Resmen teslim olunan mala elkonulması ve bozulması

Resmen teslim olunan mala elkonulması ve bozulması

MADDE 290 – (1) Hükmen hak sahiplerine teslim edilen taşınmaz mallara tekrar elkoyan kimseye üç aydan bir yıla kadar hapis cezası verilir.

(2) Muhafaza edilmek üzere başkasına resmen teslim olunan rehinli veya hacizli veya herhangi bir nedenle elkonulmuş olan taşınır malın bu kişinin elinden rızası dışında alınması halinde hırsızlık, cebren alınması halinde yağma, hileyle alınması halinde dolandırıcılık, tahrip edilmesi halinde mala zarar verme suçuna ilişkin hükümler uygulanır. Kişinin bu malın sahibi olması halinde, verilecek cezanın yarısından dörtte üçüne kadarı indirilir.

T.C.

YARGITAY

16. HUKUK DAİRESİ

E. 2010/7543

K. 2011/6

T. 24.1.2011

• TAŞINMAZA ELATMA ( Hükmen Teslim Edilen Yere El Atma Genel Hükümler Kapsamında Ceza Gerektirdiğinden Dava İddianame İle İcra Ceza Mahkemesine Açılması Gerektiği )

• GÖREVLİ MAHKEME ( Taşınmaza Elatma – Hükmen Teslim Edilen Yere El Atma Genel Hükümler Kapsamında Ceza Gerektirdiğinden Dava İddianame İle İcra Ceza Mahkemesine Açılması Gerektiği )

• HÜKMEN TESLİM EDİLEN YERE EL ATMA ( Genel Hükümler Kapsamında Ceza Gerektirdiğinden Dava İddianame İle İcra Ceza Mahkemesine Açılması Gerektiği )

2004/m.342

5237/m.290

5271/m.223

ÖZET : Sanıklara isnat edilen eylemin oluşması halinde haklarında İİK’nun 342. maddesi yollamasıyla TCK’nun 290/1. maddesinin uygulanması ihtimali nedeniyle, Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılacak soruşturma sonunda davanın iddianame ile icra ceza mahkemesine açılması gerekmektedir.

DAVA : Hükmen teslim edilen taşınmaza el atmak suçundan sanıklar Sezai ve Osman’ın ayrı ayrı beraatlerine karar verilmiş; hüküm, yasal süresi içerisinde şikayetçi vekili tarafından temyiz edildiğinden, Yargıtay C.Başsavcılığı’nın bozma istemli tebliğnamesi ile dosya daireye gönderilmiş olmakla, inceleme raporu ve dosyadaki belgeler okunarak gereği görüşüldü:

KARAR : Sanıklara isnat edilen eylemin oluşması halinde haklarında İİK’nun 342. maddesi yollamasıyla TCK’nun 290/1. maddesinin uygulanması ihtimali nedeniyle, Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılacak soruşturma sonunda davanın iddianame ile icra ceza mahkemesine açılması gerekmektedir.

Somut olayda, sanıklar hakkında şikayet dilekçesiyle icra mahkemesinde dava açıldığı anlaşılmakla, mahkemece CMK’nun 223/8. maddesi uyarınca durma kararı verilerek gereğinin takdir ve ifası için dosyanın C.Başsavcılığına gönderilmesi gerektiği gözetilmeksizin,

SONUÇ : Yargılamaya devamla sanıkların ayrı ayrı beraatlerine karar verilmesi isabetsiz olduğundan hükmün istem gibi BOZULMASINA, 24.01.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.

yarx

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: