar verecektir. Son günlerde çek mağdurlarının geliştirdiği Twitter, sitelerde yorum yazma yöntemlerini olumlu buluyoruz. Mail, faks ve mesajları artık zararlı hale gelmiş ve bu dava açısından modası geçmiştir. AKP ile birebir ilişki ise son derece önemlidir. Biz KOSİAD olarak bu yönde çalışmalarımıza ağırlık vereceğiz.

 IŞIK GÖRÜNDÜ MÜ?

Umarız bu kez yanılmayız…

YARIN ÇOK GEÇ OLABİLİR

DEVAMI

Karşılıksız çek adli para cezası nasıl kalkar, kalkar mı?

Örgütlü bir güç olmazsa iktidarlar bizi ciddiye almazlar; çünkü yasa hakim güçlerin işine yarıyor..DEVAMI

Beklentiler, umutlar

Göz yaşları sel oluyor..telefonda bir kadın sesi.

“Gelinimi aldılar..İki çocuğu var..eşi de içerde..ne olur, yardım edin! …”  DEVAMI

Karşılıksız çeke adli para cezası kalkar mı?

3 veya  5 yıl gibi kısa bir  sürede bunun gerçekleşeceğini, karşılıksız çekin suç olmaktan çıkarılacağını veya idari para cezası gibi sonucu hapis cezası olmayan  yaptırımlara dönüşeceğini sanmıyoruz. Siyasi iktidar bunu yapmak isteseydi en güzel zamanlama seçim öncesi bir kısım seçmeni rahatlatacak böyle bir düzenleme yapmak olacaktı. Hükümet bunu yapmadığı gibi başbakan mecliste kendisine ulaşan bir grup mağduru da azarlamıştır. Ham hayallerin peşinde koşmanın artık kimseye bir yararı yok, bu ceza yakın gelecekte kalkmayacaktır. Bu yasanın yoğun olarak tartışıldığı günlerde, zamanın adalet bakanı ” bu ceza orta vadede kalkabilir” demedi mi?

NELER YAPILABİLİR

3167’ye karşı mahkemeler nezdinde ve Yargıtayda direnmek. Biz hep söylüyoruz; çeşitli hukuki nedenlerle 3167 delinebilir. Nitekim biz her gün bu doğrultuda yeni yeni kararlar alıyoruz; kesinleşmiş bir adli para cezasında infazını durduruyor, temyiz yolu veya yeniden yargılanma yolunu açıyor, ya da uyarlama ile cezayı kaldırıyoruz. Bunları ya CMK’ya göre dosyada mevcut bir eksiklikten veya yeni yasadan ötürü yaptığımız başvurular sonunda elde ediyoruz. Bu kolay olmuyor tabii, bazen aynı dosyaya dört kez dilekçe sunduğumuz oluyor..Şablon bakışlarla kesin hükümlerden sonuç alınamaz, her dosya farklıdır..İşe dinamik yaklaşıp hakimleri düşündürmenin bir yolunu bulmalıyız, 26 yıllık ezberi bozmalıyız..

BEKLENTİLERİMİZ

Bizim önemli bir beklentimiz Anayasa Mahkemesinin beklenen gerekçeli kararı, diğeri de Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun direnme ile gelen dosyalar için vereceği karardır.

ORTA VE UZUN VADEDE YAPILMASI GEREKENLER

Karşılıksız çek suçunun bir dünya görüşü olarak  insan haklarına aykırı bir ceza düzenlemesi olduğuna inananların, başına iş geldiği, adli para cezasına mahküm olduğu için değil, örgütlü mücadelelere destek vermesi gerekir. Bu cezaya karşı verilecek mücadele bir insan hakları savunuculuğudur. Biz belki 3167 ucubesini ortadan kaldıracağız, ama 5941 daha büyük bir garabettir, insan hakları savunucularının mücadelesi sadece 3167 yi ortadan kaldırmak olamaz..

İNFAZLAR NASIL DURUR? TIKLA OKU

Yeni Çek Yasası(5941) Yorumlar Uygulamalar

Çeklere üç daire birden bakacak

Yargıtay 10. Ceza dairesi dosyalara bakmayı durdurdu.

Daire dosyalara bakmıyor,  Nedenini sorduğumuzda “bize öyle talimat geldi” diyorlar. 

Soru,

 “çek davalarına 15. Daire bakacak deniliyordu, neden bu olabilir mi?

Cevap

“Olabilir”

Soru,

“Dosyalara bundan böyle 15. Daire mi bakacak”

Cevap,

“Bize gelen bilgilere göre sadece 15. Daire değil, 10. Dairedeki dosyalar üç daireye dağıtılacak, yani çeklere üç daire birden bakacak”

ÇEKLERE ÜÇ DAİRENİN BAKMASI NEYİ DEĞİŞTİRİR?

Biliyorsunuz, bir süre önce basında haberler çıkmıştı, “Çek davaları zaman aşımına uğruyor, alacaklılar alacaklarını alamıyor”, diye. Hükümet alacaklılara kulak verdi ve çözüm üretti. Çek davalarını hızlandırdı, dosyalar hızla sonuçlanacak. Bu gidişle 2011 ve 2o12 yılı çek yılı olacak, hapishaneler karşılıksız çek suçlarından yatacaklarla dolacak.

DAHA DA ÖNEMLİSİ İÇTİHATLAR DEĞİŞEBİLİR, FARKLI KARARLAR ÇIKABİLİR

Çeklere üç daire baktığında 10. Ceza dairesinin 5941 ile ilgili verdiği içtihatlar değişebilir, daireler farklı kararlar verebilir, karışık olan durum daha da karışık hale gelebilir, ama bunun çek sanıklarına yarardan çok zararı olacaktır. Alacaklılar fazlası ile memnun edilirken çek sanık ve hükümlülerinin hapse girmesi hızlanacak, belki de kazanımlar geri alınacak.

BU DURUMUN UYARLAMA YARGILAMALARINA ETKİSİ NE OLUR?

Son zamanlarda 3167’den görülen davalarda mahkemelerde lehe önemli gelişmeler oluyordu. Mahkemeler hızla yeni çek yasasının, 5941 in 3167 den çok farklı bir yasa olduğunu anlamaya başlamışlardı ve birçok kesinleşmiş hükümde infazlar kalktı,bazılarında beraat kararları çıkarken, bazılarında temyiz yolu açıldı. Yeni durumda ne olur? Yeni durumda alınacak yeni kararlar, içtihatlar geriye yürümez, ancak devreye yeni giren dairelerin uygulamaları mahkemeleri aksi yönde etkileyebilir ve bundan sonraki başvurular zora girebilir. Yeni dairelerin etkisi sanıyoruz 2010 Eylül ayından itibaren görülecektir. Bu nedenlerle başvuruların hızlandırılmasında biz yarar görüyoruz.

İSTİNAF MAHKEMELERİ

İstinaf Mahkemeleri 2012 Haziranında devreye giriyor. İstinaf Mahkemeleri devreye girince artık adli para cezalarının temyiz yeri bu mahkemeler olacak ve bu mahkemelerin vereceği kararlar kesin olacak, yani temyiz edilemeyecek, dosyalar belki de 6 ay veya daha kısa bir sürede kesinleşip geri gelecek.

ÖRNEK UYARLAMA DİLEKÇELERİ

Blogların mağdurlara hizmet ediyoruz diye yayınladığı örnek uyarlama dilekçeler işe yaramadı. Tesadüfen elde adilen arizi kazançlar hariç başvurular geri tepti. 3167 davalarında en büyük sorun mahkemelerin yerleşik alışkanlıkları.

NE YAPMALI?

Önce doğru talebi tespit etmek, doğru talebe uygun başvuru dilekçesini hazırlamak, sonra başvuruyu yakın takibe almak..Bir İstanbul Asliye ceza mahkemesi talebimizi red etti. Hakimin ek kararına baktım benim talebim nerede ise hiç değerlendirilmemiş, sunduğum Yargıtay kararı için hakim ek kararda “Yargıtayın derdest davalarda verdiği karar” diye söz etmiş. Oysa Yargıtay kararı derdest bir davada değil kesin hükümlere ilişkin başvurulara ilişkindi. Aynı mahkemede benzer taleplerim var. Şimdi yapılması gereken gidip hakime durumu anlatmak, tabii bu kolay bir iş değil..Hakime  anlatacağımız şey basit, Yargıtay kararına dikkat çekmemiz yetecek, ama bunu bile yapmak zor iş, hakime hatasını, ya da gerekli özeni göstermediğini söyleyeceğiz..Tepki alacağız, ama hakim eminim bunu doğru yönde değerlendirecektir.

HER DOSYA FARKLI BİR HİKAYEDİR

Davalar sadece kes yapıştır ile kazanılmaz, her dosyanın ayrı bir hikayesi ve ayrı bir savunması vardır, hazır reçeteler her zaman işe yaramaz, bazen yarardan çok zararları olur..Özgürlüğüne değer verenler bedeline katlanmalı..

3167 yi geçersiz kılacağız

3167 sayılı yasa bir hukuk devletinde uygulama alanı bulamaz. Bu yasayı mutlaka ama mutlaka geçersiz kılacağız. 31.12.2008 tarihi itibari ile bu yasanın geçersiz olduğu bir yana 5941 sayılı yasa ve CMK hükümleri göz önüne alındığında bu yasa zaten uygulanamaz, pek az uygulama alanı vardır.

BU UCUBE YASAYI AİHME’YE GÖTÜRECEĞİZ

Bu ucube yasayı AİHM’ye götüreceğiz, AİHM’den karar çıkması üç yıl alacaktır, ama biz AİHM’den önce bu yasayı tarihe gömeceğiz. Bunun için tek yapılması gereken örgütlü mücadeledir. Örgütlü mücadele ortak akılla ve güçlerin birleştirilmesi ile mümkün olur. Örgütlü olmayı başaracağız ve başardığımız gün bu yasa tarih olacaktır…

3167 Sayılı Çek Yasası Tam Bir Garabettir

3167 sayılı çek yasası bırakınız anayasa ve insan hakları sözleşmesine aykırı olmasını , yargılama usulü açısından da bir garabettir. Burada gerçek anlamda bir yargılama yoktur. Hüküm var ama, yargılama yok. Bırakalım bir mahkemeyi, hayatın normal akışına göre bir karar vereceğimiz zaman sağlıklı bir karara varmak için sağlıklı bir muhakeme yapmak gerekir.
Ceza Muhakemeleri yasasına göre normal yargılamada izlenen yöntemlerden hiçbirisi karşılıksız çek yargılamalarında geçerli değildir. Hazırlık soruşturmasında sanığın ifadesine başvurulması zorunluluğu yoktur. Savcılar sanığın ifadesine başvurmadan doğrudan davayı açabilmektedirler. Sanığın bankaya bildirdiği adreste bulunmaması halinde 35 tebliği ile gıyapta yargılama yapılmakta ve mahkumiyet kararı verilmektedir. Karşılıksız çek suçları neme nem suç ise hırsızlık, gasp, ırza geçme suçlarında sanığa tanınan imkan karşılıksız çeklerde tanınmamaktadır. BU SUÇ VATANA İHANET SUÇUNDAN DA ÖNEMLİ. İzlenen usulü yöntemlerde amaç bir an önce sanığı mahkum etmek, adres araştırmasına v.s gerek duymadan gıyapta yargılama ile de olsa..
Karşılıksız çek yargılamalarında hakimlerin de pek önemi yoktur. Hakimler bir onay makamı gibidir. Karşılıksız çek varsa hakim de adli para cezasını verecektir.
BÖYLECE GİYAPTA YAPILACAK YARGILAMA İLE KARŞILIKSIZ ÇEK KEŞİDE ETMEKLE HİÇBİR DOLANDIRICILIK, HİLE V. S GİBİ SUÇ İŞLEME KASTI OLMAYAN YURTTAŞ YILLARCA HAPİS YATABİLECEKTİR.
İŞTE BİZİM UYGARLIK DÜZEYİMİZ..
Sadece yargılama usulü açısından bile bu yasa Türk Hukukunun bir ayıbıdır ve mutlaka düzeltilmelidir.

%d blogcu bunu beğendi: