Mahkeme kararı

T.C. ANKARA 10. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ Dosya-Karar No: 2009/961 – 2010/249

T .C.

ANKARA

10. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

EK KARAR

DOSYA NO : 2009/961

KARAR NO : 2010/249

HAKİM : İBRAHİM EKDEMİR 22085

KATİP : HÜSEYİN KARAKUŞ 86482

HÜKÜMLÜ : ……………, RAHMİ ve TÜRKAN oğlu , 01/11/1976 YAHYALI doğumlu, KAYSERİ , YAHYALI , İSMET mah/köy nüfusunda kayıtlı. Domaniç Caddesi Durak Mahallesi No:18 Tavşanlı/ KÜTAHYA adresinde oturur.

VEKİLİ : OSMAN RAHMİ OFLUOĞLU , Veko Giz Plaza Meydan sokak no: 3 K: 14 1406 34396 Maslak/İstanbul

SUÇ : Karşılıksız Çek Keşide Etme

SUÇ TARİHİ : 01/12/2008

ASIL KARAR TARİHİ : 03/03/2010

EK KARAR TARİHİ : 29/11/2011

Hükümlü vekili Av. Osman Rahmi OFLUOĞLU 28.11.2011 havale tarihli dilekçesi ile Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı ve diğer mahkemelerden verilen ek kararlar doğrultusunda temyiz şekilleri gösterilmediğinden infazın durdurulmasına karar verilmesini talep etmekle,

Hükümlü vekiline ait dilekçe ve dava dosyası birlikte tetkik edildi.

TÜRK MİLLETİ ADINA

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ.

Hükümlü hakkında Mahkememizin 03.03.2010 tarih aynı sayılı kararları ile karşılıksız çek keşide etmek suçundan adli para cezasına karar verilmiş ve bu karar 16.06.2010 tarihinde kesinleşerek infaza gönderilmiştir.

Hükümlü dilekçesi ile; Yargıtay Ceza Genel Kurulunun; başka bir mahkemenin herhangi bir dosyası ile ilgili olarak; “gerek yüze karşı, gerekse yoklukta verilen hüküm ve kararlarda başvurulacak yasa yolunun, süresinin, başvuru yapılacak mercii ile başvuru şeklinin hiçbir tereddüte yer vermeyecek biçimde açıkca belirtilmesi zorunludur. Bu hususlardan birinin eksikliği halinde, Mahkemelerce eksiklikliği gidermeye yeterli açıklamalı tebligat ile ilgililerin bilgilendirilmesi zorunludur. Böyle bir bilgilendirme yapılmadan yapılan bildirim ve tebliği geçerli değildir.” hükmünün verildiği belirtilerek ek karar verilmesi talep edilmektedir.

1. Her şeyden önce Ceza Hukuku kuralları çerçevesinde Yargıtay Ceza Genel Kurul Kararları sadece karar verilen dosyayı bağlayan kararlardır.

2. Yine temel hukuk prensipleri çerçevesinde; Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunları yürürlüğe girdikten sonra hüküm ifade ederler, geriye lehe sonuçlar doğurması yasal açıdan mümkün değildir.

3. Mahkememizin verilen kararında yasaya aykırı hiçbir husus olmadığı gibi; ” tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde Yargıtayda temyiz yolu açık olmak …. ” kaydı yer almaktadır.

Temyiz dilekçesi başka bir mahkemeye, yada Mahkeme haricinde bir kuruma verilemeyeceğine göre; temyiz edilecek mahkemeye verileceği hayatın olağan akışına uygundur. Ayrıca tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde Yargıtay yolu gösterildiğine göre, tamamen kelimelerle Mahkemeleri bağlı tutmak hukuk ve hayat mantığı ile bağdaşamaz.

4. Yargıtay Ceza Genel Kurul Kararı bağlayıcı olarak kabul edildiği takdirde:

TÜRKİYE GENELİNDE KESİNLEŞEN YADA KESİNLEŞMEYİP YARGITAY AŞAMASINDA OLAN TÜM DOSYALAR HAKKINDA DERHAL TAHLİYE KARARLARI VERİLEREK; BU MİLYONLARCA DOSYALARIN TEK TEK ELE ALINMASI GEREKİR.

HİÇBİR MAHKEME; BÖYLE BİR KARAR VERME ŞEKLİNE ZORLANAMAZ. TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI’NIN TEMEL HÜKÜMLERİNDEN OLAN…. HİÇBİR MERCİ VEYA MAKAM MAHKEMELERE EMİR YADA TALİMAT VEREMEZ…” AMİR HÜKMÜ İHLAL EDİLMİŞ OLUR.

YİNE BU KARAR ÇERÇEVESİNDE KARARIN ÖNGÖRDÜĞÜ ŞEKİLDE KARAR VERİLMESİ GEREKLİDİR…. SONUCUNA VARILDIĞI TAKDİRDE TÜM İNFAZ CUMHURİYET SAVCILARININ ELLERİNDEKİ TÜRKİYE GENELİNDE MİLYONLARCA DOSYA İÇİN BU TALEPLERDE BULUNMALARI GEREKTİĞİ GİBİ; TALEPTE BULUNMADIKLARI TAKDİRDE ADLİ GÖREVLERİNİ İHMAL EDECEKLERİ SONUCUNA VARILIR. BU HUSUS BİLE TALEBİN YASAL OLMADIĞININ VERİLEN GENEL KURUL KARARININ SADECE O DOSYAYI BAĞLAYICI OLACAĞI SONUCUNUN HUKUKİ OLDUĞU TESBİT EDİLMİŞTİR.

HÜKÜM . Bu nedenlerle

1. Yasal dayanağı kabul edilmeyen talebin REDDİNE

2. Bu nedenle İNFAZIN DURDURULMASINA YER OLMADIĞINA VE İNFAZIN AYNEN SÜRDÜRÜLMESİNE

3. Kararın bir suretinin talept bulunana Mahkememizce TEBLİĞİNE

Dair, kararın tebliği ile mahkememiz görüldü C.Savcısı tarafından görüldü işleminin yapıldığı tarihten 1 gün sonra yasal süresi başlamak üzere 7 gün içerisinde Mahkememize verilecek bir dilekçe ile Ankara Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine itiraz yolu açık olmak üzere dosya üzerinde karar verildi. 29.11.2011

Katip 86482 Hakim 22085

3 Responses to “Mahkeme kararı”

 1. sargoz Says:

  birinin yasal hakkı var, birinin kalmamış. birisi özgürce dolaşıyor birisi yatıyor.
  Ben 5941 sayılı yasada vekaleten atılan imzaların suç oluşturmaması konusunda genel eşitliğe aykırı dediğimde herkez bana kızmıştı. Karşılıksız çeke imza atan 1 kişi beraat ederken sırf kendi şirketi adına dürüstçe imza atan bir kişi hapis cezası alıyor bu ülkede.
  ateş sadece düştüğü yeri yakıyor.genel eşitlik, hukuk, hak arama özgürlüğü falan hikaye.

 2. karan Says:

  hocam burası türkiye…

  • fikret Says:

   hakime sormak lazim kim ne kazandi alacaklimi? borclumu?devletmi? bu yasa kimi
   yararirina ne ise yariyor kimin sorununu cozuyor lutfen mantikli aciklamasi okan varsa
   bekliyorum ulkem adina uzuluyorum bu kadar acil kanunlarla yonetildigi icin


Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: