2004 SAYILI İİK MADDE 358 ÜÇÜNCÜ ŞAHSA BIRAKILAN MALLAR

T.C.

YARGITAY

CEZA GENEL KURULU

E. 2005/17-154

K. 2005/156

T. 6.12.2005

• SANIKTAN BOZMAYA KARŞI DİYECEĞİNİN SORULMASI ( Sanığa Bozmada Belirtilen ve Aleyhinde Sonuç Doğuracak Olan Hususlarda Beyanda Bulunma Kendisini Savunma ve Bu Konudaki Kanıtlarını Sunma Olanağının Tanınmasının Gerekmesi )

• YEDİEMİNLİĞİ SUİSTİMAL SUÇU ( Teslim Alınan Malın İcra Müdürlüğünün Talebine Rağmen Yedi Gün İçinde Teslim Edilmemesi Halinde Suçun Oluşması ve Takibi Şikayete Bağlı Olması )

• SUÇUN UNSURLARININ OLUŞMAMASI ( Yedieminliği Suistimal Suçunun Oluşması için Teslim Alınan Malın İcra Müdürlüğünün Talebine Rağmen Yedi Gün İçinde Teslim Edilmemesi Halinde Suçun Oluşması )

• HACZİN TATBİKİ ( Haczin Geçerli Olması için İİK Gereğince Haczin Fiilen Uygulanıp Borçlunun Mallar Üzerindeki Zilyetliğinin Kaldırılması ve Mahcuzun Muhfaza Altına Alınmasının Gerekmesi )

• FİİLİ HACİZ ( Fiilen Haciz İşlemi Gerçekleştirilmeden Evrak Üzerinde Menkul Malın Üçüncü Kişiye Yediemin Olarak Bırakılmasının Yasaya Uygun Olmaması ) Read the rest of this entry »

%d blogcu bunu beğendi: