2004 SAYILI İİK MADDE 365 İSTİNAF DİLEKÇESİNİN REDDİ

T.C.

YARGITAY

HUKUK GENEL KURULU

E. 2011/12-850

K. 2012/147

T. 14.3.2012

• İNKAR TAZMİNATININ KESİNLEŞMEDEN İCRAYA KONULMASINA DAİR ŞİKAYET ( Şikayetçi Borçlu Şirketin İflas Ettiği ve Ticaret Sicil Memurluğu’ndaki Kaydının Silindiği – Ehliyet Yokluğu Nedeniyle Şikayetin Reddine Karar Verileceği )

• AKTİF DAVA EHLİYETİ YOKLUĞU ( Şikayetçi Borçlu Şirketin İflas Ettiği ve Ticaret Sicil Memurluğu’ndaki Kaydının Silindiği – Tüzel Kişiliği ve Dava Ehliyeti Sona Erdiğinden Şikayet Davasının Reddedileceği )

• İFLAS EDEN ŞİRKETİN TİCARET SİCİL MEMURLUĞUNDAN KAYDININ SİLİNMESİ ( Şikayetçi Borçlu Şirketin İflas Ettiği ve Ticaret Sicil Memurluğu’ndaki Kaydının Silindiği – Tüzel Kişiliği ve Dava Ehliyeti Sona Erdiğinden Şikayet Davasının Reddedileceği )

• TÜZEL KİŞİLİĞİN VE DAVA EHLİYETİNİN SONA ERMESİ ( Şikayetçi Borçlu Şirketin İflas Ettiği ve Ticaret Sicil Memurluğu’ndaki Kaydının Silindiği – Şikayet Davasının Aktif Husumet Yokluğundan Reddine Karar Verileceği ) Read the rest of this entry »

%d blogcu bunu beğendi: