Birileri bizi işletiyor mu?

KOSİAD temsilcileri bugün TBMM deydi.  Ayşenur Bahçekapılı ile görüştüler.

Bahçekapılı “çek yasasının bu yıl sonuna kadar TBMM’de görüşülmesi imkansız” diyor. Bahçekapılı’nın bu sözlerini görüşülebilen bütün yetkililer doğruluyor..

Birileri bizleri fena halde işletiyor mu? Birileri bizleri oyalamak için birilerini kullanıyor mu? Eğer böyle ise bu çok kötü bir oyun..Kızılot Hurriyet gazetesinde bu konuyu yazalıdan beri yığınla insan umutlu ve gergin bir bekleyişe girdi..

Kızılot ve haber kanalları, gazeteler israrla çek yasasında değişikliğin bu yıl sonuna kadar gerçekleşeceğini söylüyorlar..Egemen  Bağış ve Burhanettin kuzu TWİTTER mesajı yayınlıyor ve bu konudaki çalışmaları doğruluyorlar.. Bütün bu olumlu haberlere rağmen Bahçekapılı bütün bu haberleri yalanlıyor…Bahçekapılı 2010 yılında da aynı şekilde çek kanunda değişiklik yapılacağı, cezanın kalkacağı söylentilerini Rahmi Ofluoğlu ile yaptığı bir telefon görüşmesinde kesin bir dil ile yalanlamıştı..Ne ilginç bir parelellik değil mi? Acaba 2010 senaryosunun bir başka versiyornunu mu izliyoruz?

Kim işletiyor sizi, çek mağdurlarını?

NOT: “Resmi açıklama” kavramına açıklık getirmek istedim..TWİTTER mesajaları resmi açıklama olmadığı gibi EGEMEN BAĞIŞ ve BURHANETTİN KUZU Adalet Bakanlığında çek cezalarını kaldıran bir çalışma olduğunu söylüyorlar.. Hiçbirisi bu yıl sonuna kadar böyle bir yasa çıkacak demiyorlar..Kaldı ki KUZU daha sonra TWİTTER dan bu mesajını kaldırdı..

UMUT VEREN KONU

Belki hükümet gerçekten bu değişikliği yapacak, ancak kamuoyunun olgunlaşması için basına haberleri sızdırıyor..Bu bir düşünce olabilir..Ama biz ortada bir resmi açıklama olmadığını, yıl sonuna kadar TBMM gündemine bakıldığında böyle bir değişikliğin olmayacağını düşünüyoruz..Umarım bu bizim yanılgımız olur ve bundan ötürü mahçup oluruz..yaşamdaki mahçubiyetimiz bir ucube yasanın kalkmasında olsun…

17 Responses to “Birileri bizi işletiyor mu?”

 1. acil demokrasi Says:

  Çek mağdurluğu ve devekuşu sendromu

  Son tartışmalar “ÇEK MAĞDURLARINA YÖNELİK SERKAN AĞAR’IN MAKALESİ” ile başladı.
  Birde baktık Serkan Ağar’ın makalesi kısa sürede Kanunlar Genel Müdürlüğünün çalışmasıyla birleşerek Başbakanın imzasını bekleyen kanun tasarısı haline geldi.
  Biz Meclis ve Adalet bakanlığında “yasanın” akıbetini araştırdık, araştırmaya devam ediyoruz.
  Bizim dışımızda başka arkadaşlarda Mecliste ayni araştırmayı yaptı, iyi niyet temennileri dışında elle tutulur bir gelişme yok.
  Kanun tasarılarının hazırlanışı çek mağdurlarının kurgularına veya Serkan Ağar’ın makalesine göre olmuyor.
  Taslakların Hazırlanması ve Başbakanlığa Gönderilmesi
  Taslakları hazırlayacak birimler
  MADDE 5 – (1) Taslaklar, konuyla ilgili kurum ve kuruluşların görevli birimleri tarafından hazırlanır. Hukuk müşavirlikleri dışındaki birimlerce hazırlanan taslaklar hakkında hukuk müşavirliklerinin görüşü alınır.
  Görüş alma
  MADDE 6 – (1) Başbakanlığa sunulmadan önce, taslaklar hakkında ilgili bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarının görüşleri alınır. Bu çerçevede ilgili bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra;
  a) Bakanlıklarca hazırlanan ekonomik, sosyal politikalar ve tedbirlerle ilgili kanun ve kanun hükmünde kararname taslakları ile yeni bir teşkilatlanmayı öngören taslaklar hakkında Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının,
  b) Kamu personeli ve teşkilatlanmayla ilgili olarak hazırlanan taslaklar hakkında Devlet Personel Başkanlığının,
  c) Tüzük taslakları hakkında devlet bakanları dâhil bütün bakanlıkların,
  ç) Kamu gelir ve giderlerini etkileyen kanun ve kanun hükmünde kararname taslakları hakkında Maliye Bakanlığı ile ilgisine göre Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı veya Hazine Müsteşarlığının; malî konuları düzenleyen kanunlar ile düzenleyici işlemlere ilişkin taslaklar hakkında Maliye Bakanlığının,
  d) Kanun ve kanun hükmünde kararname taslakları hakkında Adalet Bakanlığının,
  e) Bakanlıklar ile Sayıştayın denetimine tâbi diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca malî konularda düzenlenecek yönetmelik taslakları hakkında Sayıştay Başkanlığının,
  f) Avrupa Birliği müktesebatına uyum çerçevesinde hazırlanan taslaklar hakkında Avrupa Birliği Genel Sekreterliğinin,
  görüşlerinin alınması zorunludur.
  (2) Taslaklar hakkında konuyla ilgili mahallî idareler, üniversiteler, sendikalar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının görüşlerinden de faydalanılır.
  (3) Kamuoyunu ilgilendiren taslaklar Başbakanlığa iletilmeden önce, teklif sahibi bakanlık tarafından internet, basın veya yayın aracılığıyla kamuoyunun bilgisine sunulabilir. Bu suretle taslak hakkında toplanan görüşler değerlendirildikten sonra teklifte bulunulur.
  (4) Başbakanlık, mutabakat sağlanamayan taslaklara ilişkin olarak ilgili bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarından doğrudan görüş alabilir.

  Tüm bunların bizim için önemi yok.
  Biz kendi sitemizde yazdıklarımızın dışında bir dünya olduğunu unuturuz, hatta çek mağduru insanların tüm ilgili siteleri dolaştığını ve bütün gelişmelerden tüm mağdurların benzer biçimde haberdar olduğu gerçeğine de gözlerimizi kaparız, Kafamızı toprağa gömdüğümüzde dünya umurumuzda olmaz

 2. A.K Says:

  BEKLİYORUZ, TÜM YORUMLARI OKUDUM HİÇ KİMSE BİLE BİLE TİCARİ İTİBARINI KAYBETMEK İSTEMEZ AMA KADER BAZEN YAPIYOR BENDE BUNLARDAN BİRİSİYİM

  ,

 3. aliedip Says:

  bankalar,tefeciler bu yasanın çıkmasına engel olurlar.ticari hata yapanların kanlarıyla beslenenlerin işlerine gelmez.çekini ödeyemeyen ticaret zedelerde sürünmeye devam eder, meclis te seyreder.tek kurtuluş insan hakları mahkemesi. başvurulara devam……………………..

 4. son_umut Says:

  yasanın metni üzerinde bütün partilerin ortak mutabakatı olduğuna göre,yasayı uzun çalışmalardan sonra bakanlık hazırladığına göre(yani değişme ihtimali çok zayıf)yasanın ele alındığında bir iki güne komisyondan geçip meclise gelmesi,mecliste de ele alındığında en geç bir iki günde çıkacağına göre,bütün yazılı ve görsel basında ay sonuna yetiştirilecek dendiğine göre(bu bir iki kanal değil artık,hemen hemen hepsinde yayınlandı.Elbetteki bir yerlere sorup haberler yayınlanıyordur.hepside yalancı değilya) bu yasa bu ayın sonunda çıkacaktır.hadi yetişmedi diyelim kamuoyunda ciddi bir beklenti yarattığından en geç ocak ayının ilk günlerinde(3-4 gibi)onaylanır.Ama hükümet şu işi aradan çıkaralım derse zaten mutabakat var,zahmetli olmaz iki üç günde halledelim derse bu ayın 29-30 u özgürüz İnşaallah.Bu saatten sonra çıkarmı çıkmazmı tartışması bence bitmiştir.

 5. Mağdur Says:

  Çek yasası değişiyor, artık hapis yok

  Çek hesabı açması yasaklanmış dönemde kişi hesap açarsa 1 yıldan 5 yıla kadar hapis, yasaklı kişiye hesap açan banka da 300 milyon liradan 1 milyar liraya kadar para cezasına çarptırılacak.

  Ankara
  AA

  7 Aralık— Anayasa’da yapılan değişiklik doğrultusunda, karşılıksız çek verme suçuna, hapis cezası yerine, çek bedeli kadar ağır para cezası getiriliyor. Çek hesabı açması yasaklanmış dönemde kişi hesap açarsa 1 yıldan 5 yıla kadar hapis, yasaklı kişiye hesap açan banka da 300 milyon liradan 1 milyar liraya kadar para cezasına çarptırılacak.

  Adalet Bakanlığı’nın, bir süre önce Ord. Prof. Dr. Sulhi Dönmezer başkanlığında oluşturduğu komisyon, Çek Yasası’nda değişiklik yapılmasına ilişkin çalışmasını tamamladı. Komisyonun değişiklik taslağı, Adalet Bakanlığı’na teslim edildi.
  Komisyon, Anayasa’daki değişiklik karşısında ticari hayatta sıkıntı yaşanmaması, adliyelerde davaların beklememesi için, değişikliklerin bir an önce yasalaşması dileğinde bulundu.
  Komisyon, Anayasa’nın 38. maddesine eklenen, “Hiç kimse, yalnızca sözleşmeden doğan bir yükümlülüğü yerine getirememesinden dolayı özgürlüğünden alıkonulamaz” hükmü doğrultusunda, 3167 sayılı Çek Yasası’nın 16. maddesindeki “karşılıksız çek verme suçlarına 5 yıla kadar hapis cezası verileceğine” ilişkin hükmü kaldırdı.
  Türk Ticaret Kanunu’nun 692 ve 693. maddelerindeki unsurları taşıyan çeklerin doğrudan karşılıksız çıkması halinde, fiil başka bir suçu oluştursa dahi çek bedeli kadar ağır para cezası verilecek. Bu para cezası ödenmezse hapis cezasına çevrilemeyecek. Bu durumda para cezası, Amme Alacaklarının Tahsili Hakkındaki Yasa hükümlerine göre tahsil edilecek.
  Eğer karşılıksız çek “hile”, “sahtecilik” ve “dolandırıcılık” kastıyla verilmişse ayrıca, Türk Ceza Kanunu’nun genel hükümleri uygulanacak.

  YASAKLI KİŞİLERE HESAP AÇMA
  Çek Kanunu’nun 16. maddesine göre, çek hesabı açması yasaklı olduğu halde yasaklılık döneminde hesap açtıranlar, 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasına, yasaklı kişiye hesap açan banka da 300 milyon liradan 1 milyar liraya kadar para cezasına çarptırılacak. Çek defteri bastırmaya yetkili kuruluşlar, Bankalar Birliği’nin görüşü alınarak Merkez Bankası’nca belirlenecek.
  Yetkili olmadığı halde çek defteri basarak kullandıranlar ise 2 yıldan 5 yıla kadar hapis, 200 milyon liradan 2 milyar liraya kadar ağır para cezasına mahkum edilecek.
  Muhatap bankaya keşide gününde çekin ibraz edilip karşılığının bulunmaması halinde banka, 100 milyon liraya kadarlık kısmından sorumlu olacak. Keşide gününden önce ibraz edilen çekin karşılığının kısmen veya tamamen bulunmaması halinde çek, hiçbir işlem yapılmadan hamiline geri verilecek.

 6. enis bey Says:

  bahçekapılı bir avukat ve barolarda görev yapmış, bir çok kanun teklifinde bulunmuş… bu demek oluyor ki bu işlerle bu hanım ilgileniyor. bu açıklamdan sonra, şahsen benim umudum kalmadı… Allah çek kanununa karşı olanlarıda bir sebeple cezaevlerine düşürsün diyorum, başka bir şeyde demiyorum…

 7. mağdur Says:

  NTV yi izleyin ltf………..

 8. bir dost Says:

  sevgili arkadaşlar;

  rahmi beyin ”çok değerli bir dostum” dediği arkadaş benim.kendisine adalet bakanı müsteşarından aldığım bilgileri aktardım.rahmi beyde duyduklarını,bende duyduklarımı söyledik birbirimize.ama ne komiktir ki ikimizde de bu iktidarın yasaları çıkarmaktaki kabiliyeti hususunda fikir birliğimiz var.bunca habere ,yoruma,duyuma karşılık daima içimde bir süphe var derken rahmi beyin bu açıklamasını gördüm.

  evet ayşenur bahçekapılı yasaların mutfağında olan bir kişidir.dün akşam bende bir vekilden ocak ayının ilk haftasına kaldığını,başbakanın rahatsızlığı yüzünden yasanın onaylanamadığını ve böylelikle araya bütçe görüşmelerinin gireceğini söyledi.

  ocak-şubat herneyse.çıksında ne zaman çıkarsa çıksın.ancak eğer oyalanıyorsak ve geçiştiriliyorsak bu çok kötü olur.

 9. levent Says:

  selamlar… 2010 yılı ile bu yıl arasında daglar kadar fark var.. TBMM sitesinde tasarı ve teklifler kısmında karşılıksız çek ile ilgili düzenleme ile ilgili 23 09 2011 tarihli bir önerge var su an itibarı ile komisyonda gorunuyor. Dedikoduların yanında bu bir gercek. Egemen Bağış bu hukumetin bakanı … Bahcekapılı hanım egemen bagıstan daha mı yetkili ?

  • rahmiofluoglu Says:

   biz duyumlarımıza göre yasanın yıl sonuna kadar çıkıp çıkmayacağını tartışıyoruz, çünkü herkes yıl sonuna kadar tamam diyor..Egemen Bağış’ın TWİTTER mesajı resmi ve yeterli bir açıklama değil..”Adalet Bakanlığında çalışma var .”diyor..

 10. trt Says:

  NTV yılbaşına kadar yetiştirilecek diyor şu anda ….çıkması bekleniyor deniyordu önceki ve buna benzer haberlerin tamamında….

 11. sargoz Says:

  ”Bu mücadelede tanıdığımız eski dostlardan biri aradı beni bu akşam..Çok müjdeli haberler verdi..Dostumuzun AKP içinde iyi diyalogları olduğunu biliyoruz.. Ama biz gene de resmi açıklamayı bekleyeceğiz…”
  Rahmi Bey, arkadaşınızın verdiği müjdeli haberin detaylarını çek mağdurları ile paylaşırmısınız ? Haberin kaynağı AKP’ye yakın kaynaklar değilmi ? Bu kaynaklardamı yalan söylüyor ? Tek doğruyu Bahçekapılımı söylüyor ?
  Kim kimi işletiyor, benim fena halde kafam karıştı.

  • rahmiofluoglu Says:

   Kaynak vermedi, ben de istemedim…Bahçekapılı2010 da da aynı cevabı vermişti..O zaman da böyle umutlar dağıtılmıştı ve Bahçekapılı yalanlamıştı..Bakınız hiçbir resmi doğrulama yok..İşletiliyormuyuz?

 12. derin deniz Says:

  meclis gündemi cok yoğun bütçe görüşmeleri başlıyor

  hayırlı bakalım


Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: