Doğrusu Yanlışı

Adalet Bakanlığında karşılıksız çek cezalarını kaldırmaya yönelik bir yasa tasarısı önerisi var mı? Bir kere yasa tasarısı nedir ona bir bakalım. alomaliye.com sitesinden bu konuda şöyle deniyor:

Kanun teklif etmeye kimler yetkilidir? Kanun teklif etmeye Bakanlar Kurulu ve milletvekilleri yetkilidirler.

Kanun tasarısı nedir? Bakanlar Kurulunca sunulan tekliflere kanun tasarısı denir.

Kanun teklifi nedir? Bir ya da birden fazla milletvekilince imzalanarak sunulan tekliflere  ise kanun teklifi denir.

Görüldüğü gibi  kanun tasarılarını hazırlamaya sadece Bakanlar Kurulu yetkilidir. Milletvekilleri ise kanun teklifi verebilirler. Bu durumda Adalet Bakanlığında var olduğunu iddia ettiğimiz ne bir kanun teklifi olabilir ve ne de kanun tasarısı, olsa olsa bir öneridir. Böyle bir önerinin olması asla küçümsenecek bir şey değildir. Beklentimiz  Adalet Bakanının bu öneriyi Bakanlar  Kuruluna sunması ve önerinin yasa tasarısına dönüşmesidir. Öneri yasa tasarısı haline gelince doğal olarak TBMM’ne sunulacak ve yasalaşma süreci başlayacaktır. Bu süreç ne zaman başlar?  Esas soru budur.. Beklentimiz bir iki haftada bu sürecin başlaması doğrultusundadır.

BU SÜREÇ BEKLENDİĞİ GİBİ BAŞLAMAZ İSE NE YAPILABİLİR?

Bu sürecin başlamasındaki en önemli etkenin KOSİAD’ın yayınladığı AİHM bilidirisi olduğunu kendilerini ziyaret eden arkadaşlarımıza Av. Dr. Serkan Ağar söylemiştir. Dün Dış İşleri Bakanı Davutoğlu’nun yaptığı AİHM açıklaması Ağar’ın açıklamasını doğrulamaktadır. Bu durumda çek cezalarını kaldıran önerinin yasa tasarısına dönüşmesi süreci kesintiye uğrar ise B Planı AİHM başvurularıdır. AİHM başvuruları doğru ve etkin bir biçimde yapılmalıdır.

AİHM BAŞVURUSU İÇİN AVUKAT GEREKLİ DEĞİLDİR

AİHM başvurusu için başlangıçta avukat zorunluluğu yoktur.  Avukat davanın kabul edilebilirliği aşamasından sonra gereklidir. KOSİAD  Hukuk Komisyonu AİHM başvurularını ücretsiz yapmaktadır. Örnek dilekçeyi yayınlıyoruz. AİHM DİLEKÇE ÖRNEĞİ

AİHM BAŞVURU KOŞULLARI

SÜRE YÖNÜNDEN

Genel kural iç hukuk yollarının tükenmesinden itibaren 6 ay içerisinde başvurunun yapılmasıdır.

SÜRE YÖNÜNDEN KURALIN İSTİSNASI

AİHM’in yerleşik içtihatlarına göre etkili bir iç hukuk yolu yoksa iç hukuk yollarının tükenmesini beklemeksizin AİHM başvurusu yapılabilir. Bize göre çek davalarında Yargıtay yolu etkili bir başvuru yolu değildir. Yeni yasa nedeni ile uyarlamalar hariç Yargıtay % 95 oranında önüne gelen dosyaları onamaktadır. Çek yargılamaları gerçek bir yargılama olmadığı için temyiz yolu etkili bir iç hukuk yolu değildir. 3167 sayılı yasanı 16. maddesine göre hakim ceza vermek içi neyi araştırıyor?

Çekin şekil şartları; tanzim yeri, tutar, tarih v.s tamam mı?

İmza sana mı ait?

Düzeltme hakkını kullandın mı?

Karşılıksız çek şekil şartlarını taşıyorsa hakim cezayı veriyor. Bu nedenlerle bize göre temyiz sonucunu beklemeye gerek yoktur.

GİYAPTA OLUŞTURULAN HÜKÜMLER

AİHM yerel yasalar elveriyorsa giyapta hüküm oluşturalabileceğini kabul etmektedir.

Bize göre esas mahkemesinin kararından sonra temyiz yolunun sonucunu beklemeksizin AİHM başvuruları yapılabilir..

DİĞER KOŞULLAR

Davalı devletin ihlal edildiği iddia edilen sözleşme veya protokolün tarafı olması gerekir.Biz karşılıksız çek cezalarının AİHM sözleşmesinin 5, 6 ve esas olarak cezaların yasallığını düzenleyen 7. maddenin ihlali olduğunu düşünüyoruz. Türkiye Ek 4 Nolu Protokolün tarafı olmadığı için bu protokolün 1. maddesinin ihlalinden başvuruların kabul edilmeyeceğini düşünüyoruz, ama dileyen dilekçesine bu maddenin ihlalini de ekleyebilir, sakıncası yok..

AİHM DİLEKÇE ÖRNEĞİ

7 Responses to “Doğrusu Yanlışı”

 1. amforatur Says:

  yargıtayda durum pek bahsettiğini gibi %95 onanmıyor

  veriler yargıtay siyesisinden alınmıştır

  2009 yılı
  devreden dosya 28785
  yeni dosya 21667
  onanan dosya 11713
  bozma 3849

  2010 yılı
  devreden dosya 30580
  yeni dosya 57641
  onanan dosya 2784
  bozma 22565

  bu veriler çeklerin görüşüldüğü yargıtay 10. ceza dairesine aitir görüldüğü gibi 2010 senesinde dosya sayısı patlamıştır, ve nerdeyse %90 oranında bozma verilmişitr, hukukçu değilim ama benim anladığım budur.

  • rahmiofluoglu Says:

   SÖYLEDİĞİM KOŞULLARDA %95 0NAMA VAR. ÇEKİN ŞEKİL ŞARTLARI TAMAM OLACAK, İMZA, DÜZELTMEME HAK V.S…USÜLSÜLSÜZ TEBLİGAT V.S ESASTAN BOZMA DEĞİL. GERÇEKTE ONAMAYA %100 DE DİYEBİLİRİZ. ŞEKİL ŞARTLARI OLUŞAN BÜTÜN ÇEKLERDE CEZA VERİLİYOR VE % 100 ÜNÜ YARGITAY ONUYOR…

  • rahmiofluoglu Says:

   2010 YILI ÖRNEK OLAMAZ ÇÜNKÜ YENİ YASADAN ÖTÜRÜ YASA BOZMASI VERİLİYOR..TEKRAR EDİYORUM ÇEKTEKİ ŞEKİL ŞARTLARI OLUŞMUŞSA. USÜLÜNE UYGUN KARŞILIKSIZ İŞLEMİ YAPILMISA, ŞİKAYET SÜRESİNDE İSE USÜLSÜZ TEBLİGAT HARİÇ % 100 CEZA VERİLİYOR VE YARGITAY ONUYOR..

 2. taner erkan Says:

  Rahmi bey bir söylediğiniz diğerini tutmuyor artık kimse sizin sitenizede bakmak istemiyor bu yüzden baksanıza insanlar yorumda yapmıyor neden?çünkü biz bilgisi olmayan insanlar bile internete girip sitelerde araştırma yaparken siz aklınıza geleni yazıyorsunuz hiç bir kaynağa dayanmadan.TBMM nin sitesine baksanız 10 kasım tarihinde komisyona sokulmuş bir tasarı olduğunu görürdünüz.kabul edilir yada edilmez.eski tasarı veya yeni çekin şuç olmaktan çıkmasıyla ilgili bir tasarı vardır ve komisyonda gözükmektedir.saygılarımla

  • rahmiofluoglu Says:

   Sözünü ettiğiniz tasarı hükümet tasarısı değil..Google bilginiz yanlış.. Siteye siz bakmazsanız ben üzülmem..Sitenin ratingi her zamankinden çok yüksek, ama bu bana para kazandırmıyor..herkes dilediği gibi düşünmekte, dilediği siteye bakmakta veya bakmamakta özgürdür…Yasa tasarılarını hükümet hazırlar, milletvekilleri yasa teklifi hazırlar, hükümetin çek konusunda hazırladığı bir tasarı yokkkkkkkkkkk….
   KANUN TEKLİFİ
   5941 Sayılı Çek Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
   Teklif ile Çek Kanununda değişiklik yapılmak suretiyle, çekin karşılıksız çıkması ile ilgili fiilin suç olmaktan çıkarılması, tacir ve tacir olmayan kişi çekleri ile hamiline düzenlenecek çeklerin (A), (B) ve (C) tipi çekler olarak bastırılması, her tip çek için muhatap bankanın ödemekle yükümlü olduğu miktarın ayrı ayrı belirlenmesi amaçlanmaktadır.
   KANUN TASARISI
   1978 Gemiadamlarının Eğitim, Belgelendirilme ve Vardiya Standartları Hakkında Uluslararası Sözleşmeye İlişkin Değişikliklerin Kabulü Hakkında Karara Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı
   Tasarı ile, 22 Mayıs 1991 tarihinde kabul edilen “1978 Gemiadamlarının Eğitim, Belgelendirilme Ve Vardiya Standartları Hakkında Uluslararası Sözleşmeye İlişkin Değişikliklerin Kabulü Hakkında Karar”a katılmamızın kanunla uygun bulunması öngörülmektedir. Söz konusu Karar, “Gemiadamlarının Eğitim, Belgelendirilme ve Vardiya Standartları Hakkında Uluslararası Sözleşme”de değişiklik yapılarak sözleşme gerekliliklerinin yerine getirilmesi amacıyla alternatif yöntemler geliştirilmesini, tanımlar kısmındaki ifadelerin gözden geçirilmesini, belirli büyüklükteki gemilerde yer alan zabitlerin belgelendirilmesini ve telsiz operatörlerinin eğitimine ilişkin hususların belirlenmesini amaçlamaktadır
   YUKARIDAKİ ÖRNEKLERİ TBMM SİTESİNDEN ALDIM, TEKLİF İLE TASARININ FARKINI ANLATMAK İÇİN…
   GÖRDÜĞÜNÜZ GİBİ TBMM DE KOMİSYONDA ÇEKLE İLGİLİ OLAN KANUN TASARISI DEĞİL KANUN TEKLİFİ, YANİ MİLLETVEKİLİNİN KANUN TEKLİFİ, HÜKÜMET TASARISI DEĞİL…

   • rahmiofluoglu Says:

    Ayrıca ben Adalet Bakanlığında çek cezalarını kaldıran bir teklif olduğunu, bu teklifin hükümet tasarısına dönüşmesinin beklendiğini, bunun da yıl sonuna kadar gerçekleşmesini ummuduğumuzu yazımda belirtiyorum..Siz bu yazıyı anladınız da ” …niyet başka olmasa….”

  • sargoz Says:

   Sn.Erkan,
   Sizin TBMM sitesinde gördüğünüz 10 Kasım tarihinde komisyona sokulan kanun teklifi CHP Mersin milletvekili Ali Rıza öztürk’ün önceden verdiği teklif.

   Yargı reformu ve yargının hızlandırılması ile ilgili adalet bakanlığının (Dr Serkan Ağar imzalı) hazırlattığı ve bakanlık bünyesinde komisyona sunulmayı bekleyen yasa taslağı ise çok daha farklı ve bence daha tutarlı. Ancak henüz meclise gelmiş değil; gelirse derhal yasalaşır beklemez.


amforatur için bir cevap yazın Cevabı iptal et

%d blogcu bunu beğendi: