213 sayılı VUK madde 359 İçtihat

T.C.

YARGITAY

11. CEZA DAİRESİ

E. 2005/2456

K. 2006/362

T. 30.1.2006

yargıtay 2• SAHTE FATURA DÜZENLEMEK ( Yargılama Şartı Olan Defterdarlık Mütalaası Alındıktan Sonra Sanıkların Hukuki Durumlarının Takdir ve Değerlendirilmesi Gereği )

• YARGILAMA ŞARTI ( Defterdarlık Mütalaası Alındıktan Sonra Sanıkların Hukuki Durumlarının Takdir ve Değerlendirilmesi Gereği – Sahte Fatura Düzenlemek )

• ÖZEL EVRAKTA SAHTECİLİK ( Sahte Fatura Düzenlemek Suçundan Yargılama Şartı Olan Defterdarlık Mütalaası Alındıktan Sonra Sanıkların Hukuki Durumlarının Değerlendirileceği )

• GÖREVLİ MAHKEME ( Özel Evrakta Sahtecilik – Üst Dereceli Ağır Ceza Mahkemesine Ait Olduğu ) Read the rest of this entry »

213 sayılı VUK madde 359 İçtihat

T.C.

YARGITAY

11. CEZA DAİRESİ

E. 2006/6740

K. 2007/7940

T. 14.11.2007

yargıtay 2• SAHTE FATURA ( Suçun İşlendiğini Haber Alan Cumhuriyet Savcılığı’nın İlgili Vergi Dairesi’ni Haberdar Ederek İnceleme Yapılmasını İstemesi Gerektiği )

• KAÇAKÇILIK ( Suçun İşlendiğini Haber Alan Cumhuriyet Savcılığı’nın İlgili Vergi Dairesi’ni Haberdar Ederek İnceleme Yapılmasını İstemesi Gerektiği )

• ÖZEL BELGEDE SAHTECİLİK ( Suçun İşlendiğini Haber Alan Cumhuriyet Savcılığı’nın İlgili Vergi Dairesi’ni Haberdar Ederek İnceleme Yapılmasını İstemesi Gerektiği ) Read the rest of this entry »

213 sayılı VUK madde 359 İçtihat

T.C.

YARGITAY

11. CEZA DAİRESİ

E. 2008/1348

K. 2008/12690

T. 3.12.2008

yargıtay 2• ÖZEL BELGEDE SAHTECİLİK ( Faturaları Gerçek Bir Mal ve Hizmet Alımı Olmaksızın Gerçeğe Aykırı Olarak Düzenlemek – Vergi Usul Kanununun 359/B-1 Md. Temas Eden “Sahte Fatura Düzenlemek” Suçunu Oluşturacağı )

• SAHTE FATURA DÜZENLEMEK ( Sanıkların Katılanın Yetkisi Olduğu A.Ş’nin Faturalarını Gerçek Bir Mal ve Hizmet Alımı Olmaksızın Gerçeğe Aykırı Olarak Düzenlemesinde Suçun Oluştuğu )

• FATURALARI GERÇEK BİR MAL VE HİZMET ALIMI OLMAKSIZIN GERÇEĞE AYKIRI OLARAK DÜZENLEMEK ( Vergi Usul Kanununun 359/B-1 Md. Temas Eden “Sahte Fatura Düzenlemek” Suçunu Oluşturacağı ) Read the rest of this entry »

213 sayılı VUK madde 359 İçtihat

T.C.

YARGITAY

11. CEZA DAİRESİ

E. 2009/2245

K. 2009/7050

T. 8.6.2009

yargıtay 2• VERGİ USUL KANUNU’NA MUHALEFET ( Sahte Olarak Basılan Ödeme Kaydedici Cihaz Fişlerinin Komisyon Karşılığında Vergi İadesinde Kullanılmak Üzere Piyasaya Sürme – Vergi Usul Kanununa Aykırılık Oluşturan Eylem Nedeniyle Açılan Kamu Davasında Sanıkların Durumunun Dava Şartı Olan Mütalaa Alındıktan Sonra Tayini Gereği )

• DAVA ŞARTI ( Vergi Usul Kanunun 359/1-b Maddesine Aykırılık – Açılan Kamu Davasında Sanıkların Hukuki Durumlarının Mütalaa Alındıktan Sonra Tayini Gereği )

• ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ FİŞLERİNİ SAHTE OLARAK BASMA VE PİYASAYA SÜRME ( 213 Sayılı Vergi Usul Kanunun 359/1-b Maddesine Aykırılık Oluşturduğu – Sanıkların Hukuki Durumunun Tayini İçin Mütalaa Alınmasının Yasa Gereği Olduğu )

213/m. 359/b-1, 367 Read the rest of this entry »

%d blogcu bunu beğendi: