213 sayılı VUK madde 359 İçtihat

T.C.

YARGITAY

11. CEZA DAİRESİ

E. 2003/8846

K. 2006/1007

T. 20.2.2006

yargıtay 2• VERGİ USUL KANUNU’NA MUHALEFET SUÇU ( Vergi Kanunları Uyarınca Düzenlenmesi Gereken Belgelerin Sahte ve Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Olarak Düzenlenmesinin Suçun Oluşumu için Yeterli Olması )

• GERÇEĞE AYKIRI BELGE DÜZENLEMEK ( Yasa Gereğince Düzenlenmesi Gereken Belgelerin Sahte ve Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Olarak Düzenlenmesinin Suçun Oluşumu için Yeterli Olup Bu Belgelerin Kullanılması ve Vergi Ziyaı Doğması Suçun Unsuru Olmaktan Çıkarılmış Olması ) Read the rest of this entry »

213 sayılı VUK madde 359 İçtihat

T.C.

YARGITAY

7. CEZA DAİRESİ

E. 2006/2847

K. 2006/12540

T. 21.6.2006

yargıtay 2• DEFTER VE BELGELERİN İBRAZ EDİLEMEMESİ ( Ulaşılamayan Kişilerde Olduğunun İleri Sürülerek İbrazından Kaçınılması Halinde Usulüne Uygun Tebligatın Aranmayacağı )

• USULÜNE UYGUN TEBLİGAT ( Defter ve Belgelerin Bulunamaması Ulaşılamayan Kişilerden Olduğunun İleri Sürülerek İbrazından Kaçınılması Halinde Usulüne Uygun Tebligatın Aranmayacağı )

• VERGİ USUL KANUNUNA MUHALEFET ( Defter ve Belgelerin Bulunamaması Ulaşılamayan Kişilerden Olduğunun İleri Sürülerek İbrazından Kaçınılması Halinde Usulüne Uygun Tebligatın Aranmayacağı ) Read the rest of this entry »

213 sayılı VUK madde 359 İçtihat

T.C.

YARGITAY

7. CEZA DAİRESİ

E. 2006/2847

K. 2006/12540

T. 21.6.2006

yargıtay 2• DEFTER VE BELGELERİN İBRAZ EDİLEMEMESİ ( Ulaşılamayan Kişilerde Olduğunun İleri Sürülerek İbrazından Kaçınılması Halinde Usulüne Uygun Tebligatın Aranmayacağı )

• USULÜNE UYGUN TEBLİGAT ( Defter ve Belgelerin Bulunamaması Ulaşılamayan Kişilerden Olduğunun İleri Sürülerek İbrazından Kaçınılması Halinde Usulüne Uygun Tebligatın Aranmayacağı )

• VERGİ USUL KANUNUNA MUHALEFET ( Defter ve Belgelerin Bulunamaması Ulaşılamayan Kişilerden Olduğunun İleri Sürülerek İbrazından Kaçınılması Halinde Usulüne Uygun Tebligatın Aranmayacağı ) Read the rest of this entry »

213 sayılı VUK madde 359 İçtihat

T.C.

YARGITAY

11. CEZA DAİRESİ

E. 2006/2065

K. 2006/7370

T. 20.9.2006

yargıtay 2• DELİLLERİN TOPLANMASI ( Resmi Belgede Sahtecilik – Mahkemece Söz Konusu Dava Dosyası Celp Edilerek Özeti Duruşma Tutanağına Geçirilmesi Gereği )

• SAHTE BELGE DÜZENLEMEK ( Bilirkişi Raporu ve Delillerin Onaylı Örneklerinin Dosyaya Aktarılması Dosya İçinde Bulunan İhracatçılar Birliği Genel Sekreterliğinin Verdiği Raporla Karşılaştırılma Yapılması Gereği ) Read the rest of this entry »

213 sayılı VUK madde 359 İçtihat

T.C.

YARGITAY

11. CEZA DAİRESİ

E. 2005/3238

K. 2006/7513

T. 25.9.2006

yargıtay 2• ÖZEL EVRAKTA SAHTECİLİK ( Vergi Kanunlarınca Düzenlenmesi Gereken Belgelerin Sahte Olarak Düzenlenmesi Suçun Oluşumu İçin Yeterli Olup Bu Belgelerin Kullanılması ve Vergi Ziyaı Doğması Suçun Unsuru Olmaktan Çıkarıldığı )

• GÖREV ( Sahte Fatura Düzenlemek ve Kamu Kurumu Olan İcra Müdürlüğünü Aracı Kılmak Suretiyle Dolandırıcılık Suçunun Oluşup Oluşmayacağına İlişkin Delillerin Takdir Yetkisinin Üst Dereceli Ağır Ceza Mahkemesine Ait Olduğu )

• SAHTE FATURA DÜZENLEMEK ( Kamu Kurumu Olan İcra Müdürlüğünü Aracı Kılmak Suretiyle Dolandırıcılık Suçunun Oluşup Oluşmayacağına İlişkin Delillerin Takdir Yetkisinin Üst Dereceli Ağır Ceza Mahkemesine Ait Olduğu ) Read the rest of this entry »

213 sayılı VUK madde 359 İçtihat

T.C.

YARGITAY

7. CEZA DAİRESİ

E. 2005/7846

K. 2006/19978

T. 28.12.2006

yargıtay 2• VERGİ KAÇAKÇILIĞI ( Gerçekte Mal Alım Satımı Yapılmayan Sadece Sahte Fatura Düzenlemek Üzere Kurulan Bir Şirketten Mal Alındığının Belirtilmesi – Sanığın Alış Yaptığı Firmanın Yetkililerini Tanımadığını Bildirmesi ve Yaptığı Ödemelere İlişkin Herhangi Bir Belge Almamasının Hayatın Olağan Akışı ile Geçerli Ticari Teamüllere Uygun Olmadığı )

• SAHTE FATURA ( Sanığın Şirket Yetkilisinin Beyanı ile Sahte Fatura Düzenlediği Hiçbir Kuşku Bulunmayan Şirketten Aldığı Faturaların Sahte Olduğunu Bilemeyeceği Yönündeki Savunmasına İtibar Edilemeyeceği ) Read the rest of this entry »

213 sayılı VUK madde 359 İçtihat

T.C.

YARGITAY

11. CEZA DAİRESİ

E. 2007/590

K. 2007/4440

T. 26.6.2007

yargıtay 2• SAHTE FATURA BASARAK KULLANMAK ( 213 S.K. Md. 359 Kapsamında – Defterdarlık Ya da Gelirler Bölge Müdürlüğünün Mütalaası Alındıktan Sonra Asliye Ceza Mahkemesinin Görevsizlik Kararı Vereceği/Dosyanın Ağır Ceza Mahkemesine Gönderileceği )

• ÖZEL BELGEDE SAHTECİLİK ( 213 S.K. Md. 359 Kapsamında Sahte Fatura Basarak Kullanmak- Özel Belgede Sahtecilik Olarak Değerlendirilemeyeceği )

• VERGİ KAÇAKÇILIĞI ( Sahte Fatura Basarak Kullanmak /Özel Belgede Sahtecilik Olarak Değerlendirilemeyeceği – Ağır Ceza Mahkemesinin Görevli Olduğu )

• GÖREVSİZLİK KARARI ( Sahte Fatura Basarak Kullanmak – Defterdarlık ya da Gelirler Bölge Müdürlüğünün Mütalaası Alındıktan Sonra Asliye Ceza Mahkemesinin Görevsizlik Kararı Vereceği/Dosyanın Ağır Ceza Mahkemesine Gönderileceği )

• DEFTERDARLIK YADA GELİRLER BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN MÜTALAASI ( Sahte Fatura Basarak Kullanmak – Mütalaa Alındıktan Sonra Asliye Ceza Mahkemesinin Görevsizlik Kararı Vereceği ) Read the rest of this entry »

213 sayılı VUK madde 359 İçtihat

T.C.

YARGITAY

7. CEZA DAİRESİ

E. 2006/14577

K. 2008/1694

T. 21.2.2008

yargıtay 2• VERGİ USUL KANUNU’NA MUHALEFET ( Her Takvim Yılındaki Eylemlerin Ayrı Suç Oluşturacağı Hususu Gözetilmeden Sanık Tarafından Sahte Fatura Düzenlenip Düzenlemediği Hususunun Araştırılması Gerektiği )

• HER TAKVİM YILINDAKİ EYLEMLER ( Ayrı Suç Oluşturacağı Hususu Gözetilmeden Sanık Tarafından Sahte Fatura Düzenlenip Düzenlemediği Hususunun Araştırılması Gerektiği )

• SAHTE FATURA KULLANILMASI ( 213 Sayılı Kanuna Muhalefet – Her Takvim Yılındaki Eylemlerin Ayrı Suç Oluşturacağı Hususu Gözetilmeden Sanık Tarafından Sahte Fatura Düzenlenip Düzenlemediği Hususunun Araştırılması Gerektiği ) Read the rest of this entry »

213 sayılı VUK madde 359 İçtihat

T.C.

YARGITAY

11. CEZA DAİRESİ

E. 2007/9015

K. 2008/1515

T. 13.3.2008

yargıtay 2• VERGİ KAÇAKÇILIĞI ( 01.01.1999 Tarihinden İtibaren Vergi Ziayının Vergi Kaçakçılığının Unsuru Olmadığı – Suçun Oluşması İçin Faturanın Yasal Şekline Uygun Düzenlenmiş Olmasının Yeterli Olduğu )

• VERGİ ZİYAI ( Vergi Kaçakçılığı Suçunun Unsuru Olmaktan Çıkarıldığı – 01.01.199 Tarihi İtibariyle Vergi Kaçakçılığı Suçunun Oluşması İçin Faturanın Yasal Şekle Uygun Olmasının Yeterli Olduğu ) Read the rest of this entry »

213 sayılı VUK madde 359 İçtihat

T.C.

YARGITAY

11. CEZA DAİRESİ

E. 2008/2585

K. 2008/5314

T. 27.5.2008

yargıtay 2• V.U.K.’A MUHALEFET ( Defter ve Belge Gizlemek/Sanığın Defterlerin Bir Kısmını Kaybolduğu Gerekçesiyle İncelemeye İbraz Etmemesi – Yaptığı Savunma Doğrultusunda Araştırma Yapılması Gerektiği )

• DEFTER VE BELGELERİ GİZLEMEK ( Sanığın Defterlerin Bir Kısmını Kaybolduğu Gerekçesiyle İncelemeye İbraz Etmemesi – Yaptığı Savunma Doğrultusunda Araştırma Yapılacağı )

• SAHTE FATURA KULLANMAK ( Hükümden Sonra Yürürlüğe Giren Lehe Yasa – Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararı Verilip Verilemeyeceğinin Değerlendirileceği )

• HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI ( Sahte Fatura Kullanmak – Hükümden Sonra Yürürlüğe Giren Yasa Gereğince Değerlendirilmesi Gerektiği ) Read the rest of this entry »

%d blogcu bunu beğendi: