Kıymetli damgada sahtecilik

Kıymetli damgada sahtecilik

MADDE 199 – (1) Kıymetli damgayı sahte olarak üreten, ülkeye sokan, nakleden, muhafaza eden veya tedavüle koyan kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis ve adlî para cezası ile cezalandırılır.

(2) Sahte olarak üretilmiş kıymetli damgayı bilerek kabul eden kişi, üç aydan bir yıla kadar hapis ve adlî para cezası ile cezalandırılır.

(3) Sahteliğini bilmeden kabul ettiği kıymetli damgayı bu niteliğini bilerek tedavüle koyan kişi, bir aydan altı aya kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(4) Damgalı kağıtlar, damga ve posta pulları ve muayyen bir miktar vergi veya harcın ödendiğini belgelemek amacıyla kullanılan pullar, kıymetli damga sayılır.

T.C.

YARGITAY

8. CEZA DAİRESİ

E. 2011/3920

K. 2011/10045

T. 26.9.2011

• SAHTELİĞİNİ BİLMEDİĞİ KIYMETLİ DAMGAYI KABUL EDEREK BİLEREK TEDAVÜLE KOYMA ( Pulların Sahteliği ve İğfal Kabiliyetine Sahip Olup Olmadığı İle İlgili Pulları Çıkaran Kurumdan Bilirkişi Raporu Alınacağı )

• KIYMETLİ DAMGADA SAHTECİLİK ( Pulların Sahteliği ve İğfal Kabiliyetine Sahip Olup Olmadığı İle İlgili Pulları Çıkaran Kurumdan Bilirkişi Raporu Alınması Gerektiği )

• PULDA SAHTECİLİK ( Sahteliğini Bilmeden Kabul Ettiği Kıymetli Damgayı Bilerek Tedavüle Koyma – Aldatma Kabiliyeti Olup Olmadığı İle İlgili Pulları Çıkaran Kurumdan Bilirkişi Raporu Alınacağı )

• ALDATMA KABİLİYETİ ( Sahteliğini Bilmeden Kabul Ettiği Kıymetli Damgayı Bilerek Tedavüle Koyma – Aldatma Kabiliyeti Olup Olmadığı İle İlgili Pulları Çıkaran Kurumdan Bilirkişi Raporu Alınacağı )

5237/m.199/3

ÖZET : Suça konu pulların sahteliği ve iğfal kabiliyetine sahip olup olmadığı ile ilgili pulları çıkaran kurumdan bilirkişi raporu alınması gerekir.

DAVA : Gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Suça konu pulların sahteliği ve iğfal kabiliyetine sahip olup olmadığı ile ilgili pulları çıkaran kurumdan bilirkişi raporu alınması gerekirken yeterli olmayan raporlara dayanılarak eksik inceleme ile mahkumiyet hükmü kurulması,

SONUÇ : Yasaya aykırı, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükümün bu sebepten dolayı 5320 Sayılı Kanunun 8/1. maddesi uyarınca uygulanması gereken 1412 Sayılı C.M.U.K.un 321 maddesi gereğince istem gibi ( BOZULMASINA), 26.09.2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

T.C.

YARGITAY

8. CEZA DAİRESİ

E. 2007/11584

K. 2009/13885

T. 9.11.2009

• POSTA PULUNDA SAHTECİLİK ( Sahteliğin İlk Bakışta Herkes Tarafından Anlaşılıp Anlaşılamayacağı ve İğfal Kabiliyetinin Bulunup Bulunmadığı Hususunda Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünden Görüş Alınacağı )

• İĞFAL KABİLİYETİ ( Posta Pulunda Sahtecilik – Sahteliğin İlk Bakışta Herkes Tarafından Anlaşılıp Anlaşılamayacağı ve İğfal Kabiliyetinin Bulunup Bulunmadığı Hususunda Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünden Görüş Alınacağı )

• SAHTELİĞİN İLK BAKIŞTA ANLAŞILIP ANLAŞILMADIĞI ( Posta Pulunda Sahtecilik – Sahteliğin İlk Bakışta Herkes Tarafından Anlaşılıp Anlaşılamayacağı ve İğfal Kabiliyetinin Bulunup Bulunmadığı Hususunda Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünden Görüş Alınması Gerektiği )

5237/m.199

ÖZET : Posta pulunun sahte olup olmadığı, sahteliğin ilk bakışta herkes tarafından anlaşılıp anlaşılamayacağı ve iğfal kabiliyetinin bulunup bulunmadığı hususunda Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünden görüş alınması gerekir.

DAVA : Gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Bozmaya uyularak; yapılan incelemede;

Suça konu posta pulunun sahte olup olmadığı, sahteliğin ilk bakışta herkes tarafından anlaşılıp anlaşılamayacağı ve iğfal kabiliyetinin bulunup bulunmadığı hususunda Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünden görüş alınarak sonucuna göre hüküm kurulması gerektiğinin gözetilmemesi,

SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı BOZULMASINA, 09.11.2009 gününde oybirliği ile karar verildi.

 

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: