Şikayet

Şikayet

MADDE 139 – (1) Kişisel verilerin kaydedilmesi, verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme ve verileri yok etmeme hariç, bu bölümde yer alan suçların soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlıdır.

T.C.

YARGITAY

2. CEZA DAİRESİ

E. 2008/13466

K. 2009/21336

T. 30.4.2009

• HAKARET ( Müştekinin Sanığa Öncelikle Hakaret Ettiği – 5237 S.K. Md. 139’un Sanık Lehine Uygulanacağı )

• ŞİKAYET ( Hakaret/Müştekinin Sanığa Öncelikle Hakaret Ettiği – 5237 S.K. Md. 139’un Sanık Lehine Uygulanacağı )

5237/m.125, 139

ÖZET : Sanığın savunmasına, olayın görgü tanığının beyanına göre müştekinin “şerefsiz” demesi üzerine atılı hakaret suçunu işleyen sanık hakkında, 5237 139. madde de yer alan şikayete ilişkin hükmün sanık lehine uygulanması gerekir.

DAVA : Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : Sanığın 09.04.2007 tarihinde tebliğ edilen hükmü 13.04.2007 tarihinde temyiz ettiği dolayısıyla temyizin süresinde olduğu belirlenerek yapılan incelemede;

Dosya kapsamına göre diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

Ancak;

Tanıklar, H. Ç. ve R. Y.’in iddia edilen sözlerin söylendiği ortamda bulunmadığı ancak; müşteki sanık F. K.’ın anlatımlarını aktarmış bulunmaları karşısında, sanığın savunmasına, olayın görgü tanığı olan D. İ.’in beyanına göre F. K.’ın “şerefsiz” demesi üzerine atılı hakaret suçunu işleyen sanık hakkında, 5237 Sayılı Yasanın 139. maddesinin sanık lehine uygulanması gerekirken kanıtların takdirinde yanılgıya düşülerek yazılı şekilde hüküm kurulması,

SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı isteme aykırı olarak BOZULMASINA, 30.04.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: