Ortak Hüküm

Ortak Hüküm

MADDE 218 (Değişik: 5377 – 29.6.2005 / m.25) (1) Yukarıdaki maddelerde tanımlanan suçların basın ve yayın yoluyla işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranına kadar artırılır. Ancak, haber verme sınırlarını aşmayan ve eleştiri amacıyla yapılan düşünce açıklamaları suç oluşturmaz.

T.C.

YARGITAY

5. CEZA DAİRESİ

E. 2010/9484

K. 2010/9841

T. 20.12.2010

• REŞİT OLMAYAN KİMSEYİ RIZASIYLA KAÇIRIP ALIKOYMA ( Sanığın Mağdurenin Yaşına İtiraz Etmesi – Suç Niteliğine Etkisi/Gerçek Yaşın Bilimsel Şekilde Saptanmasından Sonra Hukuki Durumun Tayin ve Takdiri Gereği )

• SANIĞIN MAĞDURENİN YAŞINA İTİRAZ ETMESİ ( Suç Niteliğine Etkisi/Gerçek Yaşın Bilimsel Şekilde Saptanmasından Sonra Hukuki Durumunun Tayini Gereği – Reşit Olmayan Kimseyi Rızasıyla Kaçırıp Alıkoyma )

• HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI ( Karar Verilmesinde Maddi Zararın Dikkate Alınacağı – Bulunmadığı Gözetilmeden Giderilmemesi Nedeniyle Yer Olmadığına Karar Verilmesinin Kanuna Aykırılığı )

5237/m. 109, 218

5271/m. 231

ÖZET : Sanık mağdurenin yaşına itiraz etmiştir. Nüfus kaydının incelenmesinde doğum tarihinden altı yıl sonra nüfusa tescil edildiğinin anlaşılması karşısında suç niteliğine etkisi nazara alınarak mağdurenin gerçek yaşının bilimsel şekilde saptanmasından sonra sanığın hukuki durumunun tayin ve takdiri gerekir.

Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmesinde dikkate alınacak zarar maddi zarardır, manevi zararı kapsamaz. Mağdurenin maddi bir zararının bulunmadığı gözetilmeden mağdurenin zararının giderilmemesi nedeniyle hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına karar verilmesi, Kanuna aykırıdır.

DAVA : Reşit olmayan kimseyi rızasıyla kaçırıp alıkoyma suçundan sanığın bozma üzerine yapılan yargılanması sonunda; atılı suçtan mahkumiyetine dair, İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 05.04.2010 gün ve 2010/84 Esas, 2010/64 Karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay’ca incelenmesi sanık müdafii tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığından tebliğname ile daireye gönderilmekle incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : Sanığın mağdurenin yaşına itiraz etmiş olması, nüfus kaydının incelenmesinde doğum tarihinden altı yıl sonra nüfusa tescil edildiğinin anlaşılması karşısında suç niteliğine etkisi nazara alınarak yaş tespitine esas olacak film ve kemik grafileri çektirilmek suretiyle içinde radyoloji uzmanı bulunan bir heyetten sağlık kurulu raporu alınması, gerektiğinden Adli Tıp Kurumundan görüş alınarak mağdurenin gerçek yaşının bilimsel şekilde saptanmasından sonra sanığın hukuki durumunun tayin ve takdirinin gerektiği gözetilmeden eksik incelemeyle yazılı şekilde hüküm kurulması,

Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 03.02.2009 gün ve 2008/11-250 E. 2009/13 K. sayılı kararında da belirtildiği üzere hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmesinde dikkate alınacak zararın maddi zarar olduğu, manevi zararı kapsamadığı ve olayda da mağdurenin dosyaya yansıyan maddi bir zararının da bulunmadığı gözetilmeden mağdurenin zararının giderilmemesi nedeniyle 5271 sayılı CMK.nun 231. maddesinde düzenlenen hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına karar verilmesi,

SONUÇ : Kanuna aykırı, sanık müdafiin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görülmüş olduğundan, hükmün 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi de gözetilerek CMUK.nun 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 20.12.2010 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: